Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình IPO pdf

IPO
Nhóm 4: Nguyễn Diệu Thu
Phạm Thị Thùy Vân
Phạm Thị Huyền Thu
Thị trường sơ cấp

Thị trường sơ cấp: diễn ra quá
trình mua bán lần đầu các
chứng khoán mới phát hành.

Còn được gọi là thị trường cấp
một hay thị trường phát hành.
Chức năng của TTSC

Huy động vốn cho nhà đầu tư.

Đưa dòng tiền từ nơi có nguồn vốn nhàn rỗi tới
nơi thiếu vốn.

Là tiền đề của thị trường thứ cấp


Có quan hệ chặt chẽ với thị trường thứ cấp
IPO
IPO (chữ viết tắt của cụm từ
tiếng Anh Initial Public
Offering) có nghĩa là phát hành
cổ phiếu ra công chúng lần đầu
Điều kiện phát hành IPO

Về qui mô vốn

Về tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh
doanh

Về đội ngũ quản lý công ty

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh

Về tính khả thi của dự án
Cách thức tiến hành IPO
Đấu giá kiểu Hà Lan:
Người báo giá sẽ đặt ra một mức giá chào bán
cao, mức giá này sẽ được hạ thấp dần cho đến
khi có người tham gia chấp nhận mua hoặc khi
giá chạm đến một mức giá được đặt từ trước.
Cách thức tiến hành IPO
Đấu giá kiểu Anh:
Tiền cọc = 10% x giá khởi điểm x số lượng CP muốn mua

Số tiền cọc này sẽ chuyển khoản cho công ty môi giới,
sau khi nộp tiền tại ngân hàng, người mua sẽ nhận giấy
nộp tiền, đem tới công ty môi giới nhận phiếu đấu
thầu , trong phiếu này có thông báo rõ ngày giờ đấu
thầu, địa điểm…

Chủ doanh nghiệp công bố giá khởi điểm, dựa vào giá
này các nhà đầu tư bắt đầu đưa ra giá từ giá khởi điểm
trở lên
Ưu và nhược điểm của phát hành IPO
Ưu điểm:


Làm tăng giá trị tài sản ròng => công ty có
được nguồn vốn lớn và có thể vay vốn của
ngân hàng với lãi suất ưu đãi, các điều khoản
về tài sản cầm cố sẽ ít phiền hà hơn.

Tạo ra hình ảnh đẹp và sự nổi tiếng của công
ty, công ty sẽ dễ dàng hơn và tốn ít chi phí hơn
trong việc huy động vốn qua phát hành trái
phiếu, cổ phiếu ở những lần sau.

Ưu và nhược điểm của phát hành IPO

Thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên giỏi

Có cơ hội tốt để xây dựng một hệ thống quản lý
chuyên nghiệp cũng như xây dựng được một
chiến lược phát triển rõ ràng.

Phát hành chứng khoán ra công chúng làm
tăng chất lượng và độ chính xác của các báo
cáo của công ty
Ưu và nhược điểm của phát hành IPO
Nhược điểm:

Phân tán quyền sở hữu và có thể làm mất quyền
kiểm soát công ty của các cổ đông sáng lập

Chi phí phát hành chứng khoán ra công chúng
cao, thường chiếm từ 8-10% khoản vốn huy
động, bao gồm các chi phí bảo lãnh phát hành,
phí tư vấn pháp luật, chi phí in ấn, phí kiểm toán,
chi phí niêm yết…
Ưu và nhược điểm của phát hành IPO

Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng
phải tuân thủ một chế độ công bố thông tin
rộng rãi, nghiêm ngặt .

Đội ngũ cán bộ quản lý công ty phải chịu trách
nhiệm lớn hơn trước công chúng. Ngoài ra, do
qui định của pháp luật, việc chuyển nhượng
vốn cổ phần của họ thường bị hạn chế.
Thanks For Listenning :)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×