Tải bản đầy đủ

Loại hình sản xuất và phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp trong doanh nghiệp .DOC

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
a.lời mở đầu.
Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển nh hiện nay, Việt Nam đang từng bớc
hình thành và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây sẽ là một bớc ngoặt
quan trọng cho sự phát triển của nớc nhà. Còn là một điều kiện rất thuận lợi cho
các doanh nghiệp tự do kinh doanh và sản xuất, đồng thời có cơ hội tiếp xúc và
học tập những công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cùng mô hình tổ chức sản xuất và ph-
ơng pháp sản xuất mới, hiện đại trên thế giới. Để có đợc những thành công và phát
triển lâu dài thì khâu sản xuất hiện đang là một vấn đề nóng bỏng đang đợc nhiều
cấp lãnh đạo quan tâm nhất. Bởi vì khâu sản xuất nó mang tính quyết đinh đến sự
phát triển và cạnh tranh cũng nh sự tồn tại của doanh nghiệp. Nói cách khác sản
xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao thì doanh nghiệp sẽ đứng vững và phát triển trên
thị trờng, còn hiệu quả thấp thì doanh nghiệp sẽ bị thất bại và có nguy cơ dẫn đến
phá sản. Vậy cần phải có những biện pháp sản xuất nh thế nào để phù hợp với một
doanh nghiệp:
" Loại hình sản xuất và phơng pháp tổ chức sản xuất phù hợp trong
doanh nghiệp "
Một phơng pháp sản xuất khoa học, hợp lý sẽ tạo ra nền móng vững chắc cho hoạt
động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu một cách nhanh
nhất và hiệu quả nhất. Thực tế đã chứng minh rằng: với cùng điều kiện doanh
nghiệp nào có bộ máy sản xuất tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn thì kết quả thu đợc

sẽ cao hơn. Điều đó lại khẳng định lại một lần nữa về tầm quan trọng của khâu sản
xuất trong một doanh nghiệp. Do trình độ và thời gian có hạn cho nên bài viết này
khó tránh khỏi những thiếu sót. Vậy kính mong nhận đợc ý kiến đóng góp của
thầy cô giáo, để bài viết sau của em đạt đợc kết quả cao hơn.
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
b. nội dung
I/ cơ sở lý luận chung về tổ chức sản xuất.
1. loại hình sản xuất là gì ?
Loại hình sản xuất là những công đoạn làm việc, những phơng pháp làm việc khác
nhau của một doanh nghiệp. Loại hình sản xuất là quá trình làm việc đợc áp dụng
trực tiếp vào các doanh nghiệp, làm sao cho quá trình này phù hợp và thích ứng
khâu sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp đó.
2. Một số loại hình sản xuất trong doanh nghiệp.
Trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì khâu sản xuất hiên đang còn gặp
nhiêu khó khăn, chính vì thế cẩn phải có đội ngũ cán bộ thực sự có tài để gánh vác
trọng trách của doanh nghiệp mình, họ cần phải biết tìm ra cho mình những loại
hình sản xuất nào để cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình. Trên thực
tế thì có rất nhiều loại hình sản xuất:
2.1 Loại hình sản xuất thủ công :
Đây là một loại hình sản xuất rất phổ biến ở nớc ta. Đó là loại hình sản xuất đỏi
hỏi ngời lao động cần phải khéo léo và có con mắt thẩm mỹ đến sản phẩm của
mình. Loại hình này thờng đợc các nghệ nhân tạo ra với giá trị thẩm mỹ cao và đầu
t nhiều thời gian vào sản phẩm. Nhng đây lại là một trong những mặt hàng mang
tính truyền thống. Bởi vì ngời sản xuất ra sản phẩm đó rất ít, họ phải trải qua một
quá trình học tập và nghiên cứu sáng tạo để sản phẩm đợc hoàn thiện. Bù lại sản
phẩm mang tính xuất khẩu cao.Loại hình sản xuất thủ công của các doanh nghiệp
hiện đang dần có đợc sự giúp đỡ của các máy móc và công nghệ hện đại.
2.2 Loại hình sản xuất dựa trên máy móc:
Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá nh hiện nay, loại hình sản xuất dựa
trên máy móc là một hình thức sản xuất phù hợp vì tốc độ sản xuất của loại hình
này mang lại một hiểu quả đột phá trong nhân loại. Trong các doanh nghiệp thì
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
nguồn nhân công là không thể thiếu, nhng các thiết bị máy móc cũng rất quan
trọng. Nếu một doanh nghiệp có sự đầu t đúng đắn và biết cách xây dựng hệ thống
máy móc một cách quy củ thì hiệu quả sản xuất sẽ rất cao. Máy móc sẽ ngày dần
thay thế con ngời để tạo ra những sản phẩm mà có lẽ con ngời không thể làm đợc.
Để doanh nghiệp bền vững và phát triển thì cần phải nâng cấp và không ngừng cải
tiến hệ thống máy móc. Việc sản xuất sẽ gây ảnh hởng và làm hao mòn đến máy


móc. Bởi vậy cần phải chú trong và có những phơng pháp cụ thể vào việc điều
hành hệ thống sản xuất, để làm sao tiết kiệm đợc tối đa thời gian máy chạy.
II/ Một số phơng pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp.
1. Phơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyền.
Sản xuất hàng hoá theo dây chuyền là sản xuất liên tục với một tốc độ định tr-
ớc .Phơng pháp dây chuyền đòi hỏi sản phẩm chuyển động không ngừng từ công
đoạn này sang công đoạn khác, không dừng lại để kiểm tra tại một điểm nào đó
trong quá trình sản xuất .
Mục tiêu hàng đầu của quản lý nguồn nhân lực là giúp công ty lựa chọn số
ngời phù hợp vào đúng vị trí và đúng thời điểm nhằm hoàn thành các mục tiêu của
công ty.
-Cần phải tuyển dụng công nhân có sức khoẻ có trình độ tay nghề cao đủ để
có thể đứng máy
- Tăng cờng tinh thần tập thể. Tạo điều kiện để công nhân có thể trao đổi ý
kiến với nhau, trao đổi ý kiến với giám đốc làm cho công nhân không cảm thấy cô
độc và thấy rằng họ có trách nhiệm với công ty
- Khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân công nhân viên
-Mở lớp đào tạo ngắn hạn nhằm tiếp nhận kỹ thuật , công nghệ mới
-Công nhân cần phải có thời gian nghỉ ngơi thích đáng trong ca làm việc
- Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân nh chế độ ăn uống , nghỉ ngơi
không gian làm việc và điều kiện sinh hoạt
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Đề bạt tăng lơng, nâng bậc thợ đối với những cán bộ và công nhân giỏi
Trong quá trình sản xuất cần phải chú ý và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc
đã đề ra, quản lý chặt chẽ tới khâu sản xuất bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động.
-Bố trí ca kíp hợp lý, phân công thời gian làm việc khác nhau giữa các mùa,
giữa ban ngày và ban đêm trong một ngày
- Trong mỗi ca nên có một trởng ca và 1 đến 2 thợ chính. Những ngời này th-
ờng có trình độ tay nghề cao và có trách nhiệm bao quát toàn bộ hoạt động của dây
chuyền
-Thờng xuyên tổ chức những buổi họp trong toàn công ty nhằm đánh giá khen
thởng và rút kinh nghiệm.
-Sau mỗi lần máy tạm dừng hoạt động công nhân phải có trách nhiệm dọn
dẹp nhà xởng , kho tàng, bảo dỡng máy móc
-Công nhân phải làm công tác giao ban sau mỗi lần đổi ca và báo cáo tình
trạng máy móc cho ca sau
-Ngoài các điều luật về lao động do Nhà nớc ban hành, cần phải có một số
điều luật khác áp dụng cho toàn thể công nhân viên trong công ty
-Đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh và phòng chống hoả hoạn, cần sử
dụng nhân viên bảo vệ gác ở tất cả các cổng nhà máy để đảm bảo chỉ những ngời
có phận sự mới đợc vào
-Cũng cần những ngời bảo vệ đi tuần tra trong nhà máy vào những gìơ không
sản xuất nhằm chống trộm cắp và phòng cháy nổ . Một số công ty có nhiều nguy
cơ bị cháy đã sử dụng những ngời phòng cháy chuyên trách và duy trì những thiết
bị cứu hoả riêng của mình
-Trú trọng môi trờng xung quanh công ty
-Ưng dụng KHKT vào việc sản xuất kinh doanh
-Rà soát kỹ lỡng thiết kế và những yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm để đảm bảo
chắc chắn yêu cầu kinh tế của công việc chế tạo sản phẩm
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
-Xác định những phơng pháp chế tạo nhằm đảm bảo chi phí sản xuất ở mức
tói thiểu
-Lựa chọn hay triển khai và mua sắm tất cả những máy móc , dụng cụ và
những thiết bị cần thiết cho việc chế tạo sản phẩm với chất lợng và tốc độ sản xuất
cần thiết
-Bố trí khu vực sản xuất và các mặt bằng phụ trợ , và lắp đặt các trang thiết bị
sản xuất
-Thiết lập hệ thống kiểm tra vật t máy móc và nhân lực nhằm đảm bảo chắc
chắn việc sử dụng các trang thiết bị sản xuất có hiệu quả để sản xuất ra sản phẩm
một cách kinh tế
-Tìm hiểu thông tin về khách hàng mục tiêu( Không một doanh nghiệp nào
thành công nếu không có khách hàng)
- Biết nắm bắt nhu cầu và tìm cách thoả mãn nhu cầu tối đa
-Coi trọng việc sáng tạo cái mới cũng giống nh việc tiêu thụ sản phẩm hoặc
dịch vụ trên thị trờng
2. Phơng pháp tổ chức sản xuất theo nhóm.
Sản xuất theo nhóm là một phơng pháp làm việc đoàn kết đợc phân công theo
từng tổ và từng bộ phận khác nhau. Phơng pháp này đòi hỏi mỗi một nhóm có một
chuyên môn khác nhau, một công việc khác nhau. Mỗi một nhóm thực hiện từng
khâu công việc và có quan trong nh nhau trong việc hoàn thành sản phẩm.
Đây là một phơng pháp sản xuất sẽ mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp,
chính vì vậy cần phải phát huy và xây dựng phơng pháp sản xuất này. Trong một
doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì ngời lãnh đạo cần phải sáng suốt tuyển
chọn nguồn lao động có trình độ và sức khoẻ thích nghi với công việc của doanh
nghiệp. Chính vì vậy cần phải lựa chọn và xây dựng đội ngũ làm việc một cách có
hiệu quả nhất.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×