Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DP VIỆT HÀ

DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch toán bán buôn qua kho theo hình thức gửi bán
Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ bán buôn trực tiếp qua kho
Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán bán buôn chuyển thẳng có tham gia thanh toán
Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán bán buôn chuyển thẳng không thanh toán
Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá
Sơ đồ 7: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ bán hàng trả góp
Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 9: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng
Sơ đồ 10: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý
Sơ đồ 11: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả tiêu thụ
Sơ đồ 12: Sơ đồ khái quát kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ:
Sơ đồ 13 : Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần DP Việt Hà
Sơ đồ 14: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần DP Việt Hà
Sơ đồ 15: Sơ đồ tổ chức ghi sổ của công ty
Biểu số1: Các sản phẩm của công ty phân phối trong năm 2006
Biểu số 2: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2004-2005
Biểu số 3 Hoá đơn ( GTGT )
Biểu số4 Sổ chi tiết tài khoản
Biểu số 5 Sổ cái tài khoản
Tài khoản: 632 -" Giá vốn hàng bán"

Biểu số 6 Sổ cái tài khoản
Tài khoản: 641 - Chi phí bán hàng
Biểu số 7 Sổ cái tài khoản
Tài khoản: 642 - Chi phí quản ký doanh nghiệp
Biểu số 8 Sổ cái tài khoản
Tài khoản: 911 - "Xác định kết quả kinh doanh"
Biểu số 9 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
1
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
DP: Dược phẩm
TK: Tài khoản
QLDN: Quản lý doanh nghiệp
2
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển chung của các thành phần kinh tế khác, thành
phần kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong
nền kinh tế của đất nước.
Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít
rủi ro, để có được thành công đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải tìm tòi
nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó ra quyết định đưa ra mặt hàng gì. Để
phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc nhằm đưa
ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải
tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu
thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng một cách khoa học, hợp
lý.
Qua quá trình thực tập tổng hợp và đi sâu tìm hiểu ở Công ty Cổ phần
DP Việt Hà em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
"HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DP VIỆT HÀ”
Mục tiêu của chuyên đề này vận dụng lý luận hạch toán kế toán và kiến
thức đã học ở trường vào nhu cầu thực tiễn về kế toán tiêu thụ và xác định
kết quả tiêu thụ tại Công ty, từ đó phân tích những điều còn tồn tại, nhằm
góp một phần nhỏ vào công việc hoàn thiện công tác kế toán ở đơn vị .
Trong chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung ở đơn vị về
quản lý và kế toán, phân tích quy trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ ở đơn vị và phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề thực tế
còn tồn tại. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia làm
3 phần chính:
Phần I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
VIỆT HÀ
Phần II : KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ TIÊU THỤ
Phần III: MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
3
QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
VIỆT HÀ
Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên chuyên đề không tránh
khỏi những khiếm khuyết nhất định, nên em mong được các thầy cô cùng
các cán bộ của Công ty nơi em thực tập thông cảm.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô giáo: Bùi Thị Minh Hải
cùng các anh chị trong Công ty Cổ phần DP Việt Hà đã giúp đỡ chỉ bảo em
trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề này.
4
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
I.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Công ty Cổ phần DP Việt Hà có trụ sở tại B3 Tổ 54A – P.Yên Hòa – Q.
Cầu Giấy – Hà Nội, được thành lập từ tháng 11 năm 2000 với số đăng ký
kinh doanh …………. do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp . Công ty có
trách nhiệm phân phối các loại dược phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức
khoẻ, chữa bệnh cho nhân dân.
Với vốn điều lệ là …. tỷ đồng, công ty có tư cách pháp nhân , có con dấu
riêng và tài khoản Ngân hàng riêng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển.
Công ty tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh cũng như
chịu trách nhiệm sđối với các khoản công nợ.
Từ khi thành lập đến nay, công ty đã trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là
những ngày đầu, trong hoàn cảnh chính sách về dược phẩm của Nhà Nước
còn chưa phù hợp với thực tế phát triển của dược phẩm trong cả nước và
hiện nay là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và chính sách mở
cửa nền kinh tế, nhưng công ty cũng đã có không ít những thành công đáng
khích lệ. Hiện nay, công ty đã trở thành đơn vị kinh tế độc lập tự tìm được
cho mình hướng đi phù hợp với sự sôi động của thị trường. Tuy vậy, Công
ty luôn hướng tới một sự phát triển đa dạng về các sản phẩm có chất lượng
từ các nước phát triển ( Pháp, Đức, Mỹ…) và có xu hướng xây dựng Nhà
máy sản xuất thuốc và các sản phẩm dược trong nước để phục vụ tốt hơn
cho phần lớn nhân dân Việt Nam.
I.2: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
I.2.1. Đặc điểm ngành nghề:
Công ty Cổ phần DP Việt Hà nằm trong hệ thống của nghành dược phẩm
Việt Nam. Có thể nói dược phẩm là 1 ngành sản xuất đặc thù, bởi sản phẩm
của ngành này là các loại thuốc và các sản phẩm dược phẩm, phục vụ trực
tiếp cho nhu cầu về đảm bảo sức khoẻ con người. Ngành dược phẩm trong
5
cơ cấu ngành kinh tế của đất nước là một ngành công nghiệp khá quan
trọng, đã và đang phát triển tốt. Công ty hiện tại chưa tiến hành sản xuất
nhưng hiện tại công ty đang góp phần lớn vào công cuộc tìm đến những sản
phẩm dược phẩm mà sự sản xuất trong nước chưa đủ khả năng đáp ứng.
Hiện tại, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là phân phối các sản
phẩm dược phẩm nhập khẩu.
I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá:
Sản phẩm của công ty là thuốc.Thuốc đảm bảo sức khỏe của con người,
hơn thế nữa, ảnh hưởng tới tính mạng con người. Đây là đặc trưng tạo ra
nhiều điểm khác biệt trong quá trình tìm kiếm sản phẩm và kinh doanh của
công ty so với các công ty kinh doanh những mặt hàng khác, như xuất sứ
của sản phẩm, công nghệ sản xuất sản phẩm, các tiêu chuẩn chất lượng
quốc tế của sản phẩmv.v…
Do đó, mặc dù công ty nhận thấy nhu cầu về thuốc là thường xuyên, cấp
thiết, nhưng công ty không thể tuỳ tiện trong kinh doanh, không thể chỉ
nghĩ đến lợi nhuận đơn thuần, mà công ty vẫn luôn tính đến yếu tố đạo đức
và lợi ích Xã hội.
Hiện nay, công ty đã và đang phân phối tổng thể trên 10 mặt hàng. Trong
đó, mặt hàng chiến lược của công ty là thuốc tiêm (Chiếm 80% tỉ trọng về
giá trị) do mặt hàng này có nhu cầu rất lớn.
Các mặt hàng chính của công ty được liệt kê trong bảng dưới đây:
6
Biểu số1: Các sản phẩm của công ty phân phối trong năm 2006
STT Tên hàng ĐV Số lượng
1 Trexofin lọ 40 000
2 Cefacyxim lọ 60 000
3 Ceftriaxone lọ 40 000
4 Intrazolin lọ 100 000
5 Hanmi Fontazon lọ 24 000
6 Intrataxim lọ 20 000
7 Exomuc gói 200 000
8 Ery gói 250 000
9 Hanmi Orofix Viên 120 000
10 Kupfloxan Viên 180 000
11 Etexcefetam lọ 20 000
I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh:
Thị trường kinh doanh của công ty chủ yếu là thị trường trong nước.
Đối với thị trường trong nước, sản phẩm của công ty qua quá trình phát
triển đã xác định được chỗ đứng khá vững chắc, được tiêu thụ rộng rãi
trong các viên lớn và đem lại cho Công ty phần lớn tỷ trọng doanh thu.
Trong những năm gần đây, trong nghành dược diễn ra cuộc cạnh tranh
vô cùng khốc liệt giữa các sản phẩm dược đa dạng từ trung ương đến địa
phương, rồi các xí nghiệp sản suất dược quân đội, công an, trường đại
học,... đặc biệt là tình trạng thuốc ngoại đang tràn ngập trên thị trường Hà
Nội và cả nước. Điều đáng chú ý là trên khoảng 2/3 thị trường dược kinh
doanh trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp tư nhân đang bung ra
chiếm lĩnh, quảng cáo chào hàng rầm rộ. Hơn nữa, một khó khăn chung mà
hầu hết các công ty gặp phải trong vài năm gần đây là không được Nhà
nước bảo hộ độc quyền như trước nữa mà phải tự lực hoạt động, vươn lên
tìm hướng đi riêng cho mình.
Đối với Công ty Cổ phần DP Việt Hà, trong hoàn cảnh đó với sự năng
động, sáng tạo của toàn thể anh chị em trong công ty, đã đưa công ty vượt
qua những khó khăn. Vị thế của công ty trên thị trường thuốc hiện nay là
khá chắc chắn. Công ty đã rất quan tâm đến hoạt động marketing và khâu
tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt những thông tin luôn chuyển biến không ngừng
7
của thị trường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh và bổ sung những sản
phẩm mới có công dụng và hiệu quả cao được người tiêu dùng lựa chọn.
Thương hiệu của công ty theo thời gian sẽ in sâu vào tâm trí của người tiêu
dùng bởi uy tín và chất lượng của các sản phẩm mới, hiệu quả điều trị cao
từ những nước có nền sản xuất dược phẩm phát triển.
I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động:
Công ty Cổ phần DP Việt Hà thuộc loại công ty thương mại quy mô vừa
thể hiện ở một số chỉ tiêu sau:
- Tổng nguồn vốn kinh doanh: 4,5 tỷ
- Lao động: 48 nhân viên
- Thu nhập trung bình của nhân viên: 1,5 tr đồng/ tháng
Tổng số lao động trong công ty là 48 người, quản lý là 5 người. Nhân
viên của công ty được tuyển dụng với những tiêu chí rất cao, và chất lượng.
( Bằng cấp, tư cách đạo đức, làm việc, kinh nghiệm…)
I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh:
Trong sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế mở cửa và sự non trẻ của công
ty mới thành lập, công ty gặp không ít khó khăn, song do sự nỗ lực sáng tạo
Ban giám đốc, quản lý và của tập thể nhân viên, công ty đã vượt qua những
khó khăn trước mắt để ổn định kinh doanh đẩy mạnh các hoạt dộng
marketing nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu khách
hàng và nhu cầu thị trường.
Doanh thu của công ty đã tăng nhanh từ 14 tỷ (2005) lên 24 tỷ đồng
(2006). Hiệu quả trong kinh doanh đã giúp công ty giải quyết những khó
khăn, tạo được vốn để tái sản xuất kinh doanh, Sản phẩm nhập khẩu về
được tiêu thụ ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh
thành phía Bắc.
Biểu số 2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
NĂM 2005-2006
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2005 NĂM 2006 Năm
8
tính
2005/2006
(lần)
1. Tổng GTHH Đồng 15.337.233 20.011.701 1,3
2. Doanh thu “ 12.851.086 19.653.259 1,5
3. Chi phí “ 12.781.000 18.537.286 1,45
4. Lợi nhuận sau thuế “ 70. 086 112.973 1,6
5. Ngân sách “ 233.874 1.868.562
I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh:
Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần DP Việt Hà được tổ chức theo mô
hình trực tuyến chức năng. Toàn bộ 48 nhân viên (kể cả lao động hợp đồng)
được tổ chức thành 4 đơn vị trực thuộc dưới sự điều hành chung của ban
Giám đốc.Mô hình này giúp công ty phát huy được năng lực chuyên môn
của các bộ phận chức năng nhưng vẫn bảo đảm quyền chỉ huy của hệ thống
trực tuyến.
Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban được phân như sau
Sơ đồ 2 : Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần DP Việt Hà
I.3.1 Hội đồng quản trị:
Chủ tịch hội đồng quản trị : có toàn quyền nhân danh công ty , quyết
định những vấn đề có liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty phù
hợp với pháp luật . Chủ tịch hội đồng quản trị là người có cổ phần cao nhất
trong công ty.
9
Hội đồng quản trị
Giám đốc
Phòng
Kế toán
Phòng Nhân sự
Phòng
Kinh Doanh
I.3.2 Giám Đốc
Giám đốc : là ngưòi chịu trách nhiệm phụ trách chung , giám đốc là
người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty , có quyền tuyển
dụng lao động ,và cũng là ngưòi có quyền quyết định thôi việc đối với các
nhân viên dưói quyền .Đưa ra chiến lược phát triển chung của công ty trong
một giai đoạn nhất định.
I.3.3 Phòng Kinh doanh:
Chịu sự điều hành trực tiếp của giám đốc
Phòng Kinh doanh gồm 18 cán bộ trong đó có 16 dược sĩ đại học và
trung cấp chuyên ngành. Những cán bộ này có các nhiệm vụ và chức năng
sau đây:
- Cùng Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh cho từng nhóm trong phòng
kinh doanh.
-Nhóm Marketing: Gồm những cán bộ có nhiệm vụ khai thác nguồn
hàng, tìm bạn hàng để ký hợp đồng với các khách hàng lớn của công ty.
-Nhóm cửa hàng: Có nhiệm vụ giới thiệu và bán sản phẩm của công ty
tới các đại lý và hiệu thuốc.
I.3.4 Phòng Nhân sự:
Phòng gồm 3 người . Trưởng phòng quản lý nhân sự, điều hành toàn bộ
công việc chung của phòng. Phòng Nhân sự có nhiệm vụ tuyển dụng,
tuyển mộ, lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên toàn công ty. Giải quyết chế
độ theo quy định của Nhà nước, cũng như chế độ riêng do công ty đề ra
cho nhân viên ký hợp đồng dài hạn. Quản lý thời gian làm việc của các
nhân viên trong công ty. Là nơi để nhân viên có thể bày tỏ ý kiến của minh
về chính sách của Công ty.
I.3.5 Phòng kế toán
Làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý tình hình tài chính của công ty. Phòng
gồm 4 nhân viên chịu sự giám sát điều chỉnh của Giám đốc.
10
Trưởng phòng phụ trách hoạt động chung của các kế toán: Tiền mặt, tiền
gửi ngân hàng, kế toán kho, kế toán TSCĐ, phương pháp hạch toán của
phòng kế toán gồm
I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà
Công ty Cổ phần DP Việt Hà là một Công ty kinh doanh thương mại
với nhiều mặt hàng đặc thù của ngành dược đó là thuốc.Công ty nhập khẩu
thuốc từ nhiều nước có ngành sản xuất dược phẩm phát triển như : Hàn
Quốc, Ấn Độ, Pháp, …với khối lượng nhập lớn. Nhằm đạt mục tiêu tối đa
hoá lợi nhuận Công ty đã áp dụng một số hình thức tiêu thu như sau: Bán
buôn, bán lẻ, bán gửi qua đường bưu điện
I.4.1. Bán buôn
Đặc trưng của bán buôn là bán với số lượng lớn, nhưng hàng hoá được
bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông: Khi nghiệp vụ bán buôn phát
sinh là tức là khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết, khi hợp đồng kinh tế đã
được ký kết phòng kế toán của Công ty lập hoá đơn( GTGT) , MS 01-
GTKT - 3LL. Hoá đơn được lập thành ba liên, liên 1 lưu tại gốc, liên 2 giao
người mua, liên 3 dùng để thanh toán. Phòng kế toán cũng lập phiếu xuất
kho, phiếu xuất kho cũng được lập thành ba liên.
Nếu việc bán hàng thu được tiền ngay thì liên thứ 3 trong hoá
đơn( GTGT) được dùng làm căn cứ để thu tiền hàng, kế toán và thủ quỹ
dựa vào đó để viết phiếu thu và cũng dựa vào đó thủ quỹ nhận đủ số tiền
hàng.
Khi kiểm tra số tiền đủ theo hoá đơn GTGT mà người mua thanh toán
kế toán thu chi TM và thủ quỹ sẽ ký tên vào phiếu thu, nếu khách hàng yêu
cầu cho một liên phiếu thu thì tuỳ theo yêu cầu kế toán thu tiền mặt sẽ viết
ba liên phiếu thu sau đó xé một liên đóng dấu và giao cho khách hàng thể
hiện việc thanh toán hàng hoá đã hoàn tất .
Cân đối với phiếu xuất kho kế toán cũng ghi ba liên . Liên một lưu tại
cuống , liên hai giao cho thủ kho giữ , liên ba dùng để lưu hành nội bộ
không có giá trị thanh toán và đi đường .
Trong phương thức bán buôn có hai hình thức:
11
Bán buôn qua kho : theo hình thức này, Công ty xuất hàng trực tiếp từ
kho giao cho người mua. Người mua cầm hoá đơn GTGT và phiếu xuất do
phòng kế toán lập đến kho để nhận hàng. Hàng hoá được coi là tiêu thụ khi
người mua đã nhận và ký xác nhận trên hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Việc
thanh toán hàng có thể bằng tiền mặt, ngân phiếu, séc.
Bán buôn vận chuyển thẳng: Theo phương thức này Công ty cử người
ở phòng kinh doanh đi đến cảng hoặc sân bay để nhận hàng sau đó làm thủ
tục nhận hàng, khi thủ tục nhận hàng đã xong phòng kế toán lập hoá đơn
GTGT gồm ba liên sau đó xé liên hai và ba giao cho phòng kinh doanh.
Phòng kinh doanh cử người mang hoá đơn tới người mua hàng đồng thời
vận chuyển thẳng số hàng hoá đã có HĐ GTGT cho người mua ( không qua
kho ). Hàng hoá được coi là tiêu thụ khi người mua nhận đủ hàng ký xác
nhận trên chứng từ bán hàng của Công ty, việc thanh toán tiền hàng có thể
bằng séc, TM, ngân phiếu hoặc chuyển khoản.
I.4. 2. Bán lẻ
Hình thức bán lẻ được áp dụng tại văn phòng Công ty và tại kho . Công
ty thực hiện bán lẻ theo phương thức thu tiền tập trung tức là khi phát sinh
nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá thì kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT. Trường
hợp nếu bán lẻ tại Công ty thì kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT lấy đầy
đủ chữ ký của người mua, thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng sau đó dựa vào
HĐ GTGT kế toán thu chi sẽ viết phiếu thu chi với số tiền đủ theo hoá đơn
( nếu KH trả hết một lần ). Trường hợp bán lẻ nhưng khách yêu cầu mang
hàng tới tận nhà thì kế toán hàng hoá cũng lập hoá đơn GTGT sau đó giao
cho người mang hàng 2 liên: Liên 2( liên đỏ) giao cho khách hàng, liên 3
(liên xanh ) có giá trị để thanh toán. Sau khi đã giao hàng và thu tiền song,
người được phân công đi giao hàng có trách nhiệm nộp số tiền đó cho
phòng kế toán kèm hoá đơn GTGT ( liên 3 - liên xanh).
I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện.
Theo phương thức này sau khi nhập khẩu một số lô hàng nào đó về
Công ty gửi các thư chào hàng, có thể bằng điện thoại, Fax tới các tỉnh, TP
nơi có các Nhà thuốc mua buôn. Khi một Công ty, Nhà thuốc nào đó có
nhu cầu về một mặt hàng nào đó có thể gọi điện cho Công ty để cùng thoả
12
thuận về mặt hàng hoá, chất lượng và giá cả. Nếu những thương lượng đó
được thoả thuận giữa hai bên (có thể 3 bên ) tiến hành lập các hợp đồng
mua bán. Dựa vào hợp dồng mua bán, kế toán hàng hoá lập hoá đơn GTGT,
phiếu xuất kho sau đó, phòng kinh doanh mang hàng đi gửi (có thể gửi qua
đường tàu, đường hàng không…) tới địa chỉ của khách hàng mua buôn.
Việc thanh toán cũng phụ thuộc vào sự thoả thuận của hai bên có thể
bằng tiền mặt cũng có thể bằng chuyển khoản. Thông thường số tiền mà
bên mua thanh toán đợt một bằng 95% giá trị của hợp đồng mua bán, số
còn lại sẽ trả sau.
- Phương hướng và kế hoạch trong thời gian tới .
+Mở rộng nhập khẩu nhiều loại thuốc cung cấp cho các đơn vị có
nhu cầu .
+ Nhập dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc viên và tiêm để tiến
hành sản xuất trong nước nhằm giảm giá thành của thuốc, giải quyết vấn đề
về sự leo thang của giá thuốc trên thị trường hiện nay.
+Nhập khẩu các loại thiết bị y tế
I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán Công ty Cổ phần DP
Việt Hà
I.5.1.Bộ máy kế toán:
Phòng kế toán của công ty gồm 4 người, được phân công nhiệm vụ cụ
thể , tạo thành một bộ máy kế toán hoàn chỉnh, hoạt động trên nguyên tắc
tập trung, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các
công tác kế toán trong phạm vi công ty, giúp lãnh đạo công ty tổ chức công
tác quản lý và phân tích hoạt động kinh tế, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra
các bộ phận trong công ty, thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép, hạch toán theo
chế độ và chuẩn mực.
Sơ đồ 14: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần DP Việt Hà
13
KẾ TOÁN
TRƯỞNG
Kế toán
hàng hoá
Kế toán
tổng hợp
Kế toán kiêm
Thủ quĩ
Kế toán
công nợ
Đứng đầu bộ máy kế toán là Kế toán trưởng. Kế toán trưởng có nhiệm
vụ quản lý điều hành phòng kế toán, chỉ đạo thực hiện triển khai công tác
tài chính kế toán của Công ty, tổ chức thiết lập các văn bản, biểu mẫu báo
cáo tài chính, tham mưu cho Giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính,
chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch tài chính tín dụng, kế hoạch chi phí
kinh doanh, giải quyết quan hệ về tài chính, tín dụng với các đơn vị liên
quan, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc.
- Kế toán hàng hoá Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên
vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, tình hình bán hàng, tiêu thụ hàng hoá của
doanh nghiệp.
- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ theo dõi phần thanh toán tiền lương, bảo
hiểm xã hội, tài sản cố định, tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp và tính giá
thành sản phẩm.
- Kế toán kiêm thủ quĩ: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt, căn cứ vào chứng từ
gốc hợp lệ để thu hoạch chi tiền mặt. Thủ quĩ ghi phần thu, chi tiền mặt vào
cuối ngày và đối chiếu với số liệu của kế toán thanh toán tiền mặt. Ngoài ra
còn làm công việc kế toán.
- Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi công nợ và cung cấp thông tin
về tình hình công nợ của Công ty một cách nhanh chóng và chính xác.
Toàn nhân viên của phòng kế toán chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Kế toán
trưởng.
14
I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần DP Việt Hà
I.5.2.1. Chứng từ áp dụng.
Chứng từ ở Công ty sử dụng là bộ chứng từ do bộ tài chính phát hành
như phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, hoá đơn bán
hàng , hoá đơn GTGT…
I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng :
Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng thống nhất hệ thống
tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 1141 TC-
QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 của Bộ tài chính
I.5.2.3 Hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán.
* Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ:
+ Nội dung
Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (nhật ký). Sổ này
dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, qiản lý chứng từ ghi sổ,
vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân Đối số phát sinh.
+ Kết cấu và phương pháp ghi chép:
Cột 1: Ghi số liệu của chứng từ ghi sổ
Cột 2: Ghi ngày tháng lập chứng từ ghi sổ
Cột 3: Ghi số tiền của chứng từ ghi sổ
Cuối trang sổ cộng luỹ kế để chuyển sang trang sau.
Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.
Cuối tháng, cuối năm, kế toán cồng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng
ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng cân đối phát sinh.
* Sổ cái
+ Nội dung
Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp
dụng cho doanh nghiệp
15
Số liệu ghi trên sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên
sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết dùng để lập các
Báo cáo Tài chính
Công ty Cổ phần DP Việt Hà dùng những sổ cái sau phục vụ cho quá
trình hạch toán kế toán tiêu thụ, và xác định kết quả tiêu thụ: Sổ Cái TK
111, 112, 156, 632, 511,…
* Sổ, thẻ kế toán chi tiết
+ Nội dung:
Sổ thẻ kế toán chi tiết là sổ dùng để phản ánh chi tiết các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên sổ kế toán
tổng hợp chưa phản ánh được.
Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các chi tiêu chi tiết về tình
hình tài sản, vật tư, tiền vốn, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của
doanh nghiệp, và làm căn cứ để lập Báo cáo Tài Chính.
Trong Công ty mở những sổ chi tiết sau:
- Sổ chi tiết hàng hoá
- Thẻ kho hàng hoá
- Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phải trả
- Sổ chi tiết thanh toán với người bán, người mua …
- Sổ chi tiết tiêu thụ
- ………………..
Hình thức sổ sách kế toán của Công ty áp dụng là hình thức “chứng từ
ghi sổ” và được thực hiện ghi chép trên máy vi tính.
Hàng ngày từ các chứng từ gốc kế toán sẽ nhập số liệu vào chứng từ
tương ứng có trong máy vi tính, máy sẽ tự động sử lý số liệu và đưa vào sổ
kế toán có liên quan như bảng kê, sổ thẻ chi tiết … Từ các chứng từ đó máy
sẽ ghi vào sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết, sau đó máy sẽ lập bảng cân đối
phát sinh và lên báo cáo kế toán. Để đề phòng sự cố máy tính, kết hợp kế
toán thủ công, sau khi tập hợp chứng từ vào máy, hàng ngày cho in số liệu,
16
tập hợp bảng kê, sổ chi tiết, từ đó đưa vào sổ cái, sổ tổng hợp chi tiết, lên
bảng cân đối phát sinh, cuối quý lên báo cáo Tài Chính.
Sơ đồ 15: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GHI SỔ CỦA CÔNG TY

: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng
: Đối chiếu, kiểm tra
Nhìn vào sơ đồ ta thấy kế toán Công ty có một số thiếu sót khi sử
dụng hình thức chứng từ ghi sổ và những thiếu sót này em xin đưa ra một
số nhận xét và kiến nghị ở phần III của chuyên đề này.
17
Chứng từ
gốc
Chứng từ ghi
sổ
Sổ cái
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo tài chính
Sổ quỹ
Sổ, thẻ kế toán
chi tiết
Bảng tổng hợp
chi tiết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×