Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 10 - Tiết 29: Bài tập thực hành 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH ppsx

Giáo án tin học 10 - Tiết 29: Bài tập thực hành 3
LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH
I. Mục đích, yêu cầu
Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
Thực hành các thao tác cơ bản với chuột, bàn phím
Làm quen với các ổ đĩa, cổng USB.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, máy tính, máy chiếu
Projecter.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi
III. Hoạt động dạy - học
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học.
2. Nội dung
Hoạt động 1: Thực hiện thao tác vào ra hệ thống
GV: Thực hiện mẫu các thao tác: đăng nhập hệ thống, ra
khỏi hệ thống.
HS: Quan sát và thực hiện theo.
Hoạt động 2: Thao tác với chuột và bàn phím
GV: Thực hiện mẫu các thao tác di chuyển chuột, nháy
chuột, nháy phải, nháy đúp, các phím trên bàn phím.

HS: Quan sát và thực hiện
Hoạt động 3: Quan sát ổ đĩa và cổng USB
GV: Chỉ cho HS biết đâu là ổ đĩa: cứng, mềm, CD, cổng
USB.
HS: Quan sát.
3. Củng cố dặn dò
Kiến thức trọng tâm: Cách vào ra hệ thống, các thao
tác với chuột
IV. Rút kinh nghiệm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x