Tải bản đầy đủ

Giải bài tập thực hành công nghệ 11 bài 6

Bµi 1 trang 36
Gá lỗ tròn TL 1:1
27
14
20
32
65
28
18
13
2
Bµi 2 trang 36
Gá mặt nghiêngTL 1:1
26
30
30
20
16
72
10
10

10

3
Bµi 3 trang 36
Gá lỗ chữ nhật TL 1:1
31
14
30
16
28
12

4
Bµi 4 trang 36
Gá có rãnh TL 1:1
24
12
54
R11
36
28
16
20
5
Bµi 5 trang 36
Gá chạc tròn TL 1:1
13
36
R16
14
36
013
52
32

6
Bµi 6 trang 36
Gá chạc lệch TL 1:1
O18
38
55
12
12
35
14
34
7

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×