Tải bản đầy đủ

Ứng dụng của thương mại điện tử trong ngân hàng Đông Á

BÀI THUYẾT TRÌNH
NHÓM GREENAPPLE
Ngô Hoàng Kim
Hoàng Trúc Linh
Trần Thị Thúy Hằng
Trần Thị Thủy Tiên
Phạm Thị Thu Hồng
Nguyễn Thị Kim Lân
Huỳnh Thị phương
Trần Nguyễn Ngọc Hạnh
Nguyễn Thành Quang
Ứng dụng của
thương mại điện
tử trong ngân
hàng Đông Á
Cơ sở lý
luận & các
khái niệm
liên quan
Chiến lược
hoạt động

và áp dụng
TMĐT của
Đông Á
Kiến
nghị và
giải pháp
Nội dung
Thương mại điện tử là toàn bộ quy
trình và các hoạt động kinh doanh
sử dụng các phương tiện điện tử
và công nghệ xử lý thông tin số
hóa, liên quan đến các tổ chức hay
cá nhân .


Hàng loạt tổ chức tín dụng đặc biệt là
quỹ tín dụng nhân dân rơi vào tình
trạng suy yếu dẫn đến phá sản.
NHNN và UBND Tp. HCM đã đề nghị UBND
Q.Phú Nhuận chỉ đạo cửa hàng vàng bạc Phú
Nhuận lập luận chứng ktế và tiến hành các thủ
tục hành chính để thành lập NHTMCP.
Ngân hàng TMCP Đông Á đã chính
thức thành lập và đi vào hoạt động.
Chính thức triển khai thêm dịch vụ
thanh toán quốc tế, chuyển tiền
nhanh và chi lượng hộ.
Là đối tác duy nhất của Tổ chức Hợp
tác Quốc tế của Thụy Ðiển - SIDA để
tài trợ cho các DN vừa và nhỏ ở VN
Là 1 trong 2 ngân hàng cổ phần tại
VN nhận vốn tài trợ từ Quỹ phát triển
nông thôn của ngân hàng TG - RDF.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×