Tải bản đầy đủ

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Tuần: 7
Tiết: 7-cb
BÀI 7: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS cần:
- Sử dụng giấy Coban clorua để phát hiện tốc độ thoát hơi nước khác nhau qua
hai mặt lá.
- HS biết bố trí thí nghiệm để xác định vai trò của phân NPK đối với cây trồng.
- Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm
II. Chuẩn bị
1. Thí nghiệm 1:
- 1 chậu cây của loài cây bất kì hoặc cây mọc trong vườn trường có lá với phiến
lá to.
- Cặp nhựa hoặc cặp gỗ
- Giấy lọc.
- Đồng hồ bấm giây
- Dung dịch Coban clorua 5%
- Bình hút ẩm để giữ giấy tẩm coban clorua.
2. Thí nghiệm 2.
- Hạt thóc (ngô, đậu ) đã nảy mầm 2-3 ngày. Số lượng hạt đã nảy mầm 2-3

ngày tuổi tuỳ thuộc vào số nhóm (2 chậu/nhóm)
TaiLieu.VN Page 1
- Chậu (cốc nhựa)
- Bình nhựa hoặc thuỷ tinh đựng nước.
- Tấm xốp tròn.
- Ống đong và đũa thuỷ tinh
* Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng (phân NPK)
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Ngày
Lớp 11A3 11A4
Vắng
2. Kiểm tra bài cũ
- Hãy cho biết nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho thực vật?
- Trình bày quá trình chuyển hóa nitơ trong đất?
- Trình bày quá trình cố định nitơ phân tử?
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS Nội dung
TaiLieu.VN Page 2
Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở
hai mặt lá
GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí
nghiệm:
Bước 1: Dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clorua
đã sấy khô (có màu xanh da trời) đặt đối xứng
nhau qua hai mặt lá.
Bước 2: Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép hai
bản kính vào 2 miếng giấy này ở cả hai mặt của
lá tạo thành hệ thống kín.
Bước 3: Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian
giấy chuyển màu từ màu xanh da trời sang màu
hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và
mặt dưới lá trong cùng thời gian.
- HS tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí
nghiệm với một cây và chọn cây ở vườn trường
làm thí nghiệm.
- Ghi kết quả thu được vào bảng
Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò của phân
bón NPK
GV hướng dẫn Hs các bước thực hiện thí


nghiệm:
+ B1: Pha một chai phân NPK với nồng độ 1g/l
+ Cách pha: Cân 1g phân NPK hoặc 0,5 g phân
NPK (chai 0,5l) cho vào đáy chai. Dùng ống
đong đong đủ lượng nước cần thiết và rót vào
bình. Đậy chặt nắp bình rồi lắc nhẹ họăc dùng
que sạch để khuấy cho phân hò tan hết.
- B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí
1. Thí nghiệm 1. So sánh tốc độ thoát
hơi nước ở hai mặt lá
Báo cáo thực hành theo mẫu
Tên
nhóm
Ngày,
giờ
Tên
cây,
vị trí
Thời gian
chuyển màu
Mặt
trên
Mặt
dưới
2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò
của phân bón NPK
Tiến hành quan sát và đo chiều cao của
cây trong các chậu thí nghiệm và chậu
đối chứng, ghi kết quả quan sát được vào
vở.
TaiLieu.VN Page 3
nghiệm
- B3: Đặt tấm xốp vào chậu trồng cây đã chứa
môi trường nuôi cấy.
- B4: Chọn các hạt với cây mầm có kích thước
tương đương nhau. Số lượng hạt đã nảy mầm tuỳ
vào các lỗ trong tấm xốp
- B5: xếp các hạt đã nảy mầm vào trong các lỗ
của tấm xốp, cho rễ mầm chui vào lỗ hướng
xuống dung dịch dinh dưỡng trong chậu. Mỗi lỗ
chỉ xếp một hạt, cân thao tác nhẹ nhàng
HS: tổ chức theo từng nhóm và tiến hành thí
nghiệm ở nhà. Theo dõi 2-3 tuần và ghi kết quả
thu được vào bảng
GV: Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của
các nhóm sau 2 - 3 tuần
Báo cáo thực hành theo mẫu
Tên
cây
Công
thức
Thí
nghiệm
Chiều
cao
(cm/cây)
Nhận
xét
Mạ
lúa
Chậu
đối
chứng
Chậu
thí
nghiệm
IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Gv nhấn mạnh lại vai trò của phân bón đối với đời sống cây trồng.
- Các nhóm theo dõi ghi chép các số đo của thí nghiệm 2 hàng tuần (trong 2-3
tuần liên tiếp).
- Hoàn thành bài thu hoạch thực hành và nộp lại cho GV
TaiLieu.VN Page 4
- Xem tiếp bài 8 quang hợp ở thực vật
TaiLieu.VN Page 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×