Tải bản đầy đủ

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN 4 ĐỘNG TÁC . TRÒ CHƠI CHẠY TIẾP SỨC ppt

ÔN 4 ĐỘNG TÁC . TRÒ CHƠI CHẠY
TIẾP SỨC

I. MỤC TIÊU :
- Oân 4 động tác : vươn thở , tay, chân và
lườn của bài TD phát triển chung . Yêu
cầu thực hiện đúng động tác cơ bản .
- Chơi trò chơi : “Chạy tiếp sức” . Yêu
cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ
động .
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG
TIỆN :
Sân trường
Chuẩn bị còi
Kẻ sẵn các vạch chơi trò
chơi” chạy tiếp sức “.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP :

NỘI DUNG – BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL

PHƯƠNG PHÁP TỔ

CHỨC
PHẦN MỞ ĐẦU :
1. Nhận lớp: Giáo viên nhận lớp, phổ biến
nội dung, yêu cầu bài học .
2. Khởi động: Dậm chân tại chỗ, vỗ tay
theo nhịp và hát.
+ Chạy chậm theo địa hình tự nhiên
+ Khởi động quay các khớp
* Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh
2’

1’

1’

3’
Tập hợp đội hình 4
hàng dọcChạy 1 hàng dọc quanh
sân trường
PHẦN CƠ BẢN :
I. Kiểm tra bài cũ : Ôn 4 động tác vươn
thở, tay, chân, lườn của bài thể dục .
2. Bài mới: Giáo viên đến từng tổ quan sát
sửa một số động tác sai của học sinh. Cảø
lớp tập liên hoàn cả hai động tác vươn thở
và tay.
+ Ôn động tác chân và lườn: Tập liên hoàn
4 động tác đã học, giáo viên hô làm mẫu .
+ Lần 1 cả lớp tập12’


7’


Chia từng tổ ôn luyện
(Tổ trưởng chỉ huy)
Mỗi động tác 2x8 nhịp4 hàng ngang (2-3 lần)


+ Lần 2 Cán sự làm mẫu hô
+ Lần 3 thi đua giữa các tổ dưới sự điều
khiển của giáo viên.
3.Trò chơi : “Chạy tiếp sức” , đã học ở lớp
2.
+ Giáo viên nhắc lại cách chơi rồi tổ chức
cho học sinh chơi


8’4 hàng dọc
hình 46/SGV trang 75
PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh : Đi thường theo nhịp và hát .
+ Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài .
2. Nhận xét – Dặn dò :
+ Giáo viên nhận xét tiết học .
+ Giao bài tập về nhà : Ôân 4 động tác của
bài thể dục đã học .

2’
2’

1’

Đi hàng 1 theo vòng
tròn
Chuyển đội hình 4 hàng
ngang

Rút kinh nghiệm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×