Tải bản đầy đủ

Giáo án HÌnh học 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN.CÁC ĐA DIỆN ĐỀU doc


PHÉP VỊ TỰ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG CỦA
CÁC KHỐI ĐA DIỆN.CÁC ĐA DIỆN ĐỀU
I/Mục tiêu:
-Kiến thức:-Phép vị tự trong không gian.Hai hình đồng dạng,khối đa
diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều.
-Kĩ năng:-HS hiểu được định nghĩa phép vị tự .Hai hình đồng dạng,khối
đa diện đều và sự đồng dạng của các khối đa diện đều.
-Tư duy,thái độ:-Tư duy logic
- Tính nghiêm túc,cẩn thận
II/Chuẩn bị của GV và HS:
GV:-Phấn màu,thước,bảng phụ
HS:-Xem trước bài,kéo hồ,bìa cứng.
III/Phương pháp:
Gợi mở,vấn đáp,thuyết trình
IV/Tiến trình bài dạy:
1.Ổn định: Hs báo cáo
2.Bài cũ: Nêu định nghĩa và tính chất phép vị tự tâm 0 tỉ số k trong mặt
phẳng.
-Học sinh trả lời ,Học sinh khác nhận xét,giáo viên nhận xét cho
điểm.

3.Bài mới:
Tiết 1

HĐ1: Hình thành định nghĩa Phép vị tự trong không gian

T/g

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
10’

-GV hình thành định
nghĩa: phép vị tự tâm
0 tỉ số k trong mặt
phẳng vẫn đúng trong
không gian.

-Trong trường hợp
nào thì phép vị tự là 1
phép dời hình.
Từ bài cũ HS hình
thành Đ/n và tính chấtHS trả lời
1/Phép vị tự trong
không gian:
Đn: (SGK)
Tính chất:(SGK)

k=1,k=-1HĐ2: Khắc sâu khái niệm phép vị tự trong không gian.

T/g

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày
25’Treo bảng phụ (VD1
SGK)
GV hướng dẫn:Tìm
phép vị tự biến điểm
A thành A’,B thành
B’,C thành C’,D
thành D’?Xác định
biểu thức véctơ ?


'GA =k AG
'GB =k BG
'GC =k CG


-HS đọc đề và vẽ hình
-HS:CM có phép vị tự
biến tứ diện ABCD
thành tứ diện A’B’C’D’

Hs liên tưởng đến 1
biểu thức véctơ chứa
các đỉnh tương ứng của
2 tứ diện
0

 DGCGBGAG (G
trọng tâm tứ diện)

0''
 DACABA .(A
trọng tâm tam giác
BCD)
Từ đó suy ra

'GA
=-
1/3
AG


Tương tự

'GB =-1/3 BG
GC =-1/3 CG


(VD1 SGK)


Hình vẽ
Có hép vị tự tâm G tỉ số
-1/3 Biến tứ diện ABCD
thànhTứ diện A’B’C’D’


HĐ3: Khái niệm 2 hình đồng dạng

T/g

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày
10’

Gọi học sinh nêu Đn

Gọi học sinh trình bày
ví dụ 2 SGKTưong tụ cho 2 hình
lập phương

-Hình H được gọi là
đồng dạng với hình
H’nếu có 1 phép vị tự
biến hình Hthành hình
H
1
mà hình H
1
bằng
hình H’.

Tâm 0 tùy ý,tỉ số k=
a
a'

a,a’ lần lượt là độ dài
của các cạnh tứ diện
tương ứng


2/Hai hình đồng dạng:
Đn: (SGK)
Ví dụ 2 (SGK)Tiết 2
HĐ4: Khái niệm khối đa diệnđều và sự đồng dạng của khối đa diện.


T/g

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày
10’
Gviên nêu định nghĩa
-Dựa vào Đn trên.Hs
trả lời Câu hỏi 2 SGK

-Gv hình thành Đn
khối đa diện đều
+Các mặt đa giác
đều có cùng số cạnh
+Đỉnh là đỉnhHọc sinh ghi nhận
Hs trả lời3/Khối đa diện đều và
sự đồng dạng của khối
đa diện đều :
-Khối đa diện được gọi
là lồi nếu bất kỳ 2 điểm
Avà B nào đó của nó thì
mọi điểm của đoạn
thẳng AB cũng thuộc
khối đóĐn: (SGK)chung của cùng một
số cạnh
-Chú ý:-Đa diện lồi cùng
loại thì đồng dạng


HĐ5:Một số khối đa diện đều

T/g

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Phần trình bày
-Dựa vào định nghĩa
,GV cho họch sinh
HĐ nhóm và trả lời
Câu hỏi 3 SGK

Hướng dẫn đọc bài
đọc thêm trang 20

Hs vẽ hình và trả lời
loại


3;3
loại


3;4


loại


4;3HĐ5: Xác định khối đa diện đều bằng dụng cụ trực quan bằng giấy cứng
(20’)
Hsinh sử dụng giấy bìa cứng để làm theo hương dẫn của hình 23
SGK.Gấp giấy theo hướng dẫn được 5 khối đa diện đều

4/ Cũng cố: Bài tập về nhà SGK/20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×