Tải bản đầy đủ

Một vài biện pháp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy môn luật xa gần

MỘT VÀI BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
MÔN LUẬT XA GẦN VÀ GIẢI PHẨU TẠO HÌNH
CHO K7 CĐ MỸ THUẬT ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
Giảng viên : Nguyễn Quang Hưng
Bộ môn Mỹ Thuật - Khoa Nhạc- Họa

Để học tốt môn Luật xa gần và giải phẫu tạo
hình sinh viên không chỉ cần nghe thấy, mà phải
được nhìn thấy và tốt hơn nữa là trực tiếp làm
điều đó trong một quá trình. Phương pháp giảng
dạy theo chúng tôi phải làm sao huy động được
càng nhiều giác quan của người học tham gia
vào quá trình giảng dạy thì càng tốt..

1. Đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình giảng dạy
môn Luật xa gần và giải phẫu tạo hình đào tạo theo tín chỉ kỳ
I năm học 2009-2010

1.1. Về phía giảng viên


Thực sự vẫn còn bỡ ngỡ, lúng túng trong việc triển khai đào tạo
tín chỉ vào đào tạo môn học đặc thù năng khiếu này.
Việc áp dụng tín chỉ vào giảng dạy thực tế vẫn còn khá nhiều bất
cập như: cách tính điểm, cách dạy thực hành, lý thuyết, thảo
luận, cố vấn học tập…
1.2. Về phía sinh viên

Sinh viên mới vào trường chưa bao giờ tiếp cận tới lề lối học tập
và làm việc theo thời khóa biểu đào tạo chuyên nghiệp chứ đừng
nói đến vấn đề đào tạo theo tín chỉ ( đặc biệt là sinh viên năng
khiếu) Không có sự chọn lựa về giảng viên giảng dạy ( Do số
lượng giảng viên giảng dạy học phần này ít)
Thời gian học trên lớp giảm, thời gian tự học tăng dẫn đến sự
lúng túng trong cách học, cách tiếp cận kiến thức mới.
2.. Một vài biện pháp đổi mới
phương pháp giảng dạy môn
Luật xa gần và giải phẫu tạo hình
đào tạo theo tín chỉ kỳ I năm học 2009-2010

2.1.Tổ chức tốt tiết giảng và cách
giảng bài

Để các sinh viên K7 Mỹ thuật dễ tiếp thu
môn học này thì giảng viên phác thảo,
định rõ, nhắc lại những khái niệm quan
trọng nhất, có minh hoạ phù hợp và tóm
tắt ngắn gọn. Kỹ năng trình bày là rất
quan trọng. Giảng viên đưa ra vấn đề.
trước khi giảng để định hướng sinh viên
vào những thông tin nhất định
Có cách giảng bài
làm khơi gợi sự sáng tạo của sinh viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×