Tải bản đầy đủ

Thư mời dự chuyên đề dạy hóa học phổ thông hiện đại

Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA HỌC PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ PHÒNG SAU ĐẠI HỌC
WX
THƯ MỜI DỰ CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌC HÓA HỌC PHỔ THÔNG HIỆN ĐẠI-
LÍ LUẬN VÀ THỰC HÀNH
Phần 1: Chương trình dạy học Hóa học ở trường phổ thông– 23/2/2013
Phần 2: Phương pháp và phương tiện dạy học Hóa học – 2/3/2013
Phần 3: Giáo viên và Đào tạo giáo viên Hóa học– 9/3/2013
Khoa Hóa học, Phòng Hợp tác Quốc tế,
Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư phạm
TP. HCM cùng hân hạnh giới thiệu chuyên đề đào
tạo Dạy học Hóa học phổ thông hiện đại.
Chuyên đề được phụ trách trực tiếp bởi Giáo sư
Hans Jürgen Becker, một học giả nổi tiếng quốc
tế về nghiên cứu trong lĩnh vực Phương pháp dạ
y
học Hóa học.
Chuyên đề này nhằm giới thiệu về lí luận, quan
điểm và thực tế dạy học Hóa học hiện nay ở các

nước có nền giáo dục phát triển như ở Châu Âu,
cụ thể là nước Đức. Từ đó luận bàn đến những
thách thức trong giảng dạy Hóa học mà các nhà
giáo dục ở Việt Nam hiện nay có thể đang gặp
phải. Hy vọng qua chuyên đề này, ng
ười tham
dự có thể có thêm cơ sở khoa học để nhận định
đầy đủ hơn về thực tiễn giảng dạy cũng như chỉ
đạo giảng dạy hóa học.
Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm
đến tham dự.
BAN TỔ CHỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA HỌC, PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, PHÒNG SAU ĐẠI HỌC
280 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM
Website: www.hcmup.edu.vn

Giảng viên phụ trách: GS. Hans Jürgen
Becker - Đại học Paderborn, CHLB Đức
Phiên dịch viên: NCS. Minh Quang Nguyễn
Thời gian: 3 buổi chiều 23/2, 2/3 và
9/3/2013 (13h30 – 16h30)
Địa điểm: phòng M104, 280 An Dương
Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
Ngôn ngữ: Song ngữ, Đức-Việt
Lệ phí chuyên đề: 300.000 VNĐ/người
dự, đóng và nhận phiếu thu vào ngày khai
giảng chuyên đề 23/2/2013.
Đối tượng tham dự: Các chuyên viên
Phòng Phổ thông thuộc Sở GD& Đ
T, giáo
viên, giảng viên Hóa học các trường trung
học, cao đẳng, đại học, các học viên sau đại
học mong muốn nâng cao kiến thức trong
lĩnh vực dạy học hóa học.
Cách thức đăng ký:
- Đăng kí qua điện thoại: 090 803 2008,
gặp cô Hoa.
- Đăng kí qua email: ghi rõ tên và số điện
thoại gửi đến: hoadth@hcmup.edu.vn

Thời hạn: trước ngày 15/2/2013.
Chứng chỉ tốt nghiệp
Sau khi tham gia chuyên đề, học viên sẽ
được trao chứng chỉ hoàn tất chương trình
từ Đại học Sư phạm TP. HCM
Phương thức giảng dạy
Các buổi học được triển khai thông qua các
bài giảng, thảo luận tại lớp và các bài đọc ở
nhà.
Mục tiêu chương trình
- Truyền tải đến những người tham dự
những kiến thức, nhận th
ức cốt lõi về
phương pháp dạy học Hóa học hiện đại ở
những nước có nền giáo dục phát triển nhất
Châu Âu.
- Kết nối những người đang và sẽ theo đuổi
việc đổi mới phương pháp giảng dạy Hóa
học và tạo điều kiện để học viên tiếp cận với
các phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và
cách tư duy hiện đại, và nâng cao k
ỹ năng
trong lĩnh vực dạy học hóa học.
- Khuyến khích cơ hội đối thoại, học hỏi và
cùng nhau bàn luận về những khó khăn,
thách thức mà các giáo viên hóa học ở Việt
Nam đang đối mặt.
Trang 2
Đôi dòng về GS Hans Jürgen Becker

GS Hans Jürgen Becker hiện là giáo sư về Phương pháp dạy học Hóa
học (Didactics of Chemistry) tại trường Đại học Paderborn, CHLB Đức
từ năm 1995. Trước đó, từ năm 1967 đến năm 1986, ông đã trải qua
nhiều công việc giảng dạy, nghiên cứu tại Berlin. Năm 1978, ông nhận
bằng Tiến sĩ về Dạy học Hóa học và Xã hội học trước khi được công
nhận Giáo sư vào năm 1992 dưới thời Wolfgang Glöckner tại tr
ường FU
Berlin với luận án về Phương pháp dạy học Hóa học. Các nghiên cứu
chính của ông là các học thuyết và lí luận dạy học Hóa học. Ông đồng
thời là thành viên sáng lập hệ thống Phương pháp dạy học Hóa học ở
Châu Âu (Establishment of a systematical Didactis of Chemistry).
Nội dung chuyên đề
Phần 1: Chương trình dạy học Hóa
học ở trường phổ thông
1. Làm rõ mục tiêu của giáo dục trong xã
hội và tầm quan trọng của môn hóa học
đối vớ
i học sinh trong cuộc sống thực ở
các trường phổ thông ở các nước phát
triển.
2. Giới thiệu về hệ thống trường học và
thời khóa biểu đặc trưng của học sinh ở
Châu Âu, tiêu biểu là nước Đức.
3. Phân tích thái độ của học sinh, cũng
như đề cập đến những khó khăn mà học
sinh gặp phải khi học hóa học.
4. Phân tích về chương trình giảng dạy
hóahọc.
5. Giới thiệu kì thi PISA (Chương trình
đánh giá học sinh quốc tế) và kì thi
TIMMS (Đo lường xu hướng học tập toán
và khoa học quốc tế)
Phần 2: Phương pháp và phương tiện
dạy học Hóa học

1. Làm rõ vai trò của phương tiện truyền
thông trong dạy học hóa học, trong đó
nhấn mạnh tầm quan trọng của điện
thoại thông minh và Internet.
2. Phân tích và làm rõ sự khác biệt của
các phương pháp dạy học hóa học hiện
đại trong các lớp học ở Châu Âu.
3. Giới thiệu và phân tích các học thuyết
là nền tảng của dạy học hóa học hiện
đại. Lấy ví dụ cụ thể trong bối cảnh dạy
học hóa học ở Châu Âu.
Phần 3: Giáo viên và Đào tạo giáo
viên Hóa học
1. Luận bàn về vấn đề thế nào là một
giáo viên hóa học giỏi, cũng như nêu lên
các trách nhiệm và yêu cầu của giáo
viên. Đề cập đến những thuận lợi và hạn
chế của giáo viên hóa học ở Châu Âu,
tiêu biểu là tại Đức ngày nay.
2. Giới thiệu và phân tích về đào tạo giáo
viên Hóa học ở Châu Âu, tiêu biểu là tại
Đức: các trường được đào tạo, lí luận
dạy học hóa học, chương trình đào tạo
và vấn đề nghiên cứu khoa học kết hợp
với dạy học hóa học.

MIỄN LỆ PHÍ DÀNH CHO MỘT SỐ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI KHOA HÓA HỌC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
Sinh viên đang học tại Khoa có thể được miễn lệ phí khi tham gia học tập chuyên đề này với điều
kiện sau:
Viết và gửi một “Bài luận ngắn” về mục đích của việc tham gia học tập chuyên đề. Bài
luận này cần giải thích thêm động cơ học tập chuyên đề
và dự kiến lợi ích thu được. Bài
viết này giới hạn không quá 300 từ và gửi qua email: hoadth@hcmup.edu.vn
trước ngày
31/1/2013.
HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×