Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 môn Tập Viết: Chữ hoa : A ( kiểu 2) pptx

Chữ hoa : A ( kiểu 2)

I. MỤC TIÊU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa A ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Ao liền ruộng cả
- Học sinh yếu có thể viết 1/3 số dòng câu ứng dụng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ :
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Quan sát, hỏi đáp, làm mẫu, thực hành, luyện tập.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : Bài chữ hoa Y
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Lớp hát

2 HS lên bảng -5 HS nộp vở chấm.


Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ :
- HD HS cách viết nét của chữ trên chữ chữ mẫu.
- GV HD cách viết và viết mẫu chữ hoaA (kiểu 2)
Cỡ vừa : A
Cỡ nhỏ : A
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết
thành thạo chữ hoa vừa được học
* Cách tiến hành:
-GV giới thiệu câu ứng dụng :
Ao liền ruộng cả
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
Vài HS nhắc lại đề- Nhận xét độ cao,cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV bằng ngón tay.


-Quan sát GV


- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con

Vài HS đọc lại câu ứng dụng

- Giải nghĩa câu mẫu

-Gợi ý HS rút ra chữ chứa A hoa( kiểu 2)
- Gv HD cách viết và viết mẫu chữ : Ao
Cỡ vừa Ao
Cỡ nhỏ : Ao
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào
vở
* Cách tiến hành:
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa
vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Nhận xét độ cao, cấu tạo, khoảng
cách giữa các chữ

Chữ Ao

Quan sát theo GV viết.


-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
-Vài HS đọc lại chữ GV vừa viết.

- HS viết vào vở theo yêu cầu.Nghe và trả lời câu hỏi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×