Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 4 bài 3 các ngày trong tuần lễ

* Tính nhẩm:
65 – 5 = …
70 – 30 = …
TOÁN
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
1
1
THÁNG TƯ
THỨ TƯ
30
30
THÁNG BA
THỨ HAI
29
29
THÁNG BA
CHỦ NHẬT
2
2

THÁNG TƯ
THỨ NĂM
3
3
THÁNG TƯ
THỨ SÁU
4
4
THÁNG TƯ
THỨ BẢY
31
31
THÁNG BA
THỨ BA
Một tuần lễ có 7 ngày là:
Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy
TOÁN
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
1.Viết tiếp vào chỗ chấm :
Nếu hôm nay là thứ hai thì :
-
Ngày mai là
-
Ngày kia là
-
Hôm qua là
-
Hôm kia là
thứ ba
thứ tư
chủ nhật
thứ bảy
thứ …….
thứ …
thứ ….

TOÁN :
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
THÁNG BA
4
THỨ HAI
THÁNG BA
5
THỨ BA
THÁNG BA
6
THỨ TƯ
THÁNG BA
7
THỨ NĂM
THÁNG BA
8
THỨ SÁU
THÁNG BA
9
THỨ BẢY
THÁNG BA
10
CHỦ NHẬT
-
Ngày 8 là
-
Ngày 9 là thứ ………
-
Chủ nhật là ngày …
-
Thứ năm là ngày ……
Bài 2: Đọc các tờ lịch trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ chấm:
thứ sáuthứ …
8
8
THÁNG BA
THỨ SÁU
TOÁN :
CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
Bài 3: Kì nghỉ Tết vừa qua em được nghỉ 1 tuần lễ
và 2 ngày. Hỏi em được nghỉ tất cả bao nhiêu ngày?

Tóm tắt:
nghỉ: 1 tuần và 2 ngày
nghỉ: …… ngày ?
Bài giải:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×