Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 môn Kể Chuyện: BÀI 22 : MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN ppt

BÀI 22 : MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I. Mục tiêu :
• -Đặt được tên cho từng đoạn truyện.
-Kể lại toàn bộ câu chuyện. Tập trung theo dõi bạn kể, nhận
xét lời bạn kể.
-Giáo dục học sinh biết dùng trí thong minh để giải quyết
những khó khăn
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo viên : Nội dung câu chuyện. Mặt nạ chồn và gà rừng hs kể
theo vai.
Học sinh : xem trước truyện.
III. Các họat động dạy học:
1.Khởi động : (1 phút) Hát
2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-3 hs nối tiếp kể lại câu chuyện “ Chim sơn ca và bông cúc
trắng”
-Gv nhận xét ghi điểm.
3.Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
b/ Các hoạt động dạy học:


TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15
ph

10
ph
*Hoạt động 1: Hướng dẫn kể
chuyện
Mục tiêu : Đặt ten cho từng đoạn
câu chuyện.
*Y/C hs kể lại được từng đoạn câu
chuyện và đặt tên cho từng đoạn
chuyện đó.
*Hoạt động 2 : Kể toàn bộ câu
chuyện
Mục tiêu : Hs kể được diễn cảm

-Hs nêu yêu cầu.
-Trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện kể trước lớp. Đặt
tên cho từng đoạn chuyện.
-Nhận xét lời bạn kể.
từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.
Thi kể trong nhóm.
-Y/C kể từng đoạn và toàn bộ câu
chuyện.-Nhận xét tuyên dương.

-Nêu yêu cầu.
-Hs xung phong kể.
-Thi kể trước lớp.
-Nhận xét lời bạn kể.
-Đại diện nhóm thi kể.
4. Củng cố : (4 phút)
-Y/C hs nêu ý nghĩa của câu chuyện? ( Khó khăn hoạn nạn
thử thách trí thông minh, bình tĩnh của mỗi người, chớ kiêu căng,
xem thường người khác)
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
-Nhận xét –Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
-Rút kinh nghiệm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×