Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập làm văn Nghe kể: Tôi có đọc đâu. Nói về quê hương. ppsx

Tập làm văn Nghe kể: Tôi có đọc đâu. Nói
về quê hương.

I/ Mục tiêu:
a) Kiến thức: Giúp Hs
- Hs nghe nhớ những chi tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện
vui “ Tôi có đọc đâu !”.
- Biết nói về quê hương của mình.
b) Kỹ năng:
- Lời kể chuyện vui, rõ, tác phong mạnh dạn, tự nhiên.
c) Thái độ:
- Giáo dục Hs biết rèn chữ, giữ vở.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Bảng lớp viết sẵn gợi ý kể chuyện(BT1).
Bảng phụ viết sẵn gợi ý về quê hương (BT2).
* HS: VBT, bút.
III/ Các hoạt động:
1. Khởi động: Hát.
2. Bài cũ:
- Gv gọi 3 Hs đọc lại lá thư đã viết (tiết TLV tuần 10).
- Gv nhận xét bài cũ.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề.
Giới thiệu bài + ghi tựa.
4. Phát triển các hoạt động:
* Ho
ạt động 1
: Hướng dẫn làm bài tập 1.
- Mục tiêu: Giúp cho Hs nghe và kể đúng nội
dung câu cuyện.
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài và gợi ý.
- Gv kể chuyện (Giọng vui, dí dỏm).
- Kể xong lần 1. Gv hỏi Hs:
+ Người viết thư thấy mấy người bên cạnh làm
gì?

PP
: Quan sát, thực
hành.
1 Hs đọc yêu cầu của
bài.

Hs lắng nghe.

Ghé mắt đọc trộm thư
của mình.
+ Người viết thư viết thêm vào thư điều gì?+ Người bên cạnh kêu lên như thế nào?


- Gv kể lần 2.
- Gv cho từng cặp Hs kể chuyện cho nhau
nghe.

- Gv mời 4 –5 Hs nhìn gợi ý và kể lại trên
bảng.
- Gv hỏi: Câu chuyện buồn cười chỗ nào?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập 2.
- Mục tiêu: Giúp các em biết nói về quê hương
của mình theo câu hỏi gợi ý.
Xin lỗi. Mình không
viết tiếp được nữa, vì
hiện có người đang đọc
trộm thư.

Không đúng! Tôi có
đọc rộm thư của anh
đâu.

Hs lắng nghe.
Từng cặp Hs kể chuyện
cho nhau nghe.
4 –5 Hs kể lại câu
chuyện.
Hs trả lời.

PP: Hỏi đáp, giảng
- Gv gọi Hs đọc yêu cầu đề bài.
- Gv nói thêm: Quê hương là nơi em sinh ra,
lớn lên, nơi ông bà, cha mẹ, anh em đang sinh
sống. Nếu em biết ít về quê hương, em có thể
kể về nơi em ở cùng cha mẹ.
- Gv hướng dẫn Hs nhìn những câu hỏi gợi ý:
a) Quê em ở đâu?
b) Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương?
c) Cảnh vật đó có gì đáng nhớ.
d) Tình cảm của em với quê hương như thế
nào?
- Gv yêu cầu Hs tập nói theo cặp.
- Sau đó Gv yêu cầu Hs xung phong trình bày
nói trước lớp.
- Gv nhận xét, tuyên dương những Hs nói về
quê hương của mình hay nhất.
giải, thực hành.

Hs đọc yêu cầu đề bài

Hs lắng nghe.Hs tự trả lời.


Hs nói theo cặp.
Hs xung phong nói
trước lớp.
Hs nhận xét.5 Tổng kết – dặn dò.
- Về nhà bài viết nào chưa đạt về nhà sửa lại.
- Chuẩn bị bài: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.
- Nhận xét tiết học.
Bổ sung :

-

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×