Tải bản đầy đủ

Chuyên đề giáo dục công dân 7 tìm hiểu đức tính giản dị của Bác Hồ


NGƯỜI THIẾT KẾ : ĐINH VIỆT CƯỜNG

Tỡm hiu
v c tớnh gin d
ca Bỏc H

I - Đặt vấn đề
1. Thông tin: Bài học về trang phục của Bác
2. Tìm hiểu thông tin:
Câu hỏi thảo luận : Khi đ+ợc vinh hạnh đón Bác,
đồng chí bí th+ chi bộ có cách ăn mặc nh+ thế nào?
Còn Bác ăn mặc ra sao ?
Đồng chí bí th+ chi bộ diện thật bảnh!
Bác thì vẫn bộ Kaki bạc màu, dép cao su
Là một vị chủ
tịch nớc, em có
nhận xét gì về
cách ăn mặc của
Bác ?


II Nội dung bài học
1. Giản dị là nét đẹp trong lối sống của Bác
a. Trang phục
Bác đi chiến dịch
Bác thăm lớp bình dân học vụ
Bác thăm mỏ than
Bác thăm nhà máy
Đôi dép Bác Hồ
Bác thăm các cháu
Qua các bức
ảnh em có nhận
xét gì về trang
phục của Bác?
- Trang phục của Bác giản dị nh+ng vẫn toát lên vẻ sang trọng lịch sự
b. Trong quan hệ với mọi ng+ời

Giê gi¶i lao víi chiÕn sÜ
B¸c Hå víi thiÕu nhi

Qua các bức ảnh em thấy quan
hệ của Bác với mọi ng+ời nh+
thế nào?
- Thân mật, cởi mở, gần gũi
c. Nơi ở và làm việc của Bác
II Nội dung bài học
1. Giản dị là nét đẹp trong lối sống của Bác
a. Trang phục
- Trang phục của Bác giản dị nh+ng vẫn toát lên vẻ sang trọng lịch sự
b. Trong quan hệ với mọi ng+ời

Em thấy nơi ở và làm việc
của Bác nh+ thế nào?
- Thân mật, cởi mở, gần gũi
c. Nơi ở và làm việc của Bác
II Nội dung bài học
1. Giản dị là nét đẹp trong lối sống của Bác
a. Trang phục
- Trang phục của Bác giản dị nh+ng vẫn toát lên vẻ sang trọng lịch sự
b. Trong quan hệ với mọi ng+ời
- Đơn sơ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên

2. ý nghĩa của sự giản dị
-
Tiết kiệm thời gian, tiền bạc
-
Mọi ng+ời gần gũi với nhau hơn
-
Ng+ời có đức tính giản dị sẽ đ+ợc mọi ng+ời yêu quý, tôn trọng

Qua bi hc hụm nay chỳng ta thy Bỏc H
ca chỳng ta cú mt cuc sng rt gin d,
thanh tao th hin qua cỏch n, mc , giao
tip iu ú khin Bỏc gn gi vi mi
ngi v c mi ngi yờu mn
Qua bài học hôm nay em
học đ+ợc gì về đức tính
giản dị của Bác?

III Luyện tập
Kể một câu chuyện về đức tính giản dị của Bác Hồ mà em biết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×