Tải bản đầy đủ

Một số ví dụ về complete offers

Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay
Ví dụ 1: Loại đơn giản và nhanh (nhất)
- Step 1:- Step 2: Cửa sổ popup bật ra thì tắt đi. Điền thông tin vào form, ấn continue:Cửa sổ mới hiệ n ra là xong, click no thêm 2,3 cái nữa rồi tắt đi làm cái khác:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay


Ví dụ 2: (Loại này giống kiểu paid to sign up – PTS)

Ấn vào đây:Rồi vào đây:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay


Điền thông tin, up 1 cái ảnh bất kỳ lên (ấn vô chữ browse), Sign me up:


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay
Load ra trang sau là completed.

Ví dụ 3: - Ko có gì đặc biệt, phải điền thêm khá nhiều thông tin mà
roboform chưa điền hết

Kéo chuột xuống, điền vào form và chọn 1 số ô roboform chưa điền hết:Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay


Ấn submit, load ra trang sau là completed:Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay


Ví dụ 4: (Loại cần confirm mail)
Điền email, chọn ngẫu nhiên 1 ô và ấn sign-up:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay
Ra đến đây thì vào cofirm mail (lưu ý phải dùng IP đang chạy socks tương
ứng mà confirm nhé)Load ra trang này là xong rùi:Ví dụ 5: Loại điều tra khảo sát
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay

Điền thông tin, ấn continue:
Ở các page sau, chỗ nào có dấ u * chọn 1 cái bất kỳ, chỗ nào hỏi yes – no thì
chọn “no, thank you”:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay


Cứ như vậy đến khi nào load ra đến trang như dưới đây là xong:


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay Khoai Tay
Nói chung là hầu hết các offers đều kiểu như vậy. Thông thường thì
cứ đến chỗ nào thấy chữ skip thì xong, hay đến đoạn “complete atleast
1(2,3) offers to become silver (gold, platium.) member” là xong rồi.
Khoai viế t đến đây, chắc chắn còn nhiều đoạn thiếu sót mong các cao thủ bổ
sung cho khoai. Cám ơn trước
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×