Tải bản đầy đủ

309 Công tác Kế toán Vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn

Lời nói đầu
Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất đó là phơng châm giáo
dục và đào tạo của Đảng ta, của nhà trờng Xã hội chủ nghĩa chúng ta.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi đợc học xong phần lý thuyết về chuyên
ngành kế toán, lãnh đạo nhà trờng đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng
cố vận dụng những lý luận đã học đợc vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay
nghề chuyên môn, vừa làm chủ đợc công việc sau này khi tốt nghiệp ra trờng về
công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đơng các
nhiệm vụ đợc phân công.
L một sinh viên chuyên nghành kế toán, trong thời gian thực tập tại công
ty , đợc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hớng dẫn Lê Thị nh Tuyết và của Quý
công ty , em đã quan tâm tìm hiểu về hoạt động của công ty đặc biệt là về công tác
kế toán tại công ty và mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền
Với đề tài này em đã tìm hiểu nghiên cứu và rút ra những kinh nghiệm hiểu
biết cho bản thân đồng thời mạnh dạn bày tỏ một vài ý kiến hy vọng có thể giúp
ích cho hoạt động kế toán của công ty trong thời gian tới.
Nội dung của báo cáo này ngoài Lời mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm 3
chơng chính :
Chơng 1: Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác kế toán
của Công ty T Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn
Chơng 2: Chuyên đề kế toán vốn bằng tiền.

Chơng 3: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán Vốn bằng tiền ở
Công ty T Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn.
Vì thời gian thực tập ở công ty có hạn và do còn thiếu kinh nghiệm nên có
thể báo cáo này của em còn cha đợc tốt. Rất mong đợc các thầy cô giáo và Quý
công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn góp ý kiến để báo cáo đợc
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn cô giáo hớng dẫn Lê Thị ánh Tuyết và ông
Phạm Danh Thuyên- giám đốc công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nông
Thôn cùng tập thể nhân viên phòng kế toán- tài chính của công ty đã giúp đỡ em
để hoàn thành báo cáo này.
Chơng 1
Tổng quát về tình hình sản xuất kinh doanh và
công tác kế toán của công ty t vấn xây dựng
và phát triển nông thôn
i. Một số nét kháI quát về công ty t vấn xây dựng và phát triển nông thôn
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty T vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn là Doanh nghiệp Nhà Nớc
hạng nhất thuộc Bộ Nông Nghiẹp Và Phát Triển Nông Thôn, là thành viên của
hiệp hội T Vấn Xây Dựng Việt Nam . Công ty đã thành lập cho đến nay là đợc 31
năm với tiền thân là Xí Nghiệp Thiết Kế Kiến Trúc Nông Nghiệp, trực thuộc Cục
Xây Dựng Uỷ Ban Nông Nghiệp Trung Ương. Trải qua 31 năm thành lập và
phát triển đến nay Công ty đã trở thành một đơn vị chuyên môn đầu ngànhvề công
tác t vấn xây dựng nông nghiẹp và phát triển nông thôn.
2. Nội dung ngành nghề kinh doanh:
- Lập dự án đầu t Xây dựng các công trình công nghiệp thực phẩm, dân dụng,
nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Khảo sát địa hình phục vụ lập dự án và thiết kế các công trình XD
- Thiết kế qui hoạch chi tiết các khu dân c, khu công nghiệp.
- Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp thực phẩm
đến nhóm A; phần XD các công trình CN khác nhóm B, C ; công trình thuỷ lợi
đến cấp 4 nhóm C ; công trình giao thông cấp 3.
- Phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nớc.
3. Quy mô của Công ty:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nớc, có sự đầu t đúng đắn của
Nhà nớc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặt nông nghiệp vào một vị trí mới rất
quan trọng giữa các ngành, ngành T vấn xây dựng ngày càng phát triển.
Hoà mình vào nhịp điệu phát triển đó, Công ty T vấn Xây dựng và Phát triển
Nông thôn đã không ngừng nâng cao năng lực của mình trong sản xuất, góp phần
công lao của mình xây dựng nên những công trình, những con đờng và những nhà
máy chế biến thực phẩm lớn của đất nớc.


Công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trờng, tạo
nhiều nguồn vốn, nhiều khách hàng, cải tổ và nâng cao năng lực kịp thời đại nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và đặc biệt là tiêu chuẩn và chất
lợng của các công trình kiến trúc.
Có thể khái quát quá trình hoạt động và tăng trởng của Công ty qua một số
chỉ tiêu cơ bản sau:
Quy mô hoạt động của Công ty t vấn xây dựng và ptnt
Đơn vị tính: 1.000.000đ.
STT Chỉ tiêu Năm 2000 2001 2002
Kế hoạch
2003
1 Doanh thu đạt
7.034 7.112 7.315 6.300
2 Gía vốn hàng bán
6.756 6.831 7.206 6.180
3 Lợi nhuận
278 281 109 120
4 Các khoản nộp NS
420 398 567 650
5 Vốn cố định
871 871 871 871
6 Vốn lu động
980 980 980 980
7 Vốn NSNN cấp
350 350 350 350
8 Tổng số CBCNV
91 90 95 90
9 Thu nhập BQ/năm
18 18,5 20,5 22
4. Đặc điểm của việc tổ chức sản xuất kinh doanh:
Công ty T vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn nằm trên địa bàn Hà Nội,
khá thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, nhng do đặc thù là một Công
ty chuyên về lĩnh vực t vấn xây dựng trong phạm vi cả nớc nên Công ty đã chia làm
hai bộ phận cơ bản là bộ phận lao động trực tiếp và gián tiếp.
4.1. Bộ phận lao động trực tiếp:
Sản lợng của Công ty chủ yếu đợc tạo ra từ bộ phận trực tiếp, đó là các đơn vị
thiết kế, các xởng thiết kế với những chức năng riêng trong lĩnh vực t vấn.
Các đơn vị sản xuất trực tiếp của Công ty bao gồm:
+ Xởng thiết kế số1
+ Xởng thiết kế số 2
+ Phòng kinh tế Giao thông Thuỷ lợi
+ Phòng khoa học Công nghệ Môi trờng
+ Đội khảo sát
+ Tổ hoàn thiện
+ Văn phòng đại diện phía Nam
- Các xởng thiết kế có chức năng chuyên thiết kế các công trình, có đội ngũ
cán bộ là các kiến trúc s, các thạc sỹ xây dựng, có trình độ hiểu biết lớn về
xây dựng cũng nh là các chuyên gia trong lĩnh vực t vấn xây dựng và thi
công.
- Các phòng kinh tế, khoa học,......có chức năng riêng trong từng lĩnh vực
nhằm thực hiện đúng và hoàn chỉnh hơn trong quy trình tạo ra một sản
phẩm thiết kế.
- Các đội còn lại với cái tên cũng đã đủ để thể hiện đợc chức năng và vai trò
của nó.
- Công ty có 01 văn phòng đại diện ở phía Nam nhằm thuận tiện hơn trong
việc khai thác khu vực các tỉnh phía Nam.
Trong nền kinh tế thị trờng, mọi cá nhân, tổ chức đều phát huy hết khả
năng, năng lực của mình cho từng sản phẩm mình làm ra cũng nh để đáp ứng đợc
tối đa yêu cầu của thị trờng với sản phẩm t vấn.
4.2. Bộ phận lao động gián tiếp:
Cũng theo mô hình tổ chức của hầu hết các doanh nhiệp khác, bộ phận quản
lý Bộ phận lao động trực tiếp cũng đợc chia thành:
+ Ban Giám đốc: Bao gồm giám đốc và các phó giám đốc, trong đó có 01
phó giám đốc phụ trách kinh doanh và 01 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật là
kiến trúc s, giám đốc phụ trách chung các hoạt động của Công ty.
+ Phòng kế toán: Quản lý công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm
phục vụ và phản ánh đúng, trung thực nhất năng lực của Công ty về tài chính,
nhằm đánh giá, tham mu trong lĩnh vực quản lý cho Ban giám đốc.
+ Phòng kinh doanh: Khai thác khách hàng, tìm việc và ký kết các hợp
đồng kinh tế, phụ trách việc hoàn thiện các thủ tục thanh toán công nợ cũng nh
các tài liệu công nợ, nghiệm thu, bàn giao tài liệu,......đồng thời phối hợp với
phòng kế toán trong việc xác định chính xác công nợ của khách hàng, có kế hoạch
thu nợ và khai thác khách hàng,....
+ Phòng tổ chức hành chính Nhân sự : Quản lý công ty trong lĩnh vực
hành chính, nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời và đúng nhất cho hoạt động của Công
ty, đánh giá đúng nhất năng lực cán bộ cả veef hình thức và chất lợng lao động để
tham mu cho Ban giám đốc từ đó có sự phân công lao động phù hợp năng lực nhất.
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty
Giám đốc
PGĐ phụ trách kinh
doanh, tiếp thị
PGĐ phụ trách kỹ thuật
sản xuất
Các xưởng
sản xuất
Phòng tài
chính kế
toán
Phòng KD
tiếp thị
Phòng
hành
chính
Phòng tổ
chức lao
động
Xưởng
thiết
kế
số
1
Xưởng
thiết
kế
số
2
Phòng
kinh
tế
giao
thông
thuỷ
lợi
Phòng
khoa

học
công
nghệ
môi
trường
lợi
Đội
khảo

sát
Tổ
hoàn

thiện
Văn
phòng
đại
diện
phía
Nam

5. Đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất:
- Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng, phòng kinh doanh giao
Hợp đồng cho các phòng ban nh phòng kế toán, hành chính, ban giám đốc,
từ đó căn cứ vào năng lực và chức năng của các đơn vị sản xuất để ký kết
hợp đồng giao khoán nội bộ cho cá nhân làm chủ nhiệm đồ án, có sự quản
lý của xởng trởng.
- Thực hiện sản xuất: Do đặc thù của từng dự án trong từng hợp đồng kinh tế
mà chủ nhiệm đồ án thực hiện công việc của mình. Nhìn chung, quy trình
nh sau:
+ Khảo sát: Chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng đội khảo sát đi tiến hành khảo
sát hiện trạng, sơ bộ hiện trờng thực hiện dự án để có đánh giá ban đầu về dự án có
khả thi hay không. Đội khảo sát tiến hành đánh giá cùng các chỉ tiêu khảo sát để
có kết luận của mình về địa hình, địa chất công trình.
+ Lập dự án tiền khả thi, khả thi: Sau khi có quyết định cho phép lập dự án
của đơn vị chủ quản, chủ nhiệm đồ án có thể tự hặc phối hợp để lập một dự án tiền
khả thi ban đầu cho dự án. Khi dự án có tính chất khả thi và thực hiện đợc thì tiến
hành viết dự án khả thi chính thức. Tuy nhiên không phải dự án nào cũng cần phải
có tiền khả thi, có hay không phụ thuộc vào từng đặc thù của dự án về vốn cũng
nh yêu cầu của Bên A(phía chủ đầu t).
+ Thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công: Nếu bớc tiếp theo của Hợp đồng trên
có phần thiết kế, chủ nhiệm đồ án phối hợp cùng các đơn vị thiết kế, theo cá nhân
tiến hành khảo sát lần nữa bớc thiết kế sơ bộ, hay chính thức về thi công hay kỹ
thuật, tuỳ theo đặc thù của dự án thực hiện.
+ Nghiệm thu, bàn giao tài liệu: Khâu này cần sự phối hợp đồng bộ của các
bộ phận, cá nhân tham gia dự án với tổ hoàn thiện và phòng kinh doanh, bên A,
thực hiện nghiệm thu đã làm trên để xác định công nợ ban đầu cho khách hàng,
giao bộ hồ sơ, tài liệu (đã ký) cho bên A khi công nợ đợc xác nhận và có thể đã
thu đợc tiền.
+ Phòng kinh doanh: Đóng vai trò quan trọng trong việc đi duyệt những kết
quả mà các đơn vị đã làm đợc với các bộ chủ quản, kho bạc,......
+ Phòng kế toán: Có chức năng thu nợ, theo dõi và hạch toán chi phí thực
hiện dự án,....
Sơ đồ quy trình sản xuất của Công ty
Khách hàng
KD, Kế hoạch, HĐ GKNB
Sản phẩm thiết kế
Các đơn vị, cá nhân tham
gia
Chủ nhiệm đồ án


giao việc
Thông tin
Phối hợp
Kết
hợp
tạo
ra
SP
thiết
kế
Kế toán
Kết
hợp
xác
định
khối lư
ợng thiết
kế

công
nợ
Xác định và đối
chiếu
công
nợ, thanh
toán
Các Bộ chủ quản, phê duyệt các QĐịnh
Chi phí thực hiện
Dự án
II. Tổ chức công tác kế toán:
1. Tổ chức bộ máy tác kế toán:
Phòng Kế toán tài vụ có nhiệm vụ cung cấp số liệu giúp cho việc ra quyết
định của ban lãnh đạo. Bộ máy Kế toán đợc tổ chức tập trung thực hiện chức năng
tham mu, giúp việc Giám đốc về mặt tài chính Kế toán Công ty.
Trởng phòng:
Phụ trách chung chịu trách nhiệm trớc Giám đốc mọi hoạt động của phòng
cũng nh các hoạt động khác của Công ty có liên quan tới tài chính và theo dõi các
hoạt động tài chính của Công ty.
Tổ chức công tác Kế toán thống kê trong Công ty phù hợp với chế độ tài
chính của Nhà nớc.
Thực hiện các chính sách chế độ công tác tài chính Kế toán.
Kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp động. Kế toán tổng hợp vốn kinh
doanh, các quỹ Xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo kiểm tra giám sát phần nghiệp vụ đối
với các cán bộ thống kê Kế toán các đơn vị trong Công ty.
Phó phòng kiêm Kế toán tổng hợp:
Ngoài công việc của ngời Kế toán phân xởng sóng ra còn phải giúp vịêc cho
Kế toán trởng, thay mặt Kế toán trởng giải quyết các công việc khi trởng phòng
các phần việc đợc phân công.
Kế toán tiền mặt và thanh toán.
Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ trớc khi lập phiếu thu, chi. cùng
thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các
khoản ký quỹ
Kế toán tiền lơng
Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giám đốc;
thanh toán BHXH, BHYT cho ngời lao động theo quy định ; theo dõi việc trích lập
và sử dụng quỹ lơng của Công ty ; thanh toán các khoản thu, chi của công đoàn
Kế toán công nợ
Theo dõi công nợ, phải thu, phải trả. Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng để
thu nợ.
Thủ quỹ:
Chịu trách nhiệm trong công tác thu tiền mặt và tồn quỹ của Công ty. Thực
hiện việc kiểm kê đột xuất hoặc định kỳ theo quy định.
Sơ đồ bộ máy kế toán công ty
Kế toán tổng hợp
Kế
toán
tiền
mặt

tiền
gửi
ngân
hàng
Kế
toán
công
nợ
Kế
toán
tiền
lơng
Thủ

quỹ
Công
ty
Giao nhiệm vụ
Đối chiếu Tổng hợp
Trởng phòng kế toán Công ty
Báo cáo
2. Hình thức hạch toán kế toán:
Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty dùng
hình thức chứng từ ghi sổ theo sơ đồ sau:
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Chứng từ gốc
Sổ, thẻ
kế toán
chi tiết
Bảng tổng hợp
chứng từ gốc
Sổ quỹ
Sổ đăng ký chứng
từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Bảng cân đối phát
sinh
Báo cáo tài chính
Bảng
tổng hợp
chi tiết
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Ghi hàng ngày
- Chứng từ gốc: Là những chng t nh giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng
thanh toán lơng,......tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán
trởng, giám đốc, ......moí đợc thực hiện hạch toán.
- Các bảng kê chứng từ ghi sổ
- Các sổ kế toán chi tiết nh sổ quỹ tiền mặt, sổ công nợ, sổ tiền gửi Ngân
hàng,...
- Sổ quỹ, kiêm báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
- Bảng tổng hợp chi tiết
- Sổ cái
- Bảng cân đối phát sinh
- Hệ thống các báo cáo tài chính
- Các bảng theo dõi phải trả, phải nộp nh: Sổ theo dõi BHXH, theo dõi thuế
GTGT khấu trừ,....
- Phơng pháp tính nguyên giá và khấu hao TSCĐ:
+ Nguyên giá: Theo giá thực tế
+ Khấu hao TSCĐ: Theo phơng pháp tuyến tính
- Hạch toán: Hạch toán theo từng tháng
Với hình thức chứng từ ghi sổ, trớcđây kế toán còn mở thêm sổ theo dõi
chứng từ ghi sổ nhng nay không mở nữa mà ghi trực tiếp vào sổ cái.
3. Các Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:
3.1. Niên độ kế toán:
Bắt đầu từ ngày 01/ 01 và kết thúc vào ngày 31/ 12 hàng năm.
Riêng nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Nh Thanh do bắt đầu đi vào
hoạt động từ ngày 1/ 7/ 2005 nên niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/7/2005 và kết
thúc ngày 31/12/2005.
3.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phơng pháp
chuyển đổi các đồng tiền khác:
- Đơn vị tiền tệ áp dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam.
- Nguyên tắc, phơng pháp chuyển đổi đồng tiền: Theo tỷ giá hiện hành và
điều chỉnh vào cuối kỳ báo cáo.
3.3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.
3.4. Phơng pháp kế toán tài sản cố định:
- Tài sản cố định đợc ghi sổ theo nguyên giá và hao mòn lũy kế.
- Khấu hao tài sản cố định đợc tính theo phơng pháp tuyến tính dựa vào thời
gian sử dụng ớc tính của TSCĐ. Tỷ lệ khấu hao đợc căn cứ theo quyết định số
206/2003/QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính.
- Giá trị đầu t xây dựng Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Nh Thanh
đến thời điểm 31/12/2004 đang đợc công ty Kiểm toán độc lập kiểm tra quyết toán
giá trị hoàn thành nên cha kết chuyển sang tài sản cố định, do đó cha tính khấu
hao cho các tài khoản này. Hiện tại giá trị nêu trên đang đợc tập hợp trên tài khoản
Xây dựng cơ bản dở dang.
3.5. Phơng pháp xác định doanh thu:
- Doanh thu của khối t vấn công ty đợc xác định trên cơ sở giá trị nghiệm
thu, các quyết định phê duyệt, biên bản đối chiếu, thanh lý hợp đồng, . Từ các
công việc đã hoàn thành. Do xuất phát từ đặc thù lĩnh vực kinh doanh doanh thu
của công ty thờng có sự điều chỉnh đối với từng công trình, dự án.
- Doanh thu bán háng của nhà máy chế biến TPXK Nh Thanh đợc ghi nhận
theo hóa đơn tài chính do công ty phát hành. Công ty thc hiện việc kê khai nộp
thuế GTGT khoản doanh thu này tại Hà Nội.
3.6. Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng:
Công ty trích lập và hoàn nhập công nợ phải thu khố đòi, dự phòng giảm giá
hàng tồn kho theo đúng Quy định của Nhà nớc tại thông t số 64 TC/TCDN ngày
15 thág 09 năm 1997 của Bộ Tài Chính. Ngoài ra khoản trích lập và dự phòng trợ
cấp mất việc làm đợc công ty tuân thủ theo hớng dẫn tại thông t số 82/2003/TT-
BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài Chính.
3.7. Hợp nhất báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính của Công ty đợc hợp nhất trên cơ sở cộng số học các chỉ
tiêu của Khối t vấn và Nhà máy chế biến TPXK Nh Thanh, có loại trừ các loại
c«ng nî néi bé. C¸c chØ tiªu chñ yÕu cña tõng ho¹t ®éng ®îc chi tiÕt t¹i thuyÕt
minh b¸o c¸o tµi chÝnh.
4. Các nghiệp vụ chuyên môn:
4.1. Kế toán tiền lơng:
a. Giới thiệu chung về phần hành:
Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lợng lao động nhất
định, lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh và
là yếu tố mang tính quyết định nhất.
Với qui trình và qui mô sản xuất của công ty T Vấn Xây Dựng Và Phát
Triển Nông Thôn thì năng lực của ngời lao động đóng vai trò hết sức quan trọng.
Hơn nữa do đặc thù là cản phẩm t vấn, nếu sản phẩm không có chất lợng cao nó sẽ
mang lại hậu quả vô cùng nặng nề về cả một giai đoạn sau.
Nhận thức đợc các vấn đề trên , công ty khi lựa chọn lao động đã đa ra tiêu
chí cao đối với ngời lao động, có hình thức trả lơng cũng nh quản lý rất phù hợp,
đã đạt đợc kết quả cao trong sản xuất kinh doanh.
Tình hình lao động trong công ty nh sau:
Tình hình lao động trong Công ty nh sau:
- Lao động trực tiếp tại các Xởng, phòng : 66 ngời
- Lao động gián tiếp : 23 ngời
- Trình độ
+ Thạc sỹ : 5 ngời
+ Đại học, cao đẳng : 65 ngời
+ Trung cấp : 17 ngời
+ Trình độ 12/12 : 2 ngời
Số lợng lao động ở công ty khá ổn định, nếu giảm chủ yếu do nghỉ hu, số l-
ợng tăng không đáng kể do khâu tuyển chọn lao động của công ty khá chặt chẽ,
yêu cầu cao.
Công ty tiến hành quản lý lao động không những theo qui định, sổ theo dõi
mà còn theo cách riêng của công ty nh phân cấp quản lý theo xởng, cấp sổ lao
động, có mã số lao động.
Huy động sử dụng lao động hợp lý, phát huy đợc đầy đủ trình độ chuyên
môn tay nghề của ngời lao động là một trong các vấn đề cơ bản thờng xuyên đợc
sự quan tâm của công ty. Các chế độ thởng, phạt thích đáng đối với ngời lao động,
khuyến khich sáng tạo, ý tởng cũng nh có sáng kiến nhằm nâng cao năng lực sẵn
có của công ty, tăng khả năng cạnh tranh đợc công ty áp dụng hết sức có hiệu quả.
Công ty theo dõi lao động theo hai bộ phận khác nhau:
- Bộ phận lao động gián tiếp: Theo dõi lao động theo bảng chấm công theo
từng đơn vị, có rà soát và xác nhận của lãnh đạo đơn vị và phòng tổ chức
hành chính.
- Bộ phận trực tiếp: Do khoán sản phẩm nên không thực hiện chấm công mà
theo báo cáo và quản lý của từng đơn vị phòng ban, xởng có xác nhận của
xởng trởng và trởng phòng.
Bảng chấm công và bảng theo dõi lao động ở các đơn vị trực tiếp sẽ phản ánh
đầy đủ thời gian lao động cũng nh nghỉ việc có lý do của từng cá nhân, kế toán
căn cứ vào đó xác định và tính các khoản phải trả thích hợp cho ngời lao động đợc
hởng hoặc phạt.
Cách tính lơng và các khảon trích theo lơng:
Các phòng ban quản lý có trách nhiệm theo dõi ghi chép số lợng lao động có
mặt, vắng mặt. nghỉ phép, nghỉ ốm vào bảng chấm công. Bảng chấm công đợc lập
do Bộ tài chính qui định và đợc treo tại phòng kế toán.
Đơn giá tiền lơng đợc bộ phát triển và nông thôn duyệt:
Bảng đơn giá tiền l ơng Bảng số: 03
Năm 2003
STT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch
2002
Thực hiện
2002
Kế hoạch
2003
I Chỉ tiêu SXKD tính đơn giá
Ng.đ
1 - Tổng doanh thu (cha có thuế) 6.000.000 7.314.555 6.300.000
2 - Tổng chi phí (cha có lơng) 2.540.000 3.108.942 2.460.900
3 - Lợi nhuận 100.000 109.462 120.000
4 - Tổng các khoản phải nộp ngân
sách
520.000 567.321 600.000
II Tổng quỹ tiền lơng theo đơn giá
Trong đó:
1 Quỹ tiền lơng theo định mức lao
động
- Lao động định biên Ngời 180 200 175
- Hệ số lơng cấp bậc công việc
bình quân
3,73 3,76 3,69
- Hệ số bình quân các khoản phụ
cấp và tiền thởng (nếu có) đợc
tính trong đơn giá
0,16 0,16 0,16
- Mức lơng tối thiểu doanh
nghiệp đợc áp dụng
400 430 460
2 Quỹ lơng của cán bộ, viên chức
nếu cha đợc tính trong định mức
lao động
- Biên chế
III Đơn giá tiền lơng % 56 56 59
IV Quỹ tiền lơng làm thêm giờ Ng.đ 50.000 50.000
V Tổng quỹ tiền lơng chung Ng.đ 3.410.000 4.096.151 3.769.100
VI Tiền lơng bình quân theo đơn
giá
Ng.đ 1.579 1.707 1.795
Hà Nội, ngày tháng năm
Kế toán trởng Giám đốc Công ty
Công ty áp dụng hình thức trả lơng khoán đối với bộ phận trực tiếp sản xuất:
Công ty khi giao việc cho các xởng sẽ ký hợp đồng giao khoán nội bộ với chủ
nhiệm đồ án( hoặc chủ trì công trình- đối với khảo sát). Trong hợp đồng giao
khoán nêu õ tỷ lệ khoán cho công trình là bao nhieu và bao gồm các mục chi phí
nào. nếu là 35% thì: 25% là lơng; 10% là chi công tác phí, tiếp khách.
Hiện tại tỷ lệ khoán cho các xởng là 25% trên doanh thu. Các chủ nhiệm đồ án sẽ
chia lơng cho các thành viên tham gia nh sau:
- 10% cho chu nhiệm đồ án.
- 5% cho bộ phận kiểm tra
- 10% cho tổ hoàn thiện.
- 10% cho bộ phận tính dự toán.
- 40% cho các bản vẽ kiến trúc.
- 25% cho các bản vẽ kết cấu.
Hàng tháng công ty ứng lơng cho các bộ phận trực tiếp với mức lơng bình
quân 700.000/ ngời. Khi một công trình nào đó hoàn thành, phòng tài chính và
kinh doanh xác định với chủ nhiệm đồ án về khối lợng nghiệm thu bàn giao, từ đó
xác định sản lợng của từng thành viên trong một xởng( Dựa vào bảng thanh toán l-
ơng khoán công trình). Cuối năm quyết toán một lần, chi nốt cho ngời lao động
tiền sản lợng sau khi đã trừ đi số tiền ứng hàng tháng theo số lợng tiền thu về.
Hình thức trả lơng theo thời gian đối với bộ phận gián tiếp:
Từ số công ghi nhận đợc trong bảng chấm công, kế toán tính ra số lợng mà
ngời lao động nhận đợc trong tháng và lập bảng thanh toán lơng cho từng phòng.
Cách tính nh sau:
Lơng thời gian = Số công ở bảng chấm công x Hệ số công ty x Mức lơng tối
thiểu
Hệ số công ty dợc tính nh sau:
- Hệ số bình quân: 1.160.000đ/ 290.000
- Hệ số áp dụng với trởng phòng: 5
- Hệ số phó phòng : 4,5
- Hệ số các cán bộ có trình độ Đại học thuộc các phòng tổ chức, kế toán ,
kinh doanh: từ 3 4.
- Hệ số đối với nhân viên ( Thủ quỹ, bảo vệ, hành chính, tạp vụ ): 2,5
Phơng pháp trích lập các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ:
Công ty trích lập các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ theo đúng qui định, trích
25% quỹ tiền lơng cho các khoản bảo hiểm và KPCĐ. Trong tổng 25% thì có 19%
tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, còn lại 6% ngời lao động
chịu và đợc tính vào lơng.
b. Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng:
Chứng từ gốc
Bảng phân
bổ tiền lư
ơng và
BHXH
Chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết
thanh toán
với công
nhân viên
Sổ cái các tài khoản 334, 338
Bảng cân đối P/S Báo cáo tài chính
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, định kỳ
Quan hệ đối chiếu
- Bảng chấm công Mẫu số 01 TĐTL
- Bảng thanh toán tiền lơng Mẫu số 02 TĐTL
- Bảng thanh toán BHXH Mẫu số 04 TĐTL
- Bảng thanh toán tiền thởng Mẫu số 05 TĐTL
- Phiếu báo làm thêm giờ - Mẫu số 07 TĐTL
- Hợp đồng giao khoán - Mẫu số 08 TĐTL
- Sổ chi tiết thanh toán với công nhân viên.
- Sổ cái tài khoản 334, TK 338
c. Qui trình kế toán:
Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng, kế toán công ty hạch
toán và ghi sổ kế toán theo sơ đồ sau

Giải thích quy trình kế toán:
Hàng ngày căn cứ vào Chứng từ gốc kế toán tiền lơng lập Chứng từ ghi sổ.
Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ đợc dùng để ghi vào Sổ
chi tiết thanh toán với công nhân viên, dùng vào Bảng phân bổ tiền lơng và
BHXH. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ định kỳ 6 tháng đầu năm và sáu tháng
cuối năm kế toán vào sổ cái các TK 334, 338, rồi từ sổ cái vào bảng cân đối phát
sinh và lập báo cáo tài chính.
4.2 Kế toán vốn bằng tiền:
a. Giới thiệu chung về phần hành:
Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn SXKD thuộc tài sản lu động của
doanh nghiệp, đợc hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng và trong các quan
hệ thanh toán.
Vồn bằng tiền của công ty bao gồm tiền mặt tồn quĩ và tiền gửi ngân hàng.
Tiền mặt là số vốn bằng tiền đợc thủ quỹ bảo quản trong két sắt an toàn của công
ty.
Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền, căn cứ vào các hóa đơn, các giấy thanh
toán tiền trung ơng, kế toán tiền mặt lập phiếu thu tiền mặt, sau khi đợc kế toán tr-
ởng kiểm duyệt, phiếu thu đợc chuyển cho thủ quĩ để ghi tiền. Sau đó thủ quỹ sẽ
ghi số tiền thực phận vào phiếu thu, đóng dấu đã thu và lấy vào phiếu thu.
Khi phát sinh các nhiệm vụ chi tiền, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi để chi
phần tiền sau khi có đầy đủ chữ ký kế toán trởng và của Giám đốc công ty. Căn cứ
vào số tiền thực chi của thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và đến cuối ngày thì chuyển cho
kế toán tiền mặt để ghi sổ.
Phiếu thu và phiếu chi là tập hợp của một chứng từ hoặc nhiều chứng từ.
Riêng phiếu chi của th quỹ nộp ngân hàng là dựa trên bảng kê các loại tiền nộp
viết làm 3 liên.
Đối với kế toán tiền gửi ngân hàng thì khi có các giấy báo có và báo nợ của
Ngân hàng thì kế toán tiến hành định khoản và lập các chứng từ ghi sổ sau đó vào
các sổ kế toán có liên quan.
Tài khoản tiền gửi ngân hàng đợc kế toán công ty mở tài khoản chi tiết cho
từng ngân hàng cụ thể là:
Tài khoản 1121 Tiền gửi ngân hàngb Đầu t và phát triển Hà Nội.
Tài khoản 11221 Tiền gI ngân hàng VP Bank không có kỳ hạn.
Tài khoản 11222 Tiền gửi ngân hàng VP Bank không có kỳ hạn.
Tài khoản 1123 Tiền gửi ngân hàng Ngoại thơng Hà Nội.
Tài khoản 1125 Tiền gửi ngân hàng Sài Gòn Công Thơng.
Các phiếu chi tiền nộp vào tài khoản ngân hàng thì phải có giấy nộp tiền
kèm theo.
b. Các chứng từ và sổ sử dụng trong kế toán vốn bằng tiền:
- Phiếu thu Mẫu 02 TT/BB.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x