Tải bản đầy đủ

Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 14 đội hình đội ngũ - trò chơI doc

Giáo án Thể dục lớp 4
.
Tiết: 14
.
Ngày:
đội hình đội ngũ - trò ch
ơI
1.Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức và
kỹ năng về ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang,
quay sau, đi đều 2 hàng dọc, đi đều vòng
phải, trái,đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chơi và
tổ chức chơi được các trò ch
ơi.
2. Địa điểm - Phương tiện - Sân TD
cấp 1 Hùng Sơn.
- Còi,
tranh ảnh về ĐHĐN, bóng ném.
3. Nội dung và phương pháp lên lớp:
đl Nội dung
Tg sl

Phương pháp tổ
chức
Phần mở đầu
-Lớp trưởng chỉnh hàng, điểm
số, báo cáo, chúc GV
-GV nhận lớp, phổ biến mục
tiêu bài, kiểm tra sân bãi dụng
cụ, sức khỏe HS
-Khởi động: Chạy 1 vòng sân.
Xoay các khớp cơ
thể.
TC: Tìm người
chỉ huy Phần cơ
bản.
1.Nội dung ĐHĐN
8p24
p
14
p
ĐH nhận lớp:
x x x x x x
x x x x x x
X
ĐH khởi động:
x x x x
x x

x x x x
x x
X
ĐH bài thể dục:
*Tập hợp hàng ngang,dóng


hàng, quay các hướng.
*Giậm chân tại chỗ, đi đều -
đứng lại.
*Đi đều vòng phải, trái.cách đổi
chân khi đi đều sai nhịp.
-GV tập lại, nhắc lại các động
tác cũ
-GV làm chậm ĐT để HS quan
sát.
-Hô và tập để HS làm theo.
-Lớp trưởng hô, GV quan sát
sửa sai.
-Biểu dương, gọi 1 số HS lên
làm mẫu.
10
p
x x x x
x x

x x x x
x x
X

ĐH phân nhóm
hoặc tự ôn.
x x x
x
x

x
x
x
-Phân chia nhóm tổ tự ôn lại.
-Gọi bất kỳ các HS hô để cả lớp
tập.
-Thi đua giữa các nhóm, tổ.
2.Trò chơi. “Ném trúng đích”
-GV hướng dẫn luật chơi,cách
chơi.
- Tổ chức cho học sinh chơi.
-Thưởng- phạt sau 1 lần chơi.
Kết thúc
-Thả lỏng tích cực bằng các
động tác nhẹ, hệ thống lại bài
học, nhận xét giờ học.
-Giao bài tập về nhà cho HS
3p
x
x
x
x

ĐH trò chơi: 2
hàng dọc trước
vạch xuất phát.


ĐH kết thúc:
x x x x
x x x
x x x x
x x x
X

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×