Tải bản đầy đủ

Dàn Bài Cảm nhận vẻ đẹp ngôn ngữ của Tây Tiến ppsx

Dàn Bài Cảm nhận vẻ đẹp ngôn
ngữ của Tây Tiến - Quang Dũng
1.Tìm Hi
ểu Đề

Cần lưu ý về yêu cầu của đề. Đề không yêu cầu HS
phân tích toàn bộ bài thơ Tây TIến mà chỉ nêu nh
ững
cảm nhận về vẻ đẹp của ngôn ngữ bài thơ . Tuy
nhiên, nêu cảm nhận của cá nhân người viết không
có nghĩa là " thích nói gì cũng được " mà phải xuất

phát từ quan niệm : Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ là gì ?
Vẻ đẹp ấy được biểu hiện trên nhưg phương diện
nào ? HS cần hiểu : Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ là vẻ
đẹp của hình thức ngệ thuật nhưng hình thức nghệ
thuật ấy chỉ đpẹ khi được nhà thơ sagns tạo ra để

chuyển tại nội dung, tư tưởng sâu sắc . Ngôn ngữ
thơ cần phải hiểu theo nghĩa rộng , đó là toàn bộ
hình thức nghệ thuật biểu đạt : nhịp điệu từ ngữ ,
hình ảnh , biện pháp tu từ , những yếu tô nh
ư thanh ,
vần , dấu câu
2. Dàn ý chí ti
ết

mở bài
GIới thiệu chung về tác giả Quang Dũng , b
ài thơ Tây
Tiến và vẻ đẹp ngôn ngữ thơ qua bài thơ
- Wang Dũng là một trong nhưg~ guơg mặt thơ tiêu
biểu của nên thơ ca hiện đại Việt Nam thời chống
Pháp ( 1946 - 1954 ) . Thơ QUang Dũng hấp dẫn
người đọc bởi là sự hội tụ của hai nguồn thi cảm :
tình yêu đất nước , quê hương và khát vọng lên
đường . Tiếng nói trữ tình ấy lại được biểu hiện bằng
hệ thông ngệ thuật hài hòa hai yếu tố cổ điển và hiện
đại, giàu chất nhạc chan chứa nguồn chân cảm
-Tây tiến là một trong những thi phẩm tiêu biểu nhất
của đời thơ người con xứ Đoài mây trắng lắm . Bài
thơ ra đời từ nhưgnx cảm nghĩ , kiểm niệm xúc đọng
của QUang Dũng về miền tây và đoàn quân Tây Ti
ến
sau một thời gian xa cách . Tác phẩm là m
ột bức họa
bằng ngôn từ về bức tranh thiên nhiên , cuộc sống
miền tây hùng vĩ , dữ dội mà mĩ lệ nên thơ . Đó là
nên đề nhà thơ khắc họa tượng đài nghệ thuật bi
tráng về đoàn quân Tây Tiến trong sự hài hòa v
ẻ đẹp
vừa thật hào hùng vừa rất đỗi hào hoa
- Đến với thi phẫm người đọc được say mê khám
phá vẻ đẹp của công trinh nghệ thuật ngôn từ mà
QUang Dũng - một nhà thơ tài hoa - tâm huyết tạo
nên


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×