Tải bản đầy đủ

Giáo án Thể dục lớp 4. Tiết: 4. Ngày:. đội hình đội ngũ – trò chơI 1. Mục pptx

Giáo án Thể dục lớp 4
.
Tiết: 4
.
Ngày:.
đội hình đội ngũ – trò chơI
1. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN
vè cách chào, báo cáo khi ra vào l
ớp.
-Rèn luyện t thế cơ bản, ý thức tổ chức kỷ luật,
giúp HS biết chơi và tổ chức chơi được các trò
chơi.
2. Địa điểm – phương tiện
- Sân TD cấp 1 Hùng Sơn.

- Còi, tranh
ảnh về ĐHĐN
3. Nội dung và phương pháp lên lớp:
ĐL
Nội dung


SL

TG


Phương pháp tổ chức


Mở đầu
-Lớp trưởng chỉnh hàng,
điểm số, báo cáo, choc
GV khoẻ.
-GV nhận lớp, phổ biến
mục tiêu bài, kiểm tra sân
bãi dụng cụ, sức khoẻ học
sinh.
-Khởi động: Chạy 1 vòng
sân TD.
Xoay các
khớp cơ thể.
8p
24
p


Đội hình nhận lớp:
x x x x x x
x
x x x x x x
x
X
ĐH khởi động.
x x x x
x x

x x x x
TC: Diệt các con
vật có hại.
Cơ bản.

x x
1.ĐHĐN. Ôn lại các nội
dung sau:
*Cách chào báo cáo khi ra
vào lớp.
*Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, điểm số, đứng
nghiêm, nghỉ
-GV làm mẫu, thực hành
để cả lớp nhớ lại và cho
học sinh làm lại.
-Lớp trưởng điều hành cả


Đội h
ình ôn: x x x
x x x
x x x
x x xX
Đội hình phân nhóm:
X x x x x x
x

lớp, GV quan sát để sửa
sai.
-Phân chia nhóm tổ để tự
ôn.
-Chỉ định HS lên điều
hành cả lớp.
-GV cùng HS quan sát sửa
sai,.
2.Trò chơi: “Nhảy đúng,
nhảy nhanh”
-GV hướng dẫn luật
chơi,cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi thử
1 lần
- Cho HS chơi thật.


3p
X
x

X
x

Đội hình trò chơi.2
hàng dọc .

x x x x x
x

x x x x x
x
Đội hình kết thúc
x x x x
- Thưởng – phạt sau 1 lần
chơi
Kết thúc
-Thả lỏng tích cực bằng
các động tác nhẹ, hệ thống
lại bài học, nhận xét giờ
học.

x x
x x x x
x x

XTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×