Tải bản đầy đủ

Giáo trình hướng dẫn cách đo công suất lưu lượng hơi thoát ra để nâng cao hiệu quả kinh tế phần 9 ppt

ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2
-
55
-


2.5. SAI Số NHIệT Độ THEO PHƯƠNG PHáP TIếP XúC
Giả sử đo nhiệt độ trong môi trờng có nhiệt độ t, bộ phận nhạy cảm sẽ cho số
chỉ của nhiệt độ môi trờng, nhng thực chất đó không phải là nhiệt độ môi
trờng, vì do sự trao đổi nhiệt giữa môi trờng và bộ phận nhạy cảm có tổn
thất.
Sự trao đổi nhiệt giữa bộ
phận nhạy cảm và môi
trờng dới 3 hình thức
Q
1
, Q
2
, Q
3
.

Q
1
là nhiệt lợng mà bộ phận nhạy cảm nhận của môi trờng. Tổng quát Q
1

có thể do bức xạ, dẫn nhiệt hoặc đối lu. Trong một số trờng hợp do sự biến
động năng do va chạm. Ngoài ra còn có thể do các phản ứng hóa học hay lý
học kèm theo tỏa nhiệt.
Q
2
là nhiệt lợng do bộ phận nhạy cảm bức xạ đến môi trờng.
Q
3
là nhiệt lợng mất mát do dẫn nhiệt ra ngoài.
Khi cân bằng : Q
1
= Q
2
+ Q
3
Muốn đo chính xác thì cần phải làm sao cho Q
2
và Q
3
ít nhất và sự thu nhiệt Q
1

nhanh nhất.
2.5.1. Đo nhiệt độ dòng chảy trong ống
* Điều kiện để xét bài toán gồm
- Bộ phận nhạy cảm không có vách lạnh
- môi chất có nhiệt độ không quá cao
- tản nhiệt ở phần l
2
nhỏ
=> Q
1
= Q
2
(Q
3
nhỏ). Gọi


độ chênh nhiệt độ giữa đầu đo và môi chất
l
1
.

1
.u
1
.

1
=
1
2
1
1
2
11
. l
dx
d
FPhần ngoài l
2
.

2
.u
2
.

2
=
2
2
2
2
2
22
. l
dx
d
F
1
- Hệ số tỏa nhiệt của môi chất trong ống đối với ống đo nhiệt độ.

2
- Hệ số tỏa nhiệt của ống đo nhiệt độ đối với môi chất bên ngoài.
u
1
, u
2
- Là chu vi tiết diện ống đo ở phần trong và ngoài.
F
1
, F
2
- Diện tích tiết diện ống đo ở phần trong và ngoài.

1
,
2
- Độ chênh nhiệt độ giữa bề mặt ống đo với môi chất ở trong và ngoài.


1
,
2
- Hệ số dẫn nhiệt của các đoạn ống đo ở trong và ngoài
Q3
Q2
Q1
Q1
d2
d1
Q3
l2 l1
t'1
t'2
Q2
to
t1
t2
dx2 dx1
1
x1
2
x2
d1
ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2
-
56
-


Điều kiện biên: x
1
= 0
0
1
1
1
=x
dx
d

= 0
x
2
= l
2

2
2
2
2
lx
dx
d
=

= 0
Nếu giữa vách ống và đầu đo không có dẫn nhiệt thì ta có :

0
1
1
1
=x
dx
d

=
2
2
2
2
lx
dx
d
=


=>
11
1
lx =

+
0
2
2
=x

= (t
o
- t
w
) + (t
w
- t
3
) = t
o
- t
3
(tính chất liên tục của )
Từ các điều kiện trên ta giải ra đợc :


1
=
(
)
(
)
)()] ().(.[
11221112
3011.2
lbShlbchblbchb
ttxbchb
+


b
1
=
11
11
.F
u


b
2
=
22
22
.F
uTa cần tìm
0
1
1
=x

( tâm dòng chảy)
a/ Đối với cặp nhiệt:
Khi thay x
1
= 0 vào công thức trên


1
=
)].() (1)[.(
2211
2
1
11
30
lbchlbth
b
b
lbch
tt
++


Từ kết quả đó ta rút ra các kết luận sau :
- Khi đo (to - t
3
) càng lớn thì sai số

1
càng lớn và dấu của sai số phụ thuộc vào
nhiệt độ môi chất trong và ngoài ống.
- Vì Q
3
0 nên sai số
1
bao giờ cũng 0.
Vậy bao giờ cũng xuất hiện sai số đo.
- Nếu tăng l
1
và giảm l
2
thì sẽ giảm đợc

1
.
- Nếu tăng b
1
(tăng
1
, tăng u
1
giảm F
1
&
1
) thì
1

giảm.
- Nếu giảm b
2
thì cũng giảm đợc sai số
1
.
b/ Đối với nhiệt kế điện trở:=
l
dx
l
0
111
.
2

l : chiều dài của đoạn điện trởĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2
-
57
-


c/ Đối với nhiệt kế thủy tinh:

l
2
= 0
x
1
= 0 thì
1
1
dx
d

= 0
x
1
= l
1
thì
1

= t
o
- t
2).(
11
20
01
1
lbch
tt
x

=
=


Vậy khi dùng NK thủy tinh để đo môi chất chảy trong ống mà ống bảo vệ
không có phần ngoài ống, cặp nhiệt tốt thì sai số đó rất nhỏ.

2.5.2. Đo nhiệt độ khi gần ống đo có vách lạnh
Trong thực tế ta thờng đo nhiệt độ của dòng môi chất mà gần nó có những vật
có nhiệt độ thấp hơn nhiều. Do đó sự hấp thụ nhiệt từ ống đo đến các bề mặt
này (Q
2
) tăng, mà Q
1
= Q
2
+ Q
3
Do đó cần phải giảm Q
3
càng nhỏ càng tốt
Các cách làm giảm sai số đo :

- Tạo vách chắn để buộc dòng phải qua toàn bộ l
1
- Bảo ôn phần l
2
nhằm giảm Q
3
- Dùng màng chắn nhiệt (giảm Q
2
)
Dùng vách chắn
Do có vách chắn và xem Q
3
= 0
Q
1
= Q
2
hay
1
. u
1
.
1
dx
1
= C
o
. u
1
.
1
4
1
4
1
])[( dxTT
o
1
- Hệ số tỏa nhiệt của khí đến ống đo
T
1
- Nhiệt độ tuyệt đối của bề mặt lạnh
T
o
- Nhiệt độ tuyệt đối của dòng khí
C
o
- Hệ số tỏa nhiệt bức xạ
=


+ 1
11
1
22
1

F
F
T


T
- độ đen bề mặt ống đo nhiệt
F
1
- diện tích ống đo nhiệt đặt nằm trong (không kể phần ngoài)

2
, F
2
- độ đen và bề mặt nhận nhiệt
Do ( F
1
<< F
2
) nên =
T

Trong trờng hợp

1
, u
1
,

đều không phụ thuộc vào x
1
(chiều dài ống) thì ta


1
.

1
= C
o
.

])[(
4
1
4
1
TT
oQ
3
= 0 nên

1
= T
o
- T1
. (T
o
- T) = C
o
.


][
4
1
4
TT


Mạt đồng
t
o
t2
ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2
-
58
-[
]
[
]
4
1
4
1
1
4
1
4
1
0
0
.
TT
C
TT
C
TT ==C
1
- hệ số tỏa nhiệt bức xạ của ống đo và = C
0
.

T

Ví dụ:
Nếu t = 500
o
C , t
1
= 400
o
C,
1
= 25 kCal/m
2
h.K, C
1
= 4.10
-8
kCal/ m h.K
4

Thì T
o
- T = 243

C

T
o
= 748

C (

1
=248
o
C)
Trong thực tế thờng không tính toán theo công thức trên vì rất khó xác định
đợc C
1
,
1
, t
1
Thực tế ngời ta giảm sai số bằng phơng pháp sau:
Dùng màng chắn nhiệt:
1
1

C
TT
o
=
)(
4
3
4
TT

C
1
- Tính cho cả hệ đầu đo và màng chắn.
Vì màng chắn gần đầu đo => T
3
= T
=> Sai số đo giảm.
Giảm C
1
: bằng cách mạ (hoặc làm nhẵn) phía trong màng chắn.
Dựa vào phơng trình cân bằng nhiệt của màng chắn ta tính đợc T
33
F ( T
o
- T
3
) + C
1
F
1
(T
4
- T
3
4
) = C
3
F
3

(T
3
4
- T
1
4
)
F = 2F
3
là bề mặt truyền nhiệt đối lu.

3
- hệ số tỏa nhiệt đối lu của khí đến màng chắn (ống che)
Ví dụ:
màng chắn có d
3
= 10. d
1
(d
1
: đờng kính ống đo)
C
1
= 0,3.10
-8
kCal/ m

h.K
4

C
3
= 4.10
-8
kCal/ m h.K
4

1
= 53C


3
= 25 kCal/ m h.K
4

Dùng ống hút khí:

Cặp nhiệt hút khí gồm : nhiệt kế nhiệt điện 1, cửa tiết lu đo tốc độ 2 và ống
phun hơi.
Nguyên lý : ta tăng tốc độ dòng khí =>
tăng => sai số giảm thờng dùng
trong thí nghiệm phức tạp vì cần thêm năng lợng bên ngoài.


ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2
-
59
-


Nhiệt kế khí động
Trong thực tế ngời ta đã nghiên cứu phơng pháp đo nhiệt độ kiểu tiếp xúc
không dùng bộ phận nhạy cảm để tránh sai số gây bởi bức xạ. Mội trong số đó
là NKKĐ phơng pháp đo mới này gần đây đã đợc dùng phổ biến để đo nhiệt
độ khí trong lò công nghiệp.Nhiệt kế khí động, dùng đo nhiệt độ khí trong lò công nghiệp
1- lò công nghiệp, 2- tiết lu, 3- áp kế có thang đo nhiệt độ, 4- thiết bị làm
nguội, 5- tiết lu, 6- bộ điều chỉnh, 7- van đ/chỉnh lu lợng khí xả ra ngoài
là không đổi.
Khí trong lò công nghiệp có áp suất p
1
, và nhiệt độ T
1
(
o
K) sau khi qua cửa tiết
lu 2 thì đợc 4 làm nguội đến nhiệt độ môi trờng xung quanh, sau đó đi qua
cửa tiết lu 5 qua van 7 rồi xả ra ngoài. Nhờ BĐC 6 để điều chỉnh van 7 giữ
cho hiệu áp ở 2 bên cửa tiết lu 5 không đổi, do đó lu lợng trọng lợng của
dòng khí cũng không đổi. Dựa vào hiệu áp ở áp kế 3 mà ta biết đợc (p
1
-p
2
) rồi
tìm ta T
1
theo công thức: T
1
= C
1
( P
1
- P
2
)
C
1
- hằng số của hệ thống, P
1
- áp suất ( áp suất bên trong)

h
BĐC
Xả
7
4
3
1
2
6
5
G = e
t
P3
P1,T1
P2
Hơi nuớc
Luu luợng kế
khí
1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×