Tải bản đầy đủ

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 - 2011 môn Địa pot

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÀN 1
NĂM HỌC: 2010-2011
Câu Nội dung Điểm
Câu I
(2,0đ)
* Giải thích.
Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa bị chi phối các nhân tố sau:
- Nhân tố bức xạ
+ Về vĩ độ nằm ở vòng đai nhiệt đới nửa cầu Bắc
+ Nước ta nằm hòan tòan trong vùng nội chí tuyến nhận lượng bức xạ MTrời lớn
trong năm có 2 lần MT lên thiên đỉnh
Nhân tố bức xạ tạo nên tính chất nhiệt đới của khí hậu
- Biển Đông
+ Biển Đông có tác dụng làm biến tính các luồng gió thổi vào đất liền
+ Tăng nhiệt và ẩm các khối khí lạnh phương Bắc tràn xuống
+ Làm dịu mát các luồng gió thổi qua xích đạo lên.
Biển Đông là nhân tố tạo nên tính chất ẩm của khí hậu
- Vị trí trung tâm khu vực gió mùa Châu Á
+ Nước ta nằm ở trung tâm khu vựcgió mùa Châu Á
+ Nơi giao lưu của các khối khí hoạt động theo mùa
Nhân tố này tạo nên tính chất gió mùa của khí hậu

*Trình bày những biểu hiện
Tính chất nhiệt đới
Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm. Nhiệt độ trung bình năm trên
20
0
C. Tổng số giờ nắng từ 1400 - 3000 giờ/ năm.
- Lượng mưa, độ ẩm lớn
+ Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 - 2000mm. Mưa phân bố không đều, sườn
đón gió 3500 - 4000mm.
+ Độ ẩm không khí cao trên 80%.
- Gió mùa
+ Gió mùa mùa đông
+ Gió mùa mùa hạ
Sự luân phiên giữa các khối khí theo hai mùa, khác nhau về hướng và tính chất đã
tạo nên sự phân mùa của khí hậu.
Câu
II
(3,0đ)
1. a. Tài nguyên rừng đang bị suy thoái
- Diện tích ngày càng giảm
Năm Tổng diện tích rừng
(triệu ha)
Diện tích rừng tự
nhiên (triệu ha)
Diện tích rừng
trồng (triệu ha)
1943 14,3 14,3 0
1983 7,2 6,8 0,4
2005 12,7 10,2 2,5

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ năm 1943 đến năm 1983. Năm 1983 đến
năm 2005 tổng diện tích rừng có tăng nhưng tốc độ còn chậm, diện tích rừng trồng
tăng lên thường xuyên, tuy không nhiều nhưng đã làm chậm lại tình trạng suy thoái
tài nguyên rừng nói chung
+ Sự suy thoái rừng diễn ra khác nhau ở từng vùng đặc biệt là Tây Bắc, TNguyên
- Chất lượng rừng đang bị suy thoái.
+ Năm 1943, loại rừng giàu của cả nước có gần 10 triệu ha chiếm gần 70% dt rừng
+ Đến nay 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi
Trong những năm gần đây, các hoạt động trồng rừng được coi trọng, diện tích rừng
đang tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể
phục hồi.
- Bình quân diện tích rừng tính theo đầu người thấp 0,15ha/người năm 2005, năm
1943: 0,57 ha/người
1.b. Nguyên nhân chủ yếu do khai thác quá mức dẫn đến tài nguyên rừng bị tàn
phá nghiêm trọng và các nguyên nhân khác
2. a. Hậu quả đối với môi trường
- Làm tăng diện tích đất trống, đồi núi trọc
- Tăng cường quá trình xói mòn đất.
- Mất cân bằng về tài nguyên nước, làm tăng nguy cơ tai biến thiên nhiên
- Làm biến đổi môi trường sinh thái theo chiều hướng xấu
2.b. Hậu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội
- Gây ra những tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế
- Làm mất nguồn sống của đồng bào các dân tộc miền núi
- Đe dọa cuộc sống của nhân dân do môi trường ngày càng bị suy thoái
Câu
III
(3,0đ)
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số của nước ta
trong giai đoạn 1995 – 2007
Yêu cầu:
- Vẽ biểu đồ cột chồng kết hợp với đường biểu diễn (có 2 trục tung)
- Chia khoảng cách năm chính xác
- Có chú giải
- Chính xác các số liệu thể hiện trên biểu đồ
- Tên biểu đồ
2. Nhận xét, giải thích tình hình phát triển dân số của nước ta trong gđoạn
trên
- Nhận xét:
Dân số nước ta tăng nhanh từ năm 1995: 71,9 triệu người đến năm 2007 tăng lên
85,2 triệu nguời, trung bình mỗi năm dân số nước ta tăng thêm 1,14 triệu người
Số dân thành thị cũng tăng qua các năm nhưng tỷ lệ dân số thành thị ở nước ta vẫn
còn thấp 27,5 % năm 2007, thấp hơn tỷ lệ dân cư thành thị của thế giới 48% năm
2005
Tốc độ gia tăng dân số có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn còn cao hơn tỷ suất gia
tăng dân số tự nhiên thế giới 1,2% năm 2005
- Giải thích:
Do dân số đông, tuy tốc độ gia tăng dân số có giảm, nhưng tổng số dân vẫn tăng
nhanh
Nhờ kết quả của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nên số dân thành thị tăng
lên cả về qui mô và tỷ trọng
Tốc độ gia tăng dân số giảm do thực hiện kết quả công tác dân số kế hoạch hóa gia
đình
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
- Ảnh hưởng của hoạt động Tân kiến tạo đã làm cho các quá trình địa mạo như
hoạt động xâm thực, bồi tụ được đẩy mạnh, hệ thống sông suối đã bồi đắp nên
những đồng bằng châu thổ rộng lớn: Đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, các
khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh được hình thành như: dầu, khí đốt, than nâu,
bôxit.
- Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm đã được thể hiện rõ nét trong các quá
trình tự nhiên như quá trình phong hóa và hình thành đất, trong nguồn nhiệt ẩm
dồi dào của khí hậu, lượng nước phong phú của mạng lưới sông ngòi, sự phong
phú và đa dạng của thổ nhưỡng và sinh vật đã tạo nên diện mạo và sắc thái của
thiên nhiên nước ta như ngày nay.
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Nhân tố: Đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã quy định đến tính chất nhiệt
đới của nền nông nghiệp nước ta. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu, sự
phân mùa, phân hóa rõ rệt theo B - N, theo độ cao địa hình ảnh hưởng đến cơ cấu
mùa vụ, cơ cấu sản phẩm của ngành nông nghiệp
Chứng minh:
- Các tập đòan cây con được phân bố phù hợp hơn với vùng sinh thái nông
nghiệp.
- Cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi với các giống ngắn ngày chống sâu bệnh
- Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn nhờ đẩy mạnh hoạt động vận tải, áp dụng
rộng rãi công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản.
- Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu là phương hướng quan trọng để phát hyu
nền nông nghiệp nhiệt đới.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×