Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 22 : ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG pdf

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 22 : ÔN TẬP BẢNG
ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
Thứ … ngày…. . tháng …… năm 200
I. MỤC TIÊU :
Giúp HS :
 Củng cố các đơn vị đo khối lượng và bảng
các đơn vị đo khối lượng.
 Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo khối
lượng và giải các bài toán có liên quan.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ
YẾU :
1. Khởi động :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH
Hướng dẫn HS thực
hành trên vở bài tập :
Bài 1 :
Tương tự tiết 20, có
thể cho HS làm bài 1

SGK.Bài 2 :
Chuyển đổi từ các đơn
vị lớn ra các đơn vị nhỏ
hơn và ngược lại.
Bài 4 : hướng dẫn H


Giúp HS nhắc lại quan
hệ giữa các đơn vị đo
khối lượng. (chủ yếu là
các đơn vị liền nhau
hoặc các đơn vị thường
được sử dụng trong đời
sống).
Bài 3 :
HS chuyển đổi các đơn
vị đo rồi so sánh các
kết quả để lựa chọn các
dấu thích hợp.
Tính số kg đường của
cửa hàng bán trong
ngày thứ hai
Tính tổng số kg đường
đã bán trong ngày thứ
nhất và ngày thứ hai
Đổi 1 tấn = 1000 kg
Tính số kg đường bán
trong ngày thứ ba
Tuỳ từng bài tập cụ thể,
HS phải linh hoạt chọn
cách đổi từ “danh số
phức hợp” sang “danh
số đơn” hoặc ngược lại.

4. Củng cố,dặn dò :
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×