Tải bản đầy đủ

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG docx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG
QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN
CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Tự nhận biết được hình lập phương là hình hộp
chữ nhật đặc biệt để rút ra được quy tắc tính diện
tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình
lập phương
- Vận dụng được quy tắc tính diện tích xung quanh
và diện tích toàn phần của hình lập phương để
giải một số bài tập có liên quan.
II. Đồ dùng dạy học:
GV chuẩn bị trước một số hình lập phương có
kích thước khác nhau.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’)Yêu cầu Hs làm bài tập
sau:
Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng
tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật, có chiều
dài 8dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 5dm. Hỏi
diện tích sơn bằng bao nhiêu dm

2
?
- Sửa bài, nhận xét việc kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới
* Giới thiệu bài mới: (1’)

T.gi
an

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
sinh
15

HĐ 1: Hình thành quy tắc tính
diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình lập phương.
-GV tổ chức cho Hs quan sát các
mô hình trực quan và nêu câu hỏi
để Hs nhận xét, rút ra kết luận:
Hình lập phương là hình hộp chữ-Quan sát, nhận xét,
rút ra kết luận.
13
nhật đặc biệt (có 3 kích thước
khác nhau).
-Yêu cầu Hs rút ra kết luận về quy
tắc tính diện tích xung quanh và
diện tích toàn phần của hình lập
phương.
-Yêu cầu Hs vận dụng quy tắc làm
một bài tập cụ thể (Ví dụ SGK).
HĐ 2: Thực hành.
Bài 1/111:
-Gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs vận dụng quy tắc vừa
học để làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
Bài 2/111:
-Gọi Hs đọc đề.
-Yêu cầu Hs nêu hướng giải bài

-Nêu quy tắc tính.


-Vận dụng quy tắc
làm ví dụ.


-Đọc đề.
-Làm bài vào vở.

-Nhận xét.

-Đọc đề.
-Nêu hướng giải.
02

toán: Vì cái hộp không có nắp lên
diện tích bìa dùng để làm hộp là
tổng diện tích xung quanh và diện
tích của một mặt đáy của hộp, tức
là bằng diện tích một mặt nhân với
5.
-Yêu cầu Hs làm bài vào vở.
-Chấm, sửa bài, nhận xét.
HĐ 3: Củng cố, dặn dò
-Hỏi: Nêu quy tắc tính diện tích
xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương.-Làm bài vào vở.
-Nhận xét.

-Trả lời.

IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×