Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Diện tích của một hình ppt

Diện tích của một hình


A Mục tiêu
- HS bước đầu làm quen với khái niệm diện tích. Có biểu tượng về
diện tích, diện tích bé hơn, diện tích bằng nhau.
- Rèn Kn nhận biết về diện của 1 hình.
- GD HS chăm học để áp dụng vào thực tế.
B Đồ dùng
GV : Các hình minh hoạ trong SGK Bảng phụ
HS : SGK
C Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Bài mới:
a)HĐ 1: GT về diện tích của một hình

VD1:-Đưa ra hình tròn. Đây là hình
Hát- Hình tròn.
gì?
- Đưa tiếp HCN: Đây là hình gì?
- Đặt HCN lên trên hình tròn, ta thấy
HCN nằm gọn trong hình tròn, ta nói
diện tích HCN bé hơn diện tích hình
tròn.
VD2:-Đưa hìnhA. Hình A có mấy ô
vuông?
Ta nói DT hình A bằng 5 ô vuông.
- Đưa hình B. Hình B có mấy ô
vuông?
- Vật DT hình B bằng mấy ô vuông?
Ta nói: DT hình A bằng DT hình B.

- Tương tự GV đưa VD3 và KL:
Diện tích hình P bằng tổng DT hình
M và hình N.
- Hình chữ nhật

- HS nêu: Diện tích hình chữ
nhật bé hơn diện tích hình tròn.
- Có 5 ô vuông

- Có 5 ô vuông
- 5 ô vuông
- Nêu: Diện tích hình A bằng
diện tích hình B
- Nêu: Diện tích hình P bằng
tổng DT hình M và hình N.


- Câu nào đúng, câu nào sai
- HS trả lời.
+ Câu a sai
b)HĐ 2: Luyện tập:
*Bài 1:Treo bảng phụ
- Đọc đề?
- GV hỏi

- Nhận xét.
*Bài 2:
a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?
b) Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?
c) So sánh diện tích hình P với diện
tích hình Q?
* Bài 3:- BT yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS cắt đôi hình A theo
đường cao của tam giác.
- Ghép hai mảnh đó thành hình B
- So sánh diện tích hai hình ?
+ Câu b đúng
+ Câu c sai
a) Hình P gồm 11 ô vuông
b) Hình Q gồm 10 ô vuông
c) diện tích hình P lớn hơn diện
tích hình Q. Vì: 11 > 10.
- So sánh diện tích hình A với
diện tích hình B.
- HS thực hành trên giấy.


- Rút ra KL: Diện tích hình A
bằng diện tích hình B.
( Hặoc có thể cắt hình B để ghép
thành hình A rồi so sánh)
3/ Củng cố:
- Đánh giá giờ học
- Dặn dò: Ôn lại bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×