Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Làm quen với biểu thức ppt

Làm quen với biểu thức


A- Mục tiêu
- Giúp HS làm quen với biểu thức và tính giá trị biểu thức.
- Rèn KN tính giá trị biểu thức.
- GD HS chăm học.
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT
HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a) HĐ 1: GT biểu thức
- GV ghi bảng 126 + 51
- GV nói: 126 cộng 51 được gọi là
một biểu thức.
- hát
- HS đọc

- Gv ghi tiếp các biểu thức còn lại
và giơí thiệu như biểu thức 1.
- GV KL: Biêủ thức là một dãy các
số, dấu phép tính viết xen kẽ với
nhau.
b) HĐ 2: GT về giá trị biểu thức.
- GV yêu cầu HS tính: 126 + 51=?
- Vậy 177 là giá trị của biểu
thức126 + 51
Tương tự yêu cầu HS tính giá trị
các biểu thức còn lại và nhận biết
giá trị của biểu thức.
c) HĐ 3: Luyện tập
* Bài 1:
- Đọc đề?
- Gọi 3 HS làm trên bảng
- HS đọc


- HS tính 126 + 51 = 177
- HS đọc- HS đọc
- Lớp làm vở

125 + 18 = 143 161 - 150 = 11
21 x 4 = 84 48 : 2 = 24

- HS làm phiếu HT
52 + 23 84 - 32 169 -

- Chữa bài, cho điểm
* Bài 2:
- Treo bảng phụ
- Yêu cầu HS tính giá trị của từng
biểu thức và nối biểu thức với KQ
đúng.
- Chấm, chữa bài.
3/ Củng cố:
- Thế nào là biểu thức? Giá trị của
biểu thức?
* Dặn dò: Ôn lại bài.
20 + 1

150 75 52 53 43
360

86 : 2 120 x 3 45 +
5 + 3- HS nêu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×