Tải bản đầy đủ

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA – HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG potx

HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA –
HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG

I. MỤC TIÊU :
- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung
với hoa.
Yêu cầu HS thuộc bài thực hiện tương
đối chính xác từng động tác.
- Học tung bắt bóng cá nhân.
- Chơi trò chơi " Ai kéo khỏe"

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG
TIỆN :
- Sân
- 2 – 3 em 1 quả bóng
- Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng
tâm, bông hoa


NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐLV

Đ
Phương Pháp Tổ Chức

Phần mở đầu:

1. Nhận lớp :GV phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
2. Khởi động :Đứng thành vòng tròn
khởi động các khớp- Hoàn thiện bài thể
dục phát triển chung với hoa.
Yêu cầu HS thuộc bài thực hiện tương
đối chính xác từng động tác.
- Học tung bắt bóng cá nhân.
- Chơi trò chơi " Ai kéo khỏe"
3. Trò chơi : " Kết bạn"
1 - 2'


1 - 2'

2'
4 hàng dọc

100-200m
vòng tròn


Phần cơ bản
1. Kiểm tra bài cũ :
Bài TD phát triển chung
2. Bài mới :
- Ôn bài TD phát triển chung với
hoa.
5 - 7'
2 lần
4 - 8 HS

4 hàng ngang- Hoàn
thiện bài thể dục phát
- Cả lớp cùng thực hiện liên hoan bài
TD phát triển chung.
Lần 1 : GV chỉ huy
Lần 2 : Do cán sự lớp chỉ huy
GV quan sát nhắc nhở.
3. Trò chơi: học tung và bắt bóng bằng 2
tay
Chơi trò chơi "Ai kéo khỏe"
8 - 10'

6 - 8'
triển chung với hoa.
Yêu cầu HS thuộc b
ài
thực hiện tương đối
chính xác từng động tác.

- Học tung bắt bóng cá
nhân.
- Chơi trò chơi " Ai kéo
khỏe"
4 x 8 nhịpSGV/142
Mỗi tổ cử 3 bạn thi tìm
người vô địch

Phần kết thúc
1. Hồi tĩnh : Đi thả lỏng hít thở sâu.

1-2'

Hình tròn
Hệ thống bài học
2. Nhận xét – Dặn dò
- Nhận xét : Biểu dương cá nhân, tổ
- Về nhà Ôn bài TD phát triển chung
2'

1'


4 hàng dọc


Rút kinh nghiệm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×