Tải bản đầy đủ

Tình hình phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ty Cổ Phần Tinh Dầu và Chất Thơm

Báo cáo tổng hợp
Mục lục
Lời mở đầu……………………………………………………………………………2
Nội dung………………………………………………………………………………3
I. Những thông tin chung về công ty…………………………….………………….3
1. Giới thiệu chung về Công ty……………………………………………………3
2. Chức năng nhiêm vụ của Công ty………………………………………………4
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty………………………………...5
II. Các đặc điểm kinh tế có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của
Cty…………………………………………………………………………………….6
1. Cơ cấu tổ chức quản lý………………………………………………………...6
2. Đặc điểm sản phẩm……………………………………………………………9
3. Đặc điểm lao động và quản lý con người…………………………………….12
4. Nguyên vật liệu……………………………………………………………….14
5. Công nghệ máy móc thiết bị………………………………………………….16
6. Tài chính……………………………………………………………………...17
III. Tình hình, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty…...21
1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh……………………………………...21
2.Tình hình công tác quản lý…………………………………………………......22
3. Phương hướng phát triển trong những năm tới………………………………..25
Kết luận………………………………...……………………………………………30


1
Báo cáo tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Tinh dầu là một sản phẩm tự nhiên được chiết suất từ thực vật và được sử dụng
rộng rãi trong công nghệ chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm…, là sản phẩm
không thể thiếu được trong đời sống xã hội cũng như đời sống con người. Trong cuộc
sống hàng ngày, chúng ta có thể tiếp xúc với rất nhiều sản phẩm mà đối với từng
người, từng gia đình, từng ngành nghề,… cảm thấy thật sự cần thiết. Từ lọ nước rửa
chén đến túi xà phòng, từ dầu gội đầu cho đến các loại nước hoa, từ gói hoa thơm cho
đến bình xịt phòng,… Tất cả đều hết sức quen thuộc và đóng vai trò làm cho cuộc so
Sống của chúng ta có thêm nhiều màu sắc.
Tuy nhiên hầu hết các nước trên thế giới lại không đủ lượng tinh dầu cần thiết để
sản xuất.Việt Nam của chúng ta là một nước nhiệt đới có rất nhiều loại cây có tinh dầu,
đó là nguồn lợi từ sản xuất và xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Công ty cổ phần tinh dầu và chất thơm có tiền thân là trung tâm liên kết khoa học
sản xuất tinh dầu và hương liệu thuộc trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc
gia. Qua nhiều năm hoạt động, công ty đã chứng tỏ được hiêu quả kinh doanh của mình
và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Em quyết định tìm hiểu về công ty vì cảm thấy đây thực sự là một doanh nghiệp
có tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn mà Việt Nam gia nhập WTO, gia
nhập vào nền kinh tế thế giới, nhiều thuận lợi , cũng như những khó khăn và thách
thức.
Báo cáo tổng hợp này cũng chỉ là một phần hiểu biết của em về công ty nhưng
thực sự điều em mong muốn hơn cả là được đi sâu nghiên cứu hơn nữa trên nhiều
phương diện phù hợp với ngành học của em : Quản Trị Chất Lượng-Quản Trị Kinh
Doanh..
Báo cáo tổng hợp này gồm 3 phần:
-Phần 1:Thông tin chung về công ty.
-Phần 2:Các đăc điểm kinh tế có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của cty

2
Báo cáo tổng hợp
-Phần 3: Tình hình phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ty Cổ
Phần Tinh Dầu và Chất Thơm.
NỘI DUNG
I. Những thông tin chung về công ty:
1.Giới thiệu chung về công ty:
Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tinh Dầu và Chất Thơm.
Tên gíao dịch quốc tế: ESSENTIAL OILS AND AROMA JOINT STOCK


COMPANY
Tên viết tắt: ENTEROIL
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: A20 - số 18 – Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh Dầu và Chất thơm tại Thành phố Hồ Chí
Minh: - số 672 – Phan Văn Trị - Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm tại Tp. Hải Phòng: số 3 – Lê
Thánh Tông - Quận Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng.
- Trung tâm hỗ trợ phát triển các sản phẩm tự nhiên: A20 - số 18 – Hoàng Quốc
Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 84 4 7564 918
Fax : 84 4 7564 804
Email: enteroil@hn.vnn.vn
Website: http:// www. Enteroil.com.vn
Hình thức pháp lý: là doanh nghiệp nhà nước chuyển thanh công ty cổ phần.
Ngành nghề kinh doanh:
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất tinh dầu, hương liệu và
dược liệu; Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị sản xuất tinh dầu, hương liệu và
dược liệu: Sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tinh dầu, hương liệu, các sản phẩm từ
tinh dầu hương liệu và nhựa cây.

3
Báo cáo tổng hợp
- Kinh doanh xuất nhập khẩu thêm các ngành hàng : máy móc thiết bị vận tải,
thiết bị khoa học, vật liệu xây dựng và phụ liệu, hàng công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm
hoá học.
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm chất tẩy rửa và mỹ phẩm phục vụ nhu cầu tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu.
- Sản xuất chế biến kinh doanh dược liệu, nông sản, lâm sản, thuỷ sản, lương thực
thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, khoáng sản.
- Kinh doanh các loại bao bì và nguyên vật liệu sản xuất bao bì.
- Kinh doanh các loại dầu mỡ công nghiệp.
- Đại lý bán hàng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
- Hợp tác liên doanh đầu tư với các công ty, các tổ chức kinh tế khoa học công
nghệ trong và ngoài nước.
- Ngành hàng kim khí.
- Kinh doanh ngành hàng kim loại thường và các sản phẩm bằng kim loại thường.
- Nuôi trồng thuỷ sản.
- Sản xuất kinh doanh giống cây trồng.
- Kinh doanh thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản và
súc sản
- Kinh doanh các loại thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên vật liệu để sản
xuất thuốc và hoá chất phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và súc sản.
- Các ngành nghề kinh doanh khác mà công ty thấy có nhu cầu cần mở rộng sản
xuất kinh doanh mà đại hội cổ đông chấp thuận.
2.Chức năng, nhiêm vụ của công ty:
Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm có chức năng và nhiêm vụ liên kết các
đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ sinh học, hoá học để chế biến các mặt hàng
tinh dầu, hương liệu, dược liệu có giá trị kinh tế cao nhằm phục vụ cho nhu cầu trong
nước và xuất khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ. Nguồn thu này để phát triển nghiên cứu đổi
mới máy móc thiết bị công nghệ để tự cân đối, tự trang trải tài chính, tăng cường tích

4
Báo cáo tổng hợp
luỹ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó nhằm mục đích đẩy mạnh hơn
nữa khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ sản xuất.
Công ty còn có chức năng nghiên cứu triển khai áp dụng thành tựu khoa học kỹ
thuật đó vào sản xuất kinh doanh với phương châm: lấy kết quả nghiên cứu khoa học
công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và phương hướng vào sản xuất kinh doanh
nhằm đem lại nhiều lợi nhuận cho Công ty.
3.Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
Tiền thân của Công ty là Trung tâm liên kết khoa học sản xuất và tinh dầu và
hưong liệu trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam được thành lập theo quyết định số
371/VKH – QĐ ngày 13 tháng 6 năm 1985.
Ngày 05 tháng 02 năm 1993, Viên trưởng Viện Khoa học Việt Nam có quyết định
số 36/VKH-QĐ thành lập lại doanh nghiệp Nhà Nước với tên gọi là xí nghiệp tinh dầu
trực thuộc Viện Khoa học Việt nam.
Ngày 18 tháng 12 năm 1998, Xí nghiệp tinh dầu được đổi tên thành công ty tinh
dầu và các Sản phẩm tự nhiên theo quyết định số 2789/KHCN-QĐ của Giám đốc
Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
Ngày 17 tháng 02 năm 2004, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có
quyết định số 51/QĐ-KHCNVN về việc chuyển công ty Tinh dầu và các sản phẩm tự
nhiên trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia thành Công ty
Tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Tại thời điểm cổ phần hoá, Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên là một
doanh nghiệp Nhà nước hạng 2, thực hiện hoạch toán độc lập, và trực thuộc Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam.
Công ty đã từ một danh nghiệp Nhà nước chuyển thành một công ty cổ phần căn
cứ vào các văn bản sau:
- Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004 V/v
chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

5
Báo cáo tổng hợp
- Căn cứ thông tư số 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 24/12/2004 V/v
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004
V/v chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg, ngày 24/8/2004 của Thủ tướng Chính
phủ V/v Ban hành tiêu chí phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán
độc lập thuộc tổng công ty Nhà nước.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên lựa
chọn hình thức cổ phần hoá “Bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh
nghiệp”
II.Các đặc điểm kinh tế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty:
1. Cơ cấu tổ chức quản lý:

6
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
Tổng Giám đốc
Các giám đốc
Khối sản xuất gián tiếp Khối sản xuất trực tiếp
Phòng
kỹ
thuật

nghiên
cứu
phát
triển
Phòng
kinh
doanh
Phòng
kế
toán
Xưởng
chế
biến
hương
liêu
Phòng
quản

hành
chính
Xưởng tái chế
Xưởng SX
các sản
phẩm khác
Xưởng sản
xuất tinh
dầu
Chi nhánh thu
mua xăng dầu
Phú Yên
Chi nhánh số
01-Khánh
Hoà
Chi nhánh
Vinh-Nghệ
An
Báo cáo tổng hợp
* Chức năng các bộ phận trong Công ty:
- Đại hội đồng cổ đông : Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là
cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường thông qua các
quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuọc họp hoặc lấy ý kiến
bằng văn bản. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi
được số cổ đông đại diện ít nhất 51% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp
thuận.
- Hội đồng quản trị : Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của
Công ty. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công ty,
quyết định giải pháp phát triển thị trường, quyết định nội dung tài liệu phục vụ họp Đại
hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, cơ cấu tổ chức, lập quy chế quản
lý nội bộ Công ty. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc
họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có
một phiếu biểu quyết
- Ban kiểm soát : Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ
kiểm tra tính trung thực hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả
hoạt động, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo kết luận và kiến
nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng Giám đốc công ty: Do Viện trưởng Trung tâm Khoa học Tự nhiên và
Công nghệ Quốc gia bổ nhiệm.Tổng Giám đốc Công ty vừa là người đại diện cho trung
tâm vừa là người đại diện cho công nhân viên chức quản lý công ty theo chế độ một
thủ trưởng.Tổng Giám đốc công ty có quyền ra quyết định điêu hành hoạt động của
công ty theo chính sách pháp luật của Nhà nước và theo sự chỉ đạo của Trung tâm.
Tổng Giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước trung tâm…và

7
Báo cáo tổng hợp
toàn thể lao động cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động
khác của công ty. Thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra thực hiện tốt các chức
năng và nhiệm vụ được giao.Tổng Giám đốc công ty có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức
bộ máy tuyển chọn lao động, trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và quy định
của pháp luật hiện hành.
- Các giám đốc: Do Tổng Giám đốc đề nghị và Viện trưởng Trung tâm khoa học
và Công nghệ Quốc gia bổ nhiệm. Các giám đốc là người hỗ trợ khi Tổng giám đốc đi
vắng, chịu sự phân công của Tổng giám đốc theo từng lĩnh vực công tác, chịu trách
nhiệm trước Tổng giám đốc về các lĩnh vực được giao.
- Phòng kĩ thuật và nghiên cứu phát triển: Có chức năng nghiên cứu các ứng
dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế đất nước với các đề tài thuộc
trung tâm quản lý. Hợp tác với các đơn vị có liên quan quan trọng trong trung tâm để
nghiên cứu và đưa các tiến bộ khoa học kĩ thuật đã đạt được trong lĩnh vực hoá học,
sinh học, tinh dầu, hương liệu…vào phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của công
ty. Bên cạnh đó, phòng còn có trách nhiệm kiểm tra và chịu trách nhiệm về các loại
tinh dầu, hương liệu các hoá chất nhập và xuất kho của Công ty. Kiểm tra và cấp
chứng chỉ cho các đơn vị khác khi có yêu cầu.
- Phòng kinh doanh: Có chức năng tìm hiểu thị trường trong nước, tìm nguồn
cung cấp, xây dựng các kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu. Thu mua và sử dụng
thông tin kinh tế kỹ thuật cũng như sự biến động của thị trường nói chung và các vấn
đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng. Mặt khác có
nhiệm vụ xây dựng các hợp đồng kinh tế liên doanh, liên kết, dịch vụ, thực hiện các
hợp đồng quảng cáo, chào hàng kịp thời, trực tiếp thực hiện các hợp đồng quảng cáo,
chào hàng kịp thời, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ xuất khẩu.
- Phòng kế toán : Thực hiện các công tác thống kê, kế toán kịp thời giúp Giám
đốc về công tác quản lý tài chính, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Báo cáo
giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty.
+Đảm bảo cung cấp số liệu một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời khi có
yêu cầu của ban giám đốc.

8
Báo cáo tổng hợp
+Tổ chức tốt việc huy động các nguồn vốn kinh doanh.
+Thực hiện đúng mọi yêu cầu của Nhà nước cũng như các quy định khác về
tài chính.
- Phòng quản lý hành chính:
+Tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc về quản lý nhân sự.
+Tổ chức việc theo dõi thực hiện các chính sách cho cán bộ công nhân viên
chức.
+Giúp Giám đốc khâu tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp lao động
- Xưỏng tái chế: gồm 3 bộ phận:
+Xưởng sản xuất các sản phẩm khác.
+Xưởng sản xuất tinh dầu.
+Một bộ phận chuyên chế biến các loại tinh dầu tự nhiên thành mặt hàng tinh
dầu chất lượng cao, tách đơn hương liệu từ tinh dầu, chế biên các loại hương liệu.
2. Đặc điểm sản phẩm:
Công ty cổ phần tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên hoạt động theo giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhà nước số 105798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/03/2004. Công ty sản xuất ra các loại sản phẩm :
- Sản xuất ra các loại tinh dầu, hương liệu và dược liệu.
- Sản xuất sản phẩm chất tẩy rửa và mỹ phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong
nước và xuất khẩu.
- Sản xuất chế biến dược liệu, nông sản, lâm sản, thuỷ sản, lương thực, thực
phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ
*Sản phẩm chính của Công ty là:
- Tinh dầu quế.
- Tinh dầu xả.
- Tinh dầu hương nhu.
- Tinh dầu húng quế.
- Tinh dầu bạc hà.
- Tinh dầu hồi.

9
Báo cáo tổng hợp
- Tinh dầu tràm
- Tinh dầu màng tang.
- Tinh dầu pơ mu.
- Tinh dầu sả Hoa hồng.
- Tinh dầu chổi.
- Các đơn hương.
- Dầu thực vật (dầu dừa, dầu trẩu, dầu thầu dầu, dầu đào lộn hột…)
- Hoa hồi.
- Cánh kiến trắng các loại.
- Cánh kiến đỏ.
- Agar-agar.
- Quế thanh và một số gia vị tuyệt đối.
*Những yêu cầu của sản phẩm về chất lượng sản phẩm:
- Sản phẩm tinh dầu hoa hồi xuất khẩu sang Vương quốc Anh:
Cảm quang chất lỏng , trong
Màu sắc Vàng
Mùi vị Đặc trưng
Tỉ trọng 0,9843
Chiết suất 1,5532
Góc quay cực -0độ50
Độ tan trong cồn 20 độ 1-2 dung tích ethanol
Hàm lượng Trans anethol 91%

- Sản phẩm tinh dầu húng quế xuất sang Pháp:
Cảm quang chất lỏng , trong
Màu sắc Vàng
Mùi vị Đặc trưng
Tỉ trọng 0,9542
Chiết suất 1,5140
Góc quay cực -0 độ 50
Độ tan trong cồn 20 độ 1-2 dung tích ethanol
Hàm lượng methyl chavilcol 84.20%

10
Báo cáo tổng hợp
- Sản phẩm tinh dầu tràm xuất sang Tây Ban Nha
Cảm quang chất lỏng , trong
Màu sắc Vàng
Mùi vị Đặc trưng
Tỉ trọng 0,9045
Chiết suất 1,4634
Góc quay cực -2 độ 75
Độ tan trong cồn 20 độ 1-2 dung tích ethanol
Hàm lượng cineole 73,3%
*Nhu cầu về sản phẩm này: Thị trường đầu ra chủ yếu của Công ty là xuất khẩu
tinh dầu, đây là thị trường không ổn định và phụ thuộc nhiều các yếu tố bên ngoài: yêu
cầu chất lượng sản phẩm từng khu vực khác nhau, nhu cầu không ổn định, chính sách
nhập khẩu các quốc gia, biến động giá cả trên thế giới…
Uy tín của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh tinh dầu đang đứng ở vị trí hàng
đầu nhờ nhiều năm sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất khẩu tinh dầu.
Thị trường xuất khẩu tinh dầu của công ty đã phát triển rộng khắp tới tất cả các
quốc gia có nhu cầu sử dụng tinh dầu. Từ năm 2002, Công ty trở thành thành viên của
Hiệp hội tinh dầu chất thơm thế giới (International Federation of Essential Oils and
Aroma Trade – IFEAT). Từ đó Công ty có nhiều lợi thế trong việc mở rộng thị trường,
cơ hội trao đổi, kinh doanh với nhiều Công ty kinh doanh tinh dầu uy tín trên thế giới,
nâng cao năng lực, tạo dựng niềm tin với khách hàng trong và ngoài nước.
Sản xuất chế biến và kinh doanh tinh dầu là một ngành hẹp, tuy sức ép cạnh tranh
không lớn như các ngành khác nhưng đồng thời các thông tin về ngành nghề, thị trường
thiếu cả về số lượng cũng như chất lượng.
Vì vậy khả năng mở rộng khả năng thị trường nguyên vật liệu đầu vào, thị trường
sản phẩm đầu ra, thị trường vốn của Công ty bị hạn chế. Mặt khác nguồn vốn Công ty
rất nhỏ chủ yếu là vốn vay ngắn hạn, việc huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn, đặc
biệt khi chuyển sang công ty cổ phần: vay vốn các ngân hàng và các đơn vị kinh tế

11
Báo cáo tổng hợp
khác đều đòi hỏi phải có thế chấp bằng tài sản, việc huy động vốn cổ phần cũng khó
khăn và không đủ để đầu tư dài hạn.
Khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh các sản phẩm chất thơm, hương liệu, tinh
dầu mới bị hạn chế do chưa đầu tư chiều sâu: nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, tuyển
dụng đội ngũ chuyên gia giỏi, kĩ thuật…
Sự cạnh tranh trong các sản phẩm truyền thống ngày càng lớn ở cả thị trường nội
địa cũng như xuất khẩu. Với xu hướng hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế thị
trưòng, các mặt hàng, thị trường mới của công ty rất dễ bị cạnh tranh.
Mặt hàng truyền thống của Công ty chưa đạt được chất lượng cao để cạnh tranh
với các sản phẩm của các công ty nước ngoài do lạc hậu về công nghệ và kỹ thuật.
Thị trường đầu ra chính của công ty là xuất khẩu, đây cũng là điểm yếu của các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung cũng như của Công ty nói riêng do chưa đủ kinh
nghiệm, năng lực về vốn, kỹ thuật đặc biệt là con người để kinh doanh và cạnh tranh
trên trường quốc tế.
3. Đặc điểm lao động và quản lý con người:
Công ty có tổng số lao động là 73 người. Phân loại như sau:
Phân loại theo hợp đồng lao động
Lao động trong biên chế nhà nước 4 người 5.48%
Lao động hợp đồng từ 1 đên 3 năm 3 người 4.11%
Lao động hợp đồng không xác định 66 người 90.41%
Lao động hợp đồng thời vụ 0 người 0%

Phân loại theo trình độ
Cán bộ đại học và trên đại học 45 người 61.64%
Cán bộ trình độ trung cấp 4 người 5.48%
Công nhân kỹ thuật 7 người 9.59%
Lao động phổ thông 17 người 23.29%
Phân loại theo giới tính
Nam 48 65.75%
Nữ 25 34.25%

12

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×