Tải bản đầy đủ

Ứng dụng của thương mại điện tử trong ngân hàng Đông ÁTRONG

NỘI DUNG TÌM HIỂU
CHƯƠNG I
Giới thiệu chung
về TMĐT

Khái niệm

Phân loại TMĐT

Lợi ích và hạn chế
của TMĐT

NỘI DUNG TÌM HiỂU
CHƯƠNG II
Ứng dụng TMĐT
trong
Ngân hàng Đông Á

(EBA)

Giới thiệu chung về
EBA

Dịch vụ và các
phương thức thanh
toán

Máy POS là gì?

Hợp tác và thành tích

NỘI DUNG TÌM HiỂU
CHƯƠNG III
Giải pháp

Từ phía Ngân hàng

Từ phía Nhà nước

Phần kết

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TMĐT
Theo nghĩa rộng
-Toàn bộ quy trình và
các hoạt động kinh
doanh sử dụng các
phương tiện điện tử và
công nghệ xử lý thông
tin số hóa, liên quan
đến các tổ chức hay cá
nhân.
Theo nghĩa hẹp
- Hoạt động thương
mại đối với hàng hóa
và dịch vụ thông qua
các phương tiện điện
tử và mạng Internet.
KHÁI NIỆM


TMĐT

PHÂN LOẠI TMĐT
Người tiêu dùng

C2C (Consumer-To-Comsumer) Người tiêu dùng với người tiêu
dùng

C2B (Consumer-To-Business) Người tiêu dùng với doanh nghiệp

C2G (Consumer-To-Government) Người tiêu dùng với chính phủ
Doanh nghiệp

B2C (Business-To-Consumer) Doanh nghiệp với người tiêu dùng

B2B (Business-To-Business) Doanh nghiệp với doanh nghiệp

B2G (Business-To-Government) Doanh nghiệp với chính phủ

B2E (Business-To-Employee) Doanh nghiệp với nhân viên
Chính phủ

G2C (Government-To-Consumer) Chính phủ với người tiêu dùng

G2B (Government-To-Business) Chính phủ với doanh nghiệp

G2G (Government-To-Government) Chính phủ với chính phủ

TMĐT
LỢI ÍCH
Nắm được thông tin phong phú về thị
trường và đối tác
Giúp giảm chi phí sản xuất
Giúp giảm chi phí bán hàng và tiếp thị
Giảm đáng kể thời gian và chí phí
giao dịch.
Tiếp cận nền kinh tế số hoá
Thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các
thành phần tham gia vào quá trình thương
mại

HẠN CHẾ
Kỹ thuật
Thương mại

Chương II: ỨNG DỤNG TMĐT TRONG
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Thành lập vào ngày 01/07/1992
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
(DONGA BANK)
Là một trong những ngân hàng cổ
phần phát triển hàng đầu của VN
Vốn điều lệ (tính đến 06/2009)
là 3.400 tỷ đồng
GIỚI THIỆU

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
(DONGA BANK)
TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ:130 Phan Đăng Lưu
Phường 3, Quận Phú Nhuận
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3995.1483 - 3995.1484
Fax: (84.8) 3995.1603 - 3995.1614
E-mail: 1900545464@dongabank.com.vn
Website: www.dongabank.com.vn

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
(DONGA BANK)
MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG
Hội sở, 1 Sở giao dịch, hơn 170 chi
nhánh và phòng giao dịch.
Hơn 900 máy giao dịch tự động -
ATM & hơn 1.200 máy ATM trong hệ
thống VNBC .
Gần 1500 điểm chấp nhận thanh
toán bằng Thẻ - POS

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
(DONGA BANK)
THÀNH TÍCH TIÊU BiỂU
TRONG NĂM 2009
Thương hiệu mạnh Việt Nam
2009
 Công nghệ thông tin - Truyền
thông Việt Nam 2009
 Thương mại dịch vụ tiêu biểu
2009
 Website và Dịch vụ Thương
mại Điện tử được ưa thích
 Thương hiệu Vàng - Logo và
Slogan ấn tượng
 Thương hiệu Việt 2009

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
(DONGA BANK)
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
“Bình dân hoá dịch vụ ngân hàng
Đại chúng hóa công nghệ ngân hàng”

Một ngân hàng đa năng
Một tập đoàn dịch vụ
tài chính vững mạnh
Mục Tiêu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×