Tải bản đầy đủ

giáo án vật lý 6 bài 1 đo độ dài

Bài 1
ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng.
- Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.
- Biết đo độ dài trong một số tình huống1 thông tường theo quy tắc đo.
2. Kỹ năng:
- Biết đo độ dài trong một số tình huống thông thường. Biết tính giá trị trung bình các
kết quả đo.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác làm việc trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Thước kẻ, thước dây, thước mét. Bảng kết quả đo độ dài như SGK.
- HS: Xem bài mới.
2. Phương pháp dạy học:
- Hợp tác theo nhóm nhỏ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định: kiểm tra sỉ số
2. Kiểm tra bài cũ: Giới thiệu môn học.

3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG GIÁO
VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG
HĐ1: Tổ chức tình huống
học tập như SGK.
HĐ2: Ôn lại và ước lượng
độ dài của một số đơn vị
đo độ dài.
GV: Đơn vị đo độ dài trong
hệ đơn vị đo lường hợp
pháp của nước ta là mét (kí
hiệu: m). Ngoài ra còn cóc
các đơn vị khác như: dm;
cm; mm; km
GV: Yêu cầu HS về nhà
xem và trả lời câu C1; C2,
C3.
HĐ3: Tìm hiểu dụng cụ
đo độ dài.
HS: Dự đoán.
I. Đơn vị đo độ dài
1. Ôn lại một số đơn vị
đo độ dài và ước lượng
độ dài:
Đơn vị đo độ dài hợp pháp
của nước Việt Nam là mét
(m).
GV: Yêu cầu HS quan sát
hình 1.1 SGK và trả lời câu
C4.
GV: Giới thiệu một số loại
thước như trong hình.
- Khi sử dụng bất kì dụng
cụ đo nào cũng cần biết
GHĐ và ĐCNN của nó.
- Giới hạn đo (GHĐ) và độ
chia nhỏ nhất (ĐCNN) là
gì?
GV: Yêu cầu HS thảo luận
trả lời câu C5 trong (1').
GV: Nhận xét chung.
GV: Yêu cầu HS thảo luận
trả lời câu C6 trong (2').
GV: Nhận xét chung.
- Tại sao em lại chọn như
thế?
GV: Yêu cầu HS trả lời câu
C7.
GV: Nhận xét chung.
HĐ4: Đo độ dài
GV: Hướng dẫn HS thực
hành đo chiều dài của bàn
học và bề dày cuốn sách vật
lí 6.
- Cách tính giá trị trung
bình (l
1
+ l
2
+ l
3
)/3.
- Phân nhóm, giới thiệu và
phát dụng cụ cho nhóm tiến
hành thực hành.
- Yêu cầu HS ghi kết quả
vào bảng 1.1 SGK.
GV: Nhận xét chung.
HS: tuỳ vào
HS.
C4: Thợ mộc dùng thước
dây (thước cuộn); HS dùng
thước kẻ; Người bán vải
dùng thước mét (thước
thẳng).
- Giới hạn đo (GHĐ) của
thước là độ dài lớn nhất ghi
trên thước.
- Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)
của thước độ dài giữa hai
vạch chia liên tiếp trên
thước.
C5: Tuỳ vào dụng cụ của
các em.
C6: a. thước 2.
b. thước 3.
c. thước 1.
HS: Tuỳ vào từng vật mà ta
chọn dụng cụ đo sau cho
phù hợp nhất.
C7: Thợ may dùng thước
thẳng có GHĐ 1m hoặc
0.5m để đo vải và dùng
thước dây để đo cơ thể của
khách hàng.
II. Đo độ dài
1. Tìm hiểu dụng cụ đo
độ dài.
Dụng cụ để đo độ dài là
thước.

2. Đo độ dài
Khi sử dụng bất kì dụng cụ
đo nào cũng cần biết GHĐ
và ĐCNN của nó:
- Giới hạn đo (GHĐ) của
thước là độ dài lớn nhất
ghi trên thước.
- Độ chia nhỏ nhất
(ĐCNN) của thước là độ
dài giữa hai vạch chia liên
HĐ5: Thảo luận về cách
đo độ dài.
Yêu cầu HS thảo luận theo
nhóm để trả lời các câu từ
C1 đến C5. trong 3’.
GV: Nhận xét chung.
GV: Hướng dẫn cách đo
theo từng câu hỏi.
HĐ6: Hướng dẫn HS rút
ra kết luận.
GV: Yêu cầu HS thảo luận
trả lời câu C6 trong (2') và
ghi vào vở theo hướng dẫn
chung.
GV: Yêu cầu HS trả lời.
GV: Nhận xét đánh giá,
thống nhất rút ra kết luận.
HĐ7: Vận dụng
GV: Cho HS lần lượt trả lời
các câu C7 đến C10 theo
hướng dẫn như SGK.
- Cho HS làm việc cá nhân
trả lời vào vở.
- Yêu cầu Hs trả lời.
GV: Nhận xét đánh giá
HS: - Phân công nhau làm
các công việc cần thiết.
- Thực hành đo độ dài theo
nhóm và ghi kết quả vào
bảng1.1 SGK.
C1: Tuỳ vào HS
C2: Thước dây và thước kẻ.
C3: Đặt thước đo dọc theo
chiều dài cần đo, vạch số 0
ngang với một đầu của vật.
C4: Đặt mắt nhìn theo
hướngvuông góc với cạnh
thước ở đầu kia của vật.
C5: Nếu đầu thước không
ngang bằng trùng với vạch
kia, thì đọc và ghi kết quả đo
theo vạch chia gần nhất với
đầu kia của vật.
HS: Thảo luận trả lời câu
C6:
(1) độ dài. (2) giới hạn
đo.
(3) độ chia nhỏ nhất.
(4) dọc theo.
(5) ngang bằng với.
(6) vuông góc. (7) gần
nhất.
C7:c)
C8: c)
tiếp trên thước.
III. Cách đo độ dài:
- Ước lượng độ dài cần đo
để chọn thước đo thích
hợp.
- Đặt thước và mắt nhìn
đúng cách.
- Đọc, ghi kết quả đo đúng
quy định.
C9: (1), (2), (3): =7cm.
4. Tổng kết toàn bài:
- Để đo độ dài ta dùng dụng cụ gì để đo? Khi sử dụng dụng cụ đo ta cần chú ý điều
gì?
- Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là gì?
- Khi đo độ dài cần chú ý những gì?
5. Hoạt động nối tiếp:
- Về nhà học bài, làm bài tập 1.1 đến 1.5. (SBT).
- Xem trước bài mới, tiết sau học tốt hơn.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×