Tải bản đầy đủ

bài giảng toán 1 chương 3 bài 8 hai mươi. hai chục

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN : TOÁN
LỚP 1
-Hãy viết hai số: Mười, mười chín.
-Mười đơn vị bằng mấy chục?

- Một chục bằng mấy đơn vị?
-Số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Toán: Hai mươi. Hai chục
Kiểm tra bài cũ:
Toán: Hai mươi. Hai chục
1. Cách lập số:
chôc ®¬n vÞ ViÕt sè ®äc sè
Hai mươi còn gọi là hai chục.
2 0 20 hai mươi
Toán: Hai mươi. Hai chục
2. Thực hành:
Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10,
rồi đọc các số đó.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.
Toán: Hai mươi. Hai chục
Bài 2: Trả lời câu hỏi:
Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Mẫu: Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
Toán: Hai mươi. Hai chục
Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
-Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

- Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.
Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.
Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.
Toán: Hai mươi. Hai chục
Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi
đọc các số đó:
10 19
11

12

13

14

15


16

17

18

20

Toán: Hai mươi. Hai chục
Số liền sau của 15 là số nào?
Số liền sau của 10 là số nào?
Số liền sau của 19 là số nào?
Mẫu: Số liền sau của 15 là 16.
Bài 4: Trả lời câu hỏi:
Toán: Hai mươi. Hai chục
Trß ch¬i: T×m sè ®ĩng.
Trß ch¬i: T×m sè ®ĩng.
Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013
Toán: Hai mươi. Hai chục
CỦNG CỐ:
Cách chơi:
Cô mời 6 bạn chia thành 3 đội lên chơi, mỗi đội sẽ
có 2 bạn đứng quay lưng vào nhau, một bạn quay mặt lên
bảng, một bạn quay mặt xuống lớp. Bạn quay mặt lên
bảng sẽ có nhiệm vụ đọc từ hiện lên trên màn hình.Trên
màn hình sẽ lần lượt hiện lên các từ. Nhiệm vụ của bạn
còn lại là phải đưa ra đáp án đúng cho cho các từ đó.
Luật chơi:
Các đội lần lượt thi đua nhau trả lời, đội nào trả lời
sai sẽ bị loại ngay, đội nào còn ở lại sau cùng sẽ là đội
thắng cuộc.
-Ôn lại bài .
-Chuẩn bị trước bài : Phép cộng dạng
14+3
Toán: Hai mươi. Hai chục
Kết thúc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×