Tải bản đầy đủ

bài giảng hóa học 9 bài 49 thực hành - tính chất của rượu và axit

BÀI 49: THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 9
Kiểm tra bài cũ
Bài tập: Dự đoán hiện tượng và viết các PTHH (nếu
có) của phản ứng ở mỗi thí nghiệm sau:
a) Cho mẩu quỳ tím vào cốc đựng dung dịch axit axetic.
b)Thả mẩu kim loại Zn vào cốc đựng giấm ăn.
c) Cho dung dịch axit axetic vào cốc đựng mẩu đá vôi.
d) Cho dung dịch axit axetic vào cốc đựng bột CuO(t
0
).
MỤC TIÊU BÀI HỌC
- KIỂM CHỨNG NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ TÍNH CHẤT CỦA
RƯỢU VÀ AXIT AXETIC.
-
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VỀ THỰC HÀNH HOÁ HỌC.
-
GIÁO DỤC TÍNH CẨN THẬN, TIẾT KIỆM TRONG THÍ
NGHIỆM.
TIẾT 58: THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
TIẾT 58: THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
I. Tiến hành thí nghiệm
1. Thí nghiệm 1: Tính axit của axitaxetic.
CuO
CaCO
3
Zn
Quỳ tím
1 2
3
4
Axit axetic
Thí nghiệm
Mô tả hiện tựơng, kết
quả quan sát được khi
tiến hành thí nghiệm.
Giải thích, viết PTHH.
1. Tính axit của
axit axetic
ỐNG NGHIỆM 1
ỐNG NGHIỆM 2
ỐNG NGHIỆM 3
ỐNG NGHIỆM 4
Nước lạnh
2ml CH
3
COOH,
2ml C
2
H
5
OH,
1ml H
2
SO
4
đặc
2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic với axit axetic


ỐNG A
ỐNG
B
Thí nghiệm
Mô tả hiện tựơng, kết
quả quan sát được khi
tiến hành thí nghiệm.
Giải thích, viết
PTHH.
2. Phản ứng
của rượu với
axit axetic.
II. Bản tường trình
Thí nghiệm
Dự đoán của HS về
hiện tượng, kết quả thí
nghiệm.
Mô tả hiện tựơng, kết
quả quan sát được khi
tiến hành thí nghiệm
Giải thích, viết
PTHH.
1. Tính axit
của axit
axetic
ỐNG NGHIỆM
1
Quỳ tím  Đỏ Quỳ tím  Đỏ
ỐNG NGHIỆM
2
Zn tan dần, có sủi bọt khí Zn tan dần, có sủi bọt khí
Zn + 2CH
3
COOH
(CH
3
COO)
2
Zn + H
2
ỐNG NGHIỆM
3
Đá vôi tan dần, có sủi bọt khí Đá vôi tan dần, có sủi bọt khí
CaCO
3
+2 CH
3
COOH
(CH
3
COO)
2
Ca + CO
2
+

H
2
O
ỐNG NGHIỆM
4
CuO rắn (màu đen), đem đun
nóng CuO tan dần  màu
xanh
CuO rắn (màu đen), đem đun
nóng CuO tan dần  màu
xanh
CuO+ 2CH
3
COOH
t
0
(CH
3
COO)
2
Cu + H
2
O
2. Phản ứng của
rượu với axit
axetic.
Hổn hợp bốc hơi, ở ống
nghiệm B có chất lỏng không
màu, mùi thơm, không tan
trong nước nhẹ hơn nước.
Hổn hợp bốc hơi, ở ống
nghiệm B có chất lỏng không
màu, mùi thơm, không tan
trong nước nhẹ hơn nước.
C
2
H
5
OH + CH
3
COOH
H
2
SO
4
, t
0
CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
Bài tập
Bài tập: Cho các chất sau: Rượu etylic; axit axetic
a) Những chất nào tác dụng được với kim loại Na?
C
2
H
5
OH; CH
3
COOH.
b) Những chất nào tác dụng được với kim loại Mg?
CH
3
COOH
c) Những chất nào tác dụng với kim loại Cu?
Không phản ứng
d) Những chất nào tác dụng được với bột CuO(t
0
)?
CH
3
COOH.
e) Những chất nào tác dụng được với muối Na
2
CO
3
?
CH
3
COOH.
f) Những chất nào tác dụng được với muối K
2
SO
4
Không phản ứng
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- HOÀN THÀNH BẢN TƯỜNG TRÌNH.
- ÔN LẠI KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG DẪN
XUẤT H.C ĐỂ TIẾT SAU LUYỆN TẬP.
Các vị đại biểu, các thầy, cô giáo
và các em học sinh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×