Tải bản đầy đủ

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA Tiết 3 potx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM
TRA
Tiết 3
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong 3
chủ điểm: Việt Nam- Tổ quốc em, Cánh
chim hoà bình, Con người với thiên nhiên
nhằm trau dồi kĩ năng đọc- hiểu và cảm thụ
văn học.
- Biết đọc diễn cảm một bài văn miêu tả thể
hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh
miêu tả trong bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh, ảnh minh hoạ nội dung các bài văn
miêu tả đã học (nếu có).
- Bảng phụ ghi nội dung chính của mỗi
truyện đã học (BT 3).
III. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động giáo viên Hoạt động
học sinh

1. Giới thiệu bài. (1’)
2. Hướng dẫn ôn tập.
a) Ôn luyện tập đọc và h
ọc thuộc
lòng.

- Cho HS đọc yêu cầu đề v
à giao

việc.
- Cho HS làm việc. - HS làm vi
ệc
cá nhân.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2.
- Cho HS đọc yêu cầu đề v
à giao
việc.

- Cho HS làm bài. -
HS làm bài
cá nhân.
- Cho HS trình bày.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò: (2’)
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà ti
ếp tục
luyện đọc.


Rút kinh nghiệm :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×