Tải bản đầy đủ

Giáo trình phân tích quy trình cung cấp dịch vụ của các nhà phân phối internet ISP p9 ppsx


43

Cách tạo tập tin chữ ký trong Outlook Express


11- Cung cấp một cái gì đó cho khách truy cập
Trang web của bạn phải cạnh tranh với hàng ngàn trang web khác, do đó bạn cần phải
đảm bảo rằng có một thứ gì đó hữu ích sẽ được cung cấp cho khách hàng. Một trong
những đặc tính phổ biến nhất của những trang web tốt là khả năng tải về những tập tin
hữu ích - chương trình, tài liệu, cơ sở dữ liệu. Tại sao lại không lưu gi
ữ một cái gì đó có
ích trong trang web của bạn và cho phép khách hàng của mình tải nó về? Ví dụ như một
nhà sản xuất băng học ngoại ngữ có thể lưu một vài băng audio của mình dưới dạng file
âm thanh và cho phép khách hàng tải về dùng thử. Họ cũng có thể cung cấp những file
liên quan-bao gồm cả phần mềm tự nguyện- như dịch ngôn ngữ, từ điển hay những trò
chơi ngôn ngữ. Để ch
ứa đựng những tập tin tự nguyện trên trang web của bạn, hãy hỏi ý
kiến tác giả trước để đảm bảo rằng tác giả của nó không phiền lòng về việc này.
12- Chọn một tên miền hiệu quả
Việc đầu tiên mà mọi người sử dụng cần phải làm là điền vào địa chỉ Internet đầy đủ của

bạn - gọi là URL (Uniform Resource Locator). Điều này sẽ bao gồm tên miền củ
a bạn
và sẽ đọc một cái gì đó tương tự như
54H55H55Hwww.microsoft.com cho Microsoft hay
55H56H56Hwww.trade.hochiminh.gov.vn cho website của Sở Thương mại TP.Hồ Chí Minh. Cố
gắng làm sao để cho tên miền của bạn càng gấy ấn tượng càng tốt. Đừng làm cho nó quá
phức tạp hoặc quá “kêu”- hãy nhớ rằng khách hàng của bạn từ khắp nơi trên thế giới, do
đó một sự chơi chữ đôi khi không có giá trị đối với từng loại ngôn ngữ. Nếu bạn đăng
ký cho tên miền của bạn, bạn có một sự
lựa chọn cuối cùng. Ví dụ “.com.vn” chỉ ra rằng

44
công ty này ở Việt Nam. Nếu như bạn muốn công ty của mình xuất hiện toàn cầu, bạn
nên đăng ký “.com” sau cùng, điều này thường được dùng ở Mỹ. Sau cùng, đừng quên
sự khác biệt ngôn ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ: một trang web hay với tên “colour-
prints” chuyên cung cấp những bức ảnh chụp với giá rẻ có thể sẽ không hoạt động được
ở Mỹ và để cho những đối thủ cạnh tranh đăng ký “color-prints” và giành mấ
t khách
hàng. Lý do là một số thuật ngữ được dùng phổ biến ở Anh (ví dụ colour) lại có thể
không thịnh hành ở Mỹ (color, không có ký tự ‘u’ trong từ này)

Internet Marketing

1. Đăng ký tên miền của bạn
2. Tham khảo trên Internet
3. Thiết kế và tạo lập trang web
4. Thông báo về trang web mới trên một tờ báo thương mại
5. Đăng ký trang web của bạn với công cụ tìm kiếm
6. Đệ trình trang web của bạn cho t
ạp chí phê bình tin học
7. Kết nối địa chỉ mạng nội bộ vào hệ thống công ty
8. Tạo chữ ký cho email và nhóm thảo luận
9. Tìm những nhóm thảo luận tương đồng
10. Tham gia vào nhóm thảo luận
11. Tham khảo những chủ đề marketing thay đổi như trao đổi biểu ngữ hay đường dẫn
trao đổi.
12. Đảm bảo rằng trang web của bạn được cập nhấ
t thường xuyên và bạn phải trả lời
email gửi tới.
13- Đo lường sự thành công
Một trong những điểm quan trọng của bất kỳ chuyến dịch marketing chính là tỷ lệ thành
công của nó. Bạn có thể nghĩ rằng thật khó để đo lường sự thành công trên Internet vì
bạn thường gặp rất ít những người sử dụng trang web của bạn. May mắn là vẫn có nhiều
cách để
đo lường số người viếng thăm trang web và số khách hàng của bạn.

Một trong những chủ đề phổ biến nhất hiện nay là làm sao để biết số khách mới viếng
thăm trang web của bạn. Cách thứ hai là phải tham khảo lịch truy cập vào máy chủ của
bạn. Nếu bạn có máy chủ nội bộ, phần mềm của máy chủ sẽ tạo một tập tin lưu trữ địa
chỉ Internet của mỗi khách truy cập vào trang web hoặc hình ảnh mà chúng tham khảo.
Nếu bạn sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp máy chủ, phải đảm bảo rằng họ có thể
cung cấp cho bạn lịch truy cập - nổ lực của bạn sẽ không thể thực hiện được nếu như
không có sự ghi chép những lịch truy cập này.

Mỗi hàng trong nhật ký truy cập này có một bảng kế
t quả. Kết quả được ghi lại tất cả
các ‘hành vi’ của người sử dụng khi xem các trang web. Nếu một người dùng truy cập
vào 4 hoặc 5 trang web, mỗi trang web với một vài bức ảnh, như vậy là người sử dụng
đã ghi được 10 đến 20 kết quả trong nhật ký truy cập của bạn.

Một kết quả thì rất hữu ích để nói với bạn bộ phận nào của website được sử dụ
ng nhiều
nhất. Mỗi hàng trong nhật ký truy cập cung cấp địa danh qua chỉ số IP của khách truy

45
cập và trang web được viếng thăm. Vì vậy khá dễ dàng để nhận ra trang web được ưa
thích hoặc kiểm tra sự phản ứng đối với những mẫu quảng cáo đặc biệt nào đó trên từng
trang cụ thể.


Mẹo nhỏ

Nhật ký truy cập được lưu trữ như là một vùng dữ liệu rộng lớn có thể được tải về từ
nhà cung cấp dịch v
ụ của bạn và mở trong bất kỳ máy vi tính xử lý từ. Chúng thường
được tổ chức theo giờ và ngày. Để xem xem đã có bao nhiêu cá nhân thực tế đã truy cập
trang web của bạn, bạn cần phải đếm những địa chỉ (thể hiện thông qua số IP) người
dùng khác nhau xuất hiện trên nhật ký truy cập của bạn - hoặc sử dụng trương mục
khách truy cập.

Nếu bạn chỉ vừa m
ới thành lập trang web của mình, hãy đặt trương mục khách truy cập
mà bạn đã biết vào một trang nhưng phải liên hệ nó vào trong index.html của trang web
để ghi lại những khách viếng thăm vào trang nội dung của bạn. Điều này giúp ngăn
ngừa sự bối rối vào những ngày đầu tiên khi máy vi tính của bạn đọc “bạn là người
khách thứ ba”

Phân tích nhật ký truy cập

Thật đáng để bạn bỏ thời gian vào mỗi cuố
i tuần để xem qua nhật ký cập nhật của bạn.
Con số tại thời điểm ban đầu của mỗi hàng cung cấp địa chỉ đầu tiên của khách truy cập,
nhưng bạn không thể dùng số liệu này để gửi mail cho họ vì những địa chỉ này thường
được điền vào một cách ngẫu nhiên và thay đổi tại mỗi thời điểm người sử dụng truy
cập Internet. Phầ
n không thay đổi của địa chỉ là quốc gia của khách truy cập. Có nhiều
phần mềm hữu dụng trên Internet (
56H57H57Hwww.yahoo.com để tìm kiếm cho nhật ký truy cập)
có thể phân tích nhật ký truy cập của bạn và lên danh sách khách truy cập theo quốc gia.

Một vài trình duyệt web lưu trữ thông tin trên những trang web mà trước đây khách truy
cập đã vào. Nếu bạn sử dụng CGI script để truy vấn khách truy cập, có khả năng để tìm
ra những nơi họ đã đến trước khi họ truy cập vào website của bạn. Đây là một công cụ
hữu dụng để kiểm tra n
ếu như có một dấu hiệu thông thường cho phần lớn khách truy
cập. Có lẽ tất cả họ đều truy cập vào website của bạn thông qua duy nhất một công cụ
tìm kiếm – trong trường hợp này, hãy kiểm tra những cổng vào khác. Nếu như tất cả họ
đều đã vào những trang web thương mại trước đó, tại sao bạn lại không liên hệ với
những trang web đó và đưa ra đề nghị về m
ột bảng quảng cáo.

Sau cùng, cố gắng và khuyến khích khách truy cập đăng ký vào sổ khách (guest book)
của bạn. Điều này có thể cho phép họ một lối vào để tưởng thưởng hay một cái gì đó
tương tự. Có nhiều tập lệnh sẵn sàng giúp bạn tạo một sổ khách (guest book).


46

SỬ DỤNG THẺ META ĐỂ QUẢNG BÁ WEBSITE

Công cụ tìm kiếm (CCTK) là một cơ sở dữ liệu có thể tìm nhiều trang web trên
môi trường WWW (World Wide Web). Khi ta đưa vào CCTK các từ khóa, chúng
sẽ tìm các trang web có chứa những từ khoá đó cho chúng ta.
CCTK là một công cụ chủ yếu để tìm các website. Các nghiên cứu cho thấy trên
50% các khách viếng thăm website đến thông thông qua CCTK.

Thẻ Meta tag

Cần phải biết cách sử dụng đúng các thẻ Meta tag. Thẻ Meta là những nhóm từ
hay đoạn văn mô tả mà người thiết kế trang web dán vào mỗi trang web. Mục đích
là nhằm cung cấp thông tin cho các CCTK. Vị trí của chúng là nằm trong nội dung
nguồn (source) của mỗi trang web, giữa hai ký hiệu <HEAD> và </HEAD>.
Những thẻ này cho phép chúng ta được thực hiện một số kiểm soát nhằm làm cho
trang web của ta được phân các thứ hạng cao trong bảng kết quả tìm kiếm của
CCTK. Các phần quan trọng nhất đối với tiếp thị bằng CCTK bao gồm:

• Dòng tiêu đề <TITLE>….</TITLE>
• Meta mô tả (meta description)
• Meta từ khóa (meta keywords)

Website 57H58H58Hhttp://www.scrubtheweb.com/abs/meta-check.html cho phép bạn kiểm tra
thẻ meta trong các trang web của mình.

1.1- Dòng tiêu đề

Thẻ tiêu đề (Title tag, được ký hiệu là <TITLE>….</TITLE>) là thành phần quan
trọng nhất có ảnh hưởng đến kết quả phân hạng trang web của CCTK. Thông
thường chúng không nên dài hơn 60 ký tự (kể cả khoảng trắng) và nên xuất hiện
trong phần đầu của mã nguồn HTML của trang. Dòng tiêu đề cần thể hiện chính
xác nội dung của trang và sử dụng các từ khoá có liên quan đến nội dung của trang
nhiều nhất.

Để tìm kiếm được các từ khóa có liên quan nhiều nhất, ta có thể làm các bước sau
- Hãy hình dung những từ khóa mà bạn cần dùng để có thể tìm thấy trang
web mà bạn đang muốn quảng bá. Viết chúng ta theo thứ tự ưu tiên từ trên
xuống.
- Hỏi các đồng nghiệp hay khách hàng của bạn xem họ thường sử dụng từ
khóa nào để tìm ra trang web của bạn. Đây có thể là nguồn thông tin rất bổ
ích.
- Sử dụng các từ khóa này trên các CCTK khác nhau xem chúng có tìm thấy
trang web của bạn không. Những trang web nào được tìm thấy khi bạn gõ
vào CCTK những từ khóa vừa rồi nếu không phải là trang web của bạn?47

Một số thông tin thêm

Good Keywords – 58H59H59Hhttp://www.goodkeywords.com : cho phép bạn tìm từ khóa tốt
nhất cho trang web của mình
Keyword Counter – 59H60H60Hhttp://keywordcount.com : là một công cụ phân tích tần số
sử dụng các từ khoá của những người sử dụng Internet

1.2- Meta mô tả

Đây là thẻ Meta cung cấp các thông tin tóm lược về trang giúp cho các CCTK xác
định tính liên quan của trang đối với các từ khóa mà người sử dụng vừa gõ vào
CCTK. Vài đặc điểm cần lưu ý như sau về Meta mô tả:
- Chiều dài: 150 ký tự kể cả khoảng trắng hay tương đương với 13 từ.
Hình thức của chúng như sau

<META NAME = “Description” CONTENT= “hang thu cong my nghe
Vietnam”

- Lấy 2 dòng đầu tiên của trang chủ: cách tốt nhất là lấy 2 dòng đầu tiên của
trang để làm nội dung của Meta mô tả.
- Google thường bỏ qua meta mô tả

1.3- Meta từ khóa

Meta từ khóa cho phép bạn cung cấp bổ sung các từ mà CCTK sẽ dựa vào để tìm
ra trang web của bạn. Inktomi và Teoma là hai CCTK thường lưu ý đến các Meta
từ khóa.
Meta từ khóa thường có chiều dài tối đa là 874 ký tự (kể cả khoảng trắng)
Cần tránh lặp lại từ khóa trên 3 lần trong Meta.

Hình thức của Meta từ khóa như sau

<META NAME = “Keywords” CONTENT = “tre, nua, go, son, son mai, hoa
van”>

Học từ các nhà cạnh tranh
Bạn có thể dò tìm trên các trang web cạnh tranh rồi phân tích xem chúng sử dụng
Meta như thế nào. Bạn có thể phát hiện ra mình học hỏi được rất nhiều kinh
nghiệm. Các việc làm sau đây có thể thực hiện được:

- Đọc và phân tích trang chủ của website cạnh tranh
- Sử dụng 60H61H61Hhttp://www.scrubtheweb.com/ để xem website của cạnh tranh có
được phân hạng cao trong CCTK ứng với các từ khóa mà bạn chọn không.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×