Tải bản đầy đủ

Bài giảng bệnh học viêm part 4 pdf

Viêm
Tốc độ luồng máu tăng
Di tản bạch cầu đa nhân
trung tính
Thẩm thấu protein huyết
tương phù
Hiện tượng huyết quản huyết
1- Giãn mạch, máu dồn tới ổ viêm
Tác động của chất trung gian viêm:
- Mở toàn bộ các van tiểu động mạch tiền
mao mạch tại mô viêm.
- Hệ mạch tại mô viêm bị giãn rộng.
- Nhịp tim tăng do prostaglandin.
Hiện tượng huyết quản huyết
• Sung huyết động
• Sung huyết tĩnh
Hiện tượng huyết quản huyết
2- Tăng tính thấm thành (vách) mạch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×