Tải bản đầy đủ

Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 8 đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục potx

Giáo án Thể dục lớp 4
.
Tiết: 8
.
Ngày:.
đội hình đội ngũ – trò chơI
1. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN
vè cách đi đ
ều,điểm số, đứng lại, quay
- Rèn luyện tư thế cơ bản, ý thức tổ chức kỷ
luật, giúp HS biết chơi và tổ chức chơi được các
trò chơi.
2. Địa điểm – phương tiện
- Sân TD cấp 1 Hùng Sơn.

- Còi, tranh ảnh về ĐHĐN

3. Nội dung và phương pháp lên lớp:
ĐL
Nội dung


SL

TG


Phương pháp tổ chức


Mở đầu
-Lớp trưởng chỉnh hàng,
điểm số, báo cáo, choc GV
khoẻ.
-GV nhận lớp, phổ biến
mục tiêu bài, kiểm tra sân
bãi dụng cụ, sức khoẻ học
sinh.
-Khởi động: Chạy 1 vòng
sân TD.
Xoay các khớp
cơ thể.
8p
24
p


Đội hình nhận lớp:

x x x x x x
x
x x x x x x
x
X
ĐH khởi động.
x x x
x x x
x x x
x x x
TC: Kéo co
Cơ bản.
1.ĐHĐN. Ôn lại các nội
dung sau:
*Tập hợp hàng ngang,
dóng hàng, điểm số, đứng
nghiêm, nghỉ.
*Đi đều, đứng lại, quay các
hướng
-GV làm mẫu, thực hành
để cả lớp nhớ lại và cho
học sinh làm lại.
-Lớp trưởng điều hành cả
lớp, GV quan sát để sửaĐội hình ôn: x
x x x x x
x
x x x x xX
Đội hình phân nhóm:
x x x x x
x x

x
sai.
-Phân chia nhóm tổ để tự
ôn.
-Các tổ trình diễn, thi đua
với nhau.
-Chỉ định HS lên điều hành
cả lớp.
-GV cùng HS quan sát sửa
sai,.
2.Trò chơi: “Bỏ khăn”
-GV hướng dẫn luật
chơi,cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử
1 lần
- Thưởng – phạt sau 1 lần


3p
x

x
x

Đội hình trò chơi
theo vòng tròn.
Đội hình kết thúc
x x x x x
x
x x x x x
chơi
Kết thúc
-Thả lỏng tích cực bằng
các động tác nhẹ, hệ thống
lại bài học, nhận xét giờ
học.

x
X


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×