Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN CHỮ VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI_2 pptx

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN CHỮ
VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI


5/ Cho trẻ làm quen chữ viết ở mọi lúc, mọi nơi, trong các hoạt
động hằng ngày của trẻ
Một trong những biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng học tập
nói chung và hoạt động làm quen chữ viết nói riêng là giúp trẻ có điều
kiện học tập mà không thấy nhàm chán. Thông qua các giờ đón, trả trẻ
tôi có thể cho trẻ xem một số tranh ảnh đẹp và cho trẻ tìm chữ cái vừa
học trong tranh hoặc cho trẻ chơi KIDSMART.
Trong giờ hoạt động ngoài trời cho trẻ đọc thơ ca, hò vè luyện phát
âm cho trẻ.
Ví dụ: Luyện phát âm r tôi cho cháu đọc bài đồng dao: "Rềnh rềnh ràng
ràng" hoặc cho trẻ chơi trò chơi “Nu na nu nống”. Trẻ ngồi duỗi chân,
cô chạm vào chân từng trẻ, khi đến câu cuối tay cô chạm vào chân bạn

nào thì bạn ấy trả lời câu hỏi của cô.
Ví dụ: Con hãy tìm tên bạn có chữ cái đầu là H,V…
Tôi thường xuyên quan sát trẻ, ghi chép vào sổ để theo dõi, đánh
giá quá trình phát triển những kĩ năng cần thiết chuẩn bị cho việc đọc,
viết của trẻ nhằm điều chỉnh các biện pháp giáo dục đối với từng cá
nhân trẻ.
6/ Phối hợp với phụ huynh
Trong các buổi họp phụ huynh lớp tôi, tôi đã giành thời gian để
nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động làm quen chữ viết ở trẻ Mẫu
giáo lớn như: Cho trẻ làm quen với chữ viết là tổ chức thực hiện các
hoạt động cho trẻ làm quen với việc đọc và viết nhằm hình thành một số
kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
Thông báo các nội dung cần thiết về làm quen chữ viết cho phụ
huynh rõ. Giới thiệu cho phụ huynh xem những đồ dùng, đồ chơi cần
thiết để phục vụ hoạt động này. Từ đó phụ huynh sẽ thấy được vị trí
quan trọng của từng hoạt động đặc biệt là hoạt động làm quen chữ viết.
Cần có những đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học cho trẻ để trang bị
cho trẻ kiến thức vững chắc vào lớp một.
Từ đó tôi kêu gọi phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có ở địa
phương để làm ra nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề và góp
một phần kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi.
Ngày nay khi khoa học công nghệ thông tin bùng nổ, ngoài giờ học
ở trường ra về nhà một số cháu thường ngồi ngay vào máy vi tính với
những trò chơi phim ảnh bạo lực. Do vậy tôi cũng thường nhắc nhở phụ
huynh đăng ký với nhà trường để mượn các đĩa về trò chơi chữ cái cho
trẻ nhằm để củng cố kiến thức trẻ đã học.
Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh về việc học tập của từng
trẻ. Đối với những cháu yếu, ngoài việc học ở lớp, tôi còn tranh thủ nhờ
phụ huynh giúp đỡ thêm cho cháu ở nhà.
7/ Phối hợp với địa phương
Từ lâu nay ngành học Mầm Non rất cần đến sự hỗ trợ, đóng góp
của các Ban ngành trong xã. Vì thế vào đầu năm học tôi kết hợp với
BGH nhà trường lên kế hoạch về các đồ dùng cần thiết phục vụ cho hoạt
động làm quen chữ viết và dự trù kinh phí để xin các ban ngành hỗ trợ:
Ví dụ: Máy vi tính, Bàn ghế cho trẻ học KIDSMART
Các cuộc họp phụ huynh mở chuyên đề tôi thường mở tiết dạy và
mời các ban ngành ở địa phương như: Ủy ban xã, Ban nhân dân thôn,
Hội phụ nữ…đến dự để họ thấy được hoạt động làm quen chữ viết rất
cần thiết đối với lớp mẫu giáo lớn. Sau nhiều lần đến dự, các ban ngành
trong xã đều rất hài lòng, họ đã hỗ trợ thêm kinh phí như: Máy vi tính và
tuyên truyền với phụ huynh đưa con đến học rất đông.
V/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau thời gian thực hiện các biện pháp trên đến nay tôi nhận thấy
kết quả đạt được như sau:
1/ Đối với giáo viên
Tất cả giáo viên ở tổ mẫu giáo lớn nói chung và tôi nói riêng đều
được nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động làm quen chữ viết. Đặc
biệt là đã nắm vững nội dung phương pháp, hình thức đổi mới của hoạt
động này.
Khác hẳn với trước đây, giờ hoạt động làm quen chữ viết bây giờ
là một niềm say mê sáng tạo của giáo viên, muốn thể hiện trí tuệ năng
lực của mình qua một tiết dạy sinh động, hấp dẫn trẻ.
2/ Đối với trẻ
Kết quả học tập của trẻ được theo dõi và đánh giá như sau:

Nội dung Đầu năm Cuối năm
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng
- Trẻ nhận biết từ và tiếng
- Trẻ cầm vở, để vở, ngồi tô đúng
tư thế
- Trẻ tô viết đúng chữ cái
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia
hoạt động làm quen chữ viết
- Biết cách cầm sách, mở sách ra
xem và quy trình đọc
70%
40%
65%
75%

60%
50%

100%
95%
96%
95%

98%
90%

Ngoài những kết quả nêu trên còn rất nhiều trẻ đến cuối năm học
đã biết tự đọc truyện sách và biết được rất nhiều từ. Điều đáng mừng là
trẻ rất hứng thú tham gia hoạt động này.
Với kết quả đạt được như vậy phụ huynh rất nhiệt tình ủng hộ

VI/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ kết quả nêu trên, tôi rút ra được một vài kinh nghiệm nhỏ như
sau:
- Giáo viên phải có năng lực trình độ chuyên môn vững vàng để
dạy trẻ.
- Giáo viên nắm được nội dung các hoạt động cho trẻ làm quen chữ
viết
- Giáo viên biết thiết kế và tổ chức các hoạt động làm quen với chữ
viết theo chủ điểm.
- Giáo viên phải biết xây dựng được kế hoạch thực hiện một cách
cụ thể, toàn diện sát với kế hoạch chỉ đạo nhà trường và phù hợp với tình
hình thực tế của lớp.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra về chất lượng trên trẻ để có biện
pháp bồi dưỡng cho từng trẻ.
- Tạo môi trường chữ viết trong lớp đẹp mắt hấp dẫn cho trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các ban ngành
trong xã để giúp trẻ học tốt.
- Giáo viên luôn nghiên cứu sách báo, dự giờ để rút kinh nghiệm
cho bản thân.

VII/ KẾT LUẬN

Cho trẻ làm quen chữ viết là một hoạt động vô cùng quan trọng đối
với trẻ mẫu giáo lớn. Vì thế là một giáo viên cần phải nắm được nội
dung và phương pháp tổ chức hoạt động này. Qua việc áp dụng biện
pháp mới tôi nhận thấy:
Giờ học không còn nặng nề, nhàm chán như trước đây.
Với phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm” trẻ được khám phá, trãi
nghiệm dễ dàng gây hứng thú cho trẻ.
Việc lồng ghép tích hợp, cho trẻ làm quen chữ viết ở mọi lúc, mọi
nơi giúp trẻ nâng cao hiệu quả học tập.

VIII/ ĐỀ NGHỊ

* Đối với phòng giáo dục
Hỗ trợ thêm một số bàn ghế đúng quy cách cho trẻ
* Đối với Ban giám hiệu nhà trường
Tạo điều kiện trong việc làm đồ dùng dạy học cho trẻ, sắp xếp tạo
điều kiện cho giáo viên được thường xuyên dự giờ để trao đổi kinh
nghiệm lẫn nhau.

MỤC LỤC


TT TIÊU ĐỀ TRANG
I Đặt vấn đề 1
II Cơ sở lý luận 1
III Cơ sở thực tiễn 2
IV Biện pháp thực hiện 3
V Kết quả nghiên cứu 6
VI Bài học kinh nghiệm 6
VII

Kết luận 7
VIII

Đề nghị 8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×