Tải bản đầy đủ

Sử dụng phương trình tổng quát của mặt phẳng để viết phương trình mặt phẳng

Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

1


SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG ĐỂ VIẾT
PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Gửi tặng: Mathvn.com

Trong chương trình THPT khi viết phương trình tổng quát của mặt phẳng chứa một đường thẳng và
thỏa mãn một điều kiện cho trước, học sinh và đôi khi là giáo viên sử dụng phương pháp chùm mặt
phẳng, phương pháp đó cũng khá là ngắn gọn và hay nhưng hiện nay chỉ dùng phương pháp đó với hình
thức tham khảo, điều đó làm khó khăn cho học sinh trong quá trình làm bài tập, cũng như giáo viên
trong quá trình giảng dạy. Bài viết này hi vọng sẽ giúp đỡ các em, cũng như các bạn đồng nghiệp không
cần sử dụng phương pháp đó vẫn có thể làm bài tập, không những chỉ làm với dạng bài tập đó mà còn
mở rộng sang các dạng khác

Một số dạng cụ thể


Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước
Điều kiện cho trước là
- Vuông góc với hai mặt phẳng cho trước
- Song song với hai đường thẳng cho trước
- Vuông góc với một mặt phẳng và song song với một đường thẳng cho trước…

Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước
Điều kiện cho trước là
- Vuông góc với một mặt phẳng cho trước
- Song song với một đường thẳng cho trước
- Tạo với một mặt phẳng một góc cho trước…

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng chứa một đường thẳng và thỏa mãn điều kiện cho trước
- Đi qua một điểm không thuộc đường thẳng đã cho
- Song song với một đường thẳng cho trước
- Vuông góc với một mặt phẳng cho trước
- Tiếp xúc với một mặt cầu cho trước
- Tạo với đường thẳng hay mặt phẳng một góc cho trước…

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt cho trước

Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau hoặc song song với nhau

Phương pháp chung cho tất cả các dạng:

Bước 1: Giả sử mặt phẳng cần tìm có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      


mặt phẳng có vtpt


; ;
n A B C
Bước 2: Từ điều kiện giả thiết dẫn tới một hệ ba phương trình 4 ẩn là
, ,
A B C

D

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

2

Bước 3: Từ 2 trong 3 phương trình ta rút
C

D
theo
A

B
từ đó sẽ dẫn tới hai dạng phương trình là
TH 1:
0
A B
 
 
, chọn , ,A B C D
 
    
phương trình mặt phẳng cần tìm
TH 2:
 
2
0
2 2
0 0
B
A A
A AB B
B B
     

 
       
 
 
quay lại TH 1

phương trình mặt phẳng cần tìm
Để đơn giản, khi giải phương trìnhta có thể chọn luôn
2
1 0
B A A
  
    

Chú ý:
- Đối với TH1 khi rơi vào trường hợp đặc biệt là
0 0
A A

  
thì ta chọn
1
B

(vì
0


) và ngược lại
- Thông thường để sử dụng phương pháp này thì bao giờ cũng phải có ba điều kiện thì sẽ tương đương với một
hệ bốn ẩn, ba phương trình và ta làm như trên
- Để giảm độ phức tạp ta sẽ dùng phương pháp “dồn ẩn” như sau
Giả sử
0
A

khi đó ta chia hai vế cho A ta được
0
B C D
x y z
A A A
   
. Đặt , ,
B C D
b c d
A A A
  

Khi đó ta được


2 2
0 0
x by cz d b c
     
, thì khi gặp ba điều kiện của giả thiết ta được ba phương trình
ba ẩn, bấm máy tính là xong, tuy nhiên chúng ta phải thử trước nhé, biết đâu
0
A

thì sao?
- Vì


2 2 2
0
A B C
  
tức là ít nhất một trong ba hệ số A, B và C phải khác 0 nên ta có thể tính A và D theo B
và C hoặc A và C theo B và D hoặc A và B theo C và D hoặc B và C theo A và D điều này không ảnh hưởng gì
tới kết quả của bài toán
- Ở đây Tôi chỉ dụng phương pháp tổng quát, còn các phương pháp khác hiệu quả hơn (xem trong chuyên đề
mặt phẳng – đường thẳng – mặt cầu của Tôi), tuy nhiên trong một số trường hợp nếu không dung phương pháp
tổng quát (không tính phương pháp chùm) thì làm sao đây….

Bài tập minh họa cho các dạng:

Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 1: (SBT – Ban Cơ Bản T99) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz .Viết phương trình mặt phẳngđi
qua điểm


2; 1;2
M  , song song với trục Oy và vuông góc với mặt phẳng


: 2 3 4 0
x y z

   

Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳngđi qua điểm


2; 1;2
M 


.2 .( 1) .2 0 1
A B C D     
- Mặt phẳngsong song với trục Oy


. 0 .0 .1 .0 0 2
n j A B C

     - Mặt phẳngvuông góc với mặt phẳng. 0 .2 . 1 .3 0 3
n n A B C
 
      
 

Giải hệ (1), (2) và (3)


3, 0, 2, 2.
A B C D
     

Vậy mặt phẳngcó phương trình là :
3 – 2 – 2 0
x z


Bài 2: (SBT – Ban Cơ Bản T98) Trong không gian Oxyz.Viết phương trình mặt phẳngđi qua điểm


3; 1; 5
M
 
đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng


: 3 – 2 2 7 0
x y z

  : 5 – 4 3 1 0
x y z

  

Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

3

- Mặt phẳngđi qua điểm


3; 1; 5
M
 
.3 .( 1) . 5 0 1
A B C D      
- Mặt phẳngvuông góc với mặt phẳng. 0 .3 . 2 .2 0 2
n n A B C
 
      
 

- Mặt phẳngvuông góc với mặt phẳng. 0 .5 . 4 .3 0 3
n n A B C
 
      
 

Từ (1) và (2) ta được
3 21
, 6
2 2
C B A D B A
    thế vào (3) ta được
2
A B

chọn
1, 2 2, 15
B A C D
      

Vậy phương trình mặt phẳng
2 – 2 –15 0
x y z
 

Bài 3: (ĐH – B 2006) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm


0;1;2
A và hai đường thẳng
1
1 1
: , ': 1 2
2 1 1
2
x t
x y z
d d y t
z t
 

 

     


Viết phương trình mặt phẳngđi qua A đồng thời song song với d và d’
Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳngđi qua điểm M


.0 .1 .2 0 1
A B C D    
- Mặt phẳngsong song với đường thẳng d
. 0 .2 .1 . 1 0 2
d
n u A B C

      



- Mặt phẳngsong song với đường thẳng d


'
. 0 .1 . 2 .1 0 3
d
n u A B C

      



Từ (1) và (2) ta được
2 , 4 3
C A B D A B
    
thế vào (3) ta được
3
A B

chọn
1, 3 5, 13
A B C D
     

Vậy phương trình mặt phẳng
3 5 13 0
x y z
   

Bài 4: Viết phương trình mặt phẳng


P
đi qua điểm


1;2;3
M và tạo với mặt phẳng Ox, Oy các góc tương
ứng là
0 0
45 , 30

Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

Gọi


; ;
n A B C

là vtpt của mặt phẳng


P
. Các vtcp của trục Ox và Oy là


1;0;0
i
0;1;0
j

.
Theo giả thiết ta có hệ
0
2 2 2
2 2 2
0
2 2 2
1
sin 45
2
2
2
1
sin30
2
A
A B
A B
A B C
B
C B
A B C
A B C

 

 
  
 
  

 

 

 


Chọn
1
B

ta được
2, 1
A C
   

Vậy phương trình mặt phẳng


P
đi qua điểm


1;2;3
M là
2 1 2 3 0; 2 1 2 3 0
x y z x y z
            

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

4

Bài 5: Cho mặt phẳng


P
có phương trình
2 0
x y z
  
và điểm


2; 3;1
M  . Viết phương trình mặt phẳng


Q
đi qua M vuông góc với mặt phẳng và tạo với mặt phẳng một góc
0
45

Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

Gọi


; ;
n A B C

là vtpt của mặt phẳng


Q
. Theo giả thiết ta có hệ phương trình
2 2 2
2 0
1
2
A B C
A
A B C
  

 

. Giải hệ trên ta được
1;1;0 , 5; 3;4
n n 
 

Vậy phương trình mặt phẳng


Q
đi qua điểm


2; 3;1
M  là
1 0
x y
  
hoặc


5 2 3 3 4 1 0
x y z
     

Bài 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 3
:
1 1 4
x y z
 
  
và điểm


0; 2;0 .
M  Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M song song với đường thẳng  đồng thời khoảng
cách giữa đường thẳng  và mặt phẳng (P) bằng 4.
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
ax by cz d a b c
      

Phẳng phẳng


P
đi qua


0; 2;0 2
M d b
  
suy ra


: 2 0
P ax by cz b
   
.
Đường thẳng  đi qua điểm A(1;3;0) và có một vectơ chỉ phương
(1;1;4)
u 


Từ giả thiết ta có
2 2 2
. 4 0
/ /( ) (1)
| 5 |
4
( ;( )) 4 (2)

n u a b c
P
a b
d A P
a b c

   

 



 

 

Thế
4
b a c
  
vào (2) ta có
2 2 2 2 2
4
( 5 ) (2 17 8 ) 2 8 0
2
a
c
a c a c ac a ac c
a
c        


 Với
4
a
c

chọn
4, 1 8
a c b
    
. Phương trình mặt phẳng


1
: 4 8 16 0.
P x y z
   

Với
2
a
c
 
chọn
2, 1 2
a c b
    
. Phương trình mặt phẳng


2
: 2 2 4 0.
P x y z
   

Bài 7: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng


: 0
Q x y z
  
và cách điểm


1;2; 1
M

một khoảng bằng
2

Giải:
Phương trình mặt phẳng (P) qua O nên có dạng : Ax + By + Cz = 0 với


2 2 2
0
A B C
  

Vì (P)

(Q) nên
1. 1. 1. 0 0
A B C A B C C A B
          
(1)
Theo giả thiết
 
 
2 2 2 2
2 2 2
2
; 2 2 ( 2 ) 2( )
A B C
d M P A B C A B C
A B C
 
        
 
(2)
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

5

Thay (1) vào (2) , ta được :
2
0
8 5 0
8

5
B
AB B
A
B  

 


TH 1:
(1)
0 .
B C A
   
Chọn
1, 1
A C
  
thì


1
: 0
P x z
 

TH 2:
8
B =
5
A
 . Chọn
(1)
5, 1 3
A B C
    
thì


2
: 5 8 3 0
P x y z
  

Bài 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

:
1
1 1 4
x y z

  và điểm


0;3; 2
M

. Viết
phương trình mặt phẳng (P) qua M, song song

và khoảng cách giữa đường thẳng

và mặt phẳng (P) bằng 3.
HD:
Giả sử phương trình mặt phẳng (P) có dạng


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

Từ giả thiết ta có hệ
2 2 2
3 2 0
4 0
3
B C D
A B C
C D
A B C


  


  


 


2
8
B C
B C
  


TH 1:
2
B C
 
chọn
1, 2 2, 8
C B A D
      

TH 2:
8
B C
 
chọn
1, 8 4, 26
C B A D
     

(
( ; ) ( , )
d P d M P
  , với M(0; 0; 1)

)
Vậy có 2 mp (P) thỏa mãn là:
2 2 – 8 0; 4 – 8 26 0.
x y z x y z
     

Bài 9: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt cầu


2 2 2
: 2 4 4 5 0
S x y z x y z
      
, mặt
phẳng (Q): 2x + y – 6z + 5 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (P). Biết rằng mặt phẳng (P) đi qua A(1;1;2),
vuông góc với mặt phẳng (Q) và tiếp xúc với mặt cầu (S).
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
ax by cz d a b c
      

Mặt phẳng (P) qua A(1;1;2)


1 1 2 0
a x b y c z
      

Mặt cầu (S) có tâm


1; 2;2
I  bán kính R = 2
Mặt phẳng (Q) có VTPT
(2;1; 6)
Q
n
 


Ta có (P) vuông góc với (Q) và tiếp xúc (S) nên
2 2 2
2 6 0
3
2
a b c
b
a b c
  


 


2 2 2 2 2 2
2
2 6
2
2 6 2 6
(I)
2
5
9 4 4 4 3 10 0
5
11
2
a c
a c b
b c
a c b a c b
b c
b c
b a b c b bc c
b c
a c
  
   
 


   


  
 

     


 

 
 
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

6

Nếu c = 0 thì a = b = 0 (loại) suy ra
0
c

.
TH 1: Chọn
1 1, 1
c a b
   


1
: 2 2 6 0
P x y z
    

TH 2: Chọn
11
1 , 5
2
c a b
    
       
2
11
: 1 5 1 2 0 11 10 2 5 0
2
P x y z x y z
           

Chú ý:
Nếu thay đổi giả thiết là (P) đi qua một điểm M, song song với đường thẳng d và tiếp xúc với một mặt cầu thì
cũng làm tương tự
Bài 10: (ĐH – D 2010) Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng


: 3 0
P x y z
   
: 1 0
Q x y z
   
. Viết phương trình mặt phẳng


R
vuông góc với


PQ
sao cho khoảng cách từ
O đến


R
bằng 2.
Giải:
Giả sử mặt phẳng


R
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳng


R
vuông góc với mặt phẳng


P


. 0 .1 .1 .1 0 1
R P
n n A B C     
 

- Mặt phẳng


R
vuông góc với mặt phẳng


Q
. 0 .1 . 1 .1 0 2
R Q
n n A B C      
 

- Khoảng cách
 
 
 
0; 2 2 2 2 3
2
D
d R D     
Cộng (1) và (2) ta được
0
A C
 
, chọn
1 1, 0
A C B
    
kết hợp với (3) ta được hai phương trình mặt
phẳng cần tìm là


1
: 2 2 0
R x z
  2
: 2 2 0
R x z
  Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài 11: (SGK – Ban Cơ Bản T80) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz .Viết phương trình mặt phẳngđi
qua hai điểm
1;0;1 , 5;2;3
M N và vuông góc với mặt phẳng


: 2 – – 7 0
x y z

 

Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳngđi qua


1;0;1
M


.1 .0 .1 0 1
A B C D    
- Mặt phẳngđi qua


5;2;3
N


.5 .2 .3 0 2
A B C D    
- Mặt phẳngvuông góc với mặt phẳng. 0 .2 . 1 .1 0 3
n n A B C
 
      
 

Từ (1) và (2) ta được – 2 – ,
C A B D A B
  
thể vào (3) ta được
–2 0
B

chọn
1, 0 2, 1
A B C D
    

Vậy phương trình mặt phẳng
– 2 1 0
x z
 

Bài 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳngđi qua hai điểm
2;1;3 , 1; 2;1
M N  và song song với đường thẳng d có phương trình là:
1
: 2
3 2
x t
d y t
z t
  

  


Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

7

- Mặt phẳngđi qua


2;1;3
M


.2 .1 .3 0 1
A B C D    
- Mặt phẳngđi qua


1; 2;1
N 
.1 . 2 .1 0 2
A B C D     
- Mặt phẳngsong song với đường thẳng d
. 0 .1 .2 . 2 0 3
d
n u A B C

      



Từ (1) và (2) ta được
1 3 1 7
,
2 2 2 2
C A B D A B
      thế vào (3) ta được
2 5
A B
 
chọn
1 19
5, 2 ,
2 2
A B C D
      

Vậy phương trình mặt phẳng
1 19
5 2 0 10 4 19 0
2 2
x y z x y z
        

Bài 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm


1;1;0
M  ,


0;0; 2
N
1;1;1
I . Viết
phương trình mặt phẳng


P
qua hai điểm A và B, đồng thời khoảng cách từ I tới mặt phẳng


P
bằng 3 .
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳng


P
đi qua


1;1;0
M 
. 1 .1 .0 0 1
A B C D     
- Mặt phẳng


P
đi qua


0;0; 2
N

.0 .0 . 2 0 2
A B C D     
Từ (1) và (2) ta được
 
1
,
2
C A B D A B
   

Nên mặt phẳng


P
có phương trình là
   
1
0
2
Ax By A B z A B
     

Theo giả thiết
 
 
   
 
2 2
2
2 2
1
7
2
; 3 3 5 2 7 0 1
5
1
2
A B A B A B
A A
d I P A AB B
B B
A B A B
    
           
 
  
 
 

TH 1:
1
A
B
 
chọn


1, 1 1, 2 : 2 0
A B C D P x y z
          

TH 2:
7
5
A
B

chọn


7, 5 1, 2 : 7 5 2 0
A B C D P x y z
         

Bài 14: (ĐH – B 2009 ) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có các đỉnh


1;2;1 , 2;1;3 , 2; 1;1
A B C  và


0;3;1
D . Viết phương trình mặt phẳng


P
đi qua A, B sao cho khoảng
cách từ C đến mặt phẳng


P
bằng khoảng cách từ D đến mặt phẳng


P

Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
ax by cz d a b c
      

- Mặt phẳng


P
đi qua


1;2;1
A


.1 .2 .1 0 1
a b c d    
- Mặt phẳng


P
đi qua


2;1;3
B 
. 2 .1 .3 0 2
a b c d     
Từ (1) và (2) ta được
 
3 1 5
,
2 2 2
c a b d a b
    

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

8

Nên mặt phẳng


P
có phương trình là
 
3 1 5
0
2 2 2
ax by a b z a b
 
     
 
 

Theo giả thiết
, ,
d C P d D P

   
   

 
2 2
2 2 2 2
3 1 5 5 3 1 5 5
.2 . 1 .1 .0 .3 .1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1
2 2 2 2
2 4
3
2 0
a b a b a b a b a b a b
a b a b a b a b
a b
a b a b
b
   
          
   
   

   
     
   
   


    
Với
2 4
a b

chọn


1
4, 2 7, 15 : 4 2 7 15 0
a b c d P x y z
          

Với
2 0
b

chọn
   
2 2
3 5 3 5
0, 1 , : 0 : 2 3 5 0
2 2 2 2
b a c d P x z P x z
             

Bài 15: Trong không gian tọa độ Oxyz, lập phương trình mặt phẳng


P
đi qua hai điểm


0; 1;2 ,
A 


1;0;3
B và tiếp xúc với mặt cầu


S
có phương trình:
2 2 2
( 1) ( 2) ( 1) 2
x y z
     

Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
ax by cz d a b c
      

- Mặt phẳng


P
đi qua


1;2;1
A
.0 . 1 .2 0 1
a b c d     
- Mặt phẳng


P
đi qua


2;1;3
B 


.1 .0 .3 0 2
a b c d    
Mặt cầu


S
có tâm


1;2; 1
I

và có bán kính
2
R 

- Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu
 
 


 
2 2 2
.1 .2 . 1
, 2 3
a b c d
d I P R
a b c
   
   
 

Từ (1) và (2) ta được
, 2 3
c a b d a b
    
thể vào (3) và rút gọn ta được
2 2
1
3 8 11 0
8
3
a
b
a b ab
a
b

 

   


 TH 1:
1
a
b
 
. Chọn
1, 1 0, 1
a b c d
      
, suy ra phương trình


1
: 1 0
P x y
  

TH 2:
8
3
a
b
 
. Chọn
8, 3 5, 7
a b c d
      
, suy ra phương trình


2
:8 3 5 7 0
P x y z
   

Bài 16: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm
(0; 1;2)
M


( 1;1;3)
N

. Viết phương trình
mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ


0;0;2
K đến (P) đạt giá trị lớn nhất
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và N nên ta có
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

9

   
.0 . 1 .2 0 1
. 1 .1 .3 0 2
A B C D
A B C D
    


    Từ (1) và (2) ta được


2 , 2
A B C D B C
   
: 2 2 0
P B C x By Cz B C
      

Khoảng cách từ K đến mp(P) là:
 
 
,
2 2
4 2 4
B
K P
B C BC
d 
 

TH 1: Nếu
0
B

thì
, 0
d K P

(loại)
TH 2: Nếu
0
B

thì
 
 
2 2 2
1 1
,
2
4 2 4
2 1 2
B
d K P
B C BC
C
B
  
 
 
 
 
 

Dấu “=” xảy ra khi B = – C. Chọn C = 1 và B = – 1
Vậy phương trình mặt phẳng


: – 3 0
P x y z
  

Chú ý:
Cũng có thể dùng khảo sát hàm số tìm Max với TH 2

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng chứa một đường thẳng và thỏa mãn điều kiện cho trước

Chú ý:
Đối với dạng 3 này ngoài cách chọn hai điểm thuộc một đường thẳng và thuộc mặt phẳng cần tìm ta được
phương trình (1) và (2) ta cũng có thể chọn một điểm và áp dụng điều kiện đường thẳng chứa trong mặt phẳng
nên
. 0
nu

 
từ đó ta được phương trình (1) và (2)

Bài 17: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng


P
đi qua giao tuyến của hai mặt
phẳng


: – – 3 0
x y z

 :3 5 –1 0
x y z

  
đồng thời song song với mặt phẳng


: 2 – 3 0
x y z

  

Giải:
Gọi

là giao tuyến của

có phương trình

3 0
:
3 5 1 0
x y z
x y z
      


Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

Chọn hai điểm


1
7;0; 4
M
2
1; 2;0M
  

- Mặt phẳng


P
đi qua


1
7;0; 4
M

.7 .0 . 4 0 1
A B C D     
- Mặt phẳng


P
đi qua


2
1; 2;0
M 
.1 . 2 .0 0 2
A B C D     
Từ (1) và (2) ta được
3
2
B A
C

 và
2 –
D B A


Nên mặt phẳng


P
có vtpt
3
; ;
2
P
B A
n A B

 

 
 


www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

10

Mặt phẳngcó vtpt


1;1;2
n, mặt phẳng


P
song song với

P
nn

cùng phương


2
.
2
3
1
1
ABBA

 chọn
1, 1 2, 1
A B C D
    

Vậy mặt phẳng


P
có phương trình là
2 1 0
x y z
   

Bài 18: (SBT – Ban Nâng Cao T125) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz .Viết phương trình mặt phẳng


P

a. Đi qua điểm


2;1; 1
o
M

và qua giao tuyến của hai mặt phẳng


QR
có phương trình lần lượt là:
– – 4 0
x y z
 

3 – –1 0
x y z
 

b. Qua giao tuyến của hai mặt phẳng


: 3 – – 2 0
x y z

 : 4 – 5 0
x y

 
đồng thời vuông góc với
mặt phẳng


: 2 – 7 0
x z

 

Giải:
a. Gọi

là giao tuyến của


QR


có phương trình

– – 4 0
:
3 – –1 0
x y z
x y z
  


Chọn hai điểm
3 11
; ;0
2 2
M
 
 
 
 

3 11
;0;
2 2
N
 

 
 
 

Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳng


P
đi qua
3 11
; ;0
2 2
M
 
 
 
 
 
3 11
. . .0 0 1
2 2
A B C D
   
      
   
   

- Mặt phẳng


P
đi qua
3 11
;0;
2 2
N
 

 
 
 
3 11
. .0 . 0 2
2 2
A B C D
 
     
 
 

- Mặt phẳng


P
đi qua


2;1; 1
o
M

.2 .1 . 1 0 3
A B C D     
Giải hệ (1), (2) và (3) ta được


15, 7, 7, 16 : 15 – 7 7 –16 0
A B C D P x y z
        

b. Gọi

là giao tuyến của

có phương trình


:

054
023
yx
zyx

Chọn hai điểm


5;0; 13
M  và


1;1;0
N
 

Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳng


P
đi qua


5;0; 13
M 
.5 .0 . 13 0 1
A B C D     
- Mặt phẳng


P
đi qua


1;1;0
N


.1 .1 .0 0 2
A B C D    
Từ (1) và (2) ta được
4
13
A B
C

 và
D A B
  

Nên mặt phẳng


P
có vtpt
4
; ;
13
P
A B
n A B

 

 
 


www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

11

Mặt phẳngcó vtpt


2;0; 1
n

 

, mặt phẳng


P
vuông góc với

 
4
. .2 .0 . 1 0 22
13
P
A B
n n A B A B


 
       
 
 
 
chọn
1, 22 2, 21
A B C D
     

Vậy mặt phẳng


P
có phương trình là
– 22 2 21 0
x y z
  


Bài 19: (ĐH – A 2002) Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng
1
2 4 0
:
2 2 4 0
x y z
x y z
      


2
1
: 2
1 2
x t
y t
z t
 


  


 


Viết phương trình mặt phẳng


P
chứa đường thẳng
1

và song song với đường thẳng
2


Giải:
Chọn hai điểm
4 8
;0;
3 3
M
 
 
 0; 2;0
N 
1
 

Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳng


P
đi qua
4 8
;0;
3 3
M
 
 
 
 
4 8
. .0 . 0 1
3 3
A B C D    
- Mặt phẳng


P
đi qua


0; 2;0
N 
.0 . 2 .0 0 2
A B C D     
Từ (1) và (2) ta được
1 3
2 4
C A B
   và
2
D B


Nên mặt phẳng


P
có vtpt
1 3
; ;
2 4
P
n A B A B
 
  
 
 


Đường thẳng
2

có vtcp


2
1;1;2
u 

, mặt phẳng


P
song song với đường thẳng
22
1 3
. .1 .1 .2 0 5 0
2 4
P
n u A B A B B
 
        
 
 


chọn
1
1, 0 , 0
2
A B C D
     

Vậy mặt phẳng


P
có phương trình là
1
– 0 2 0
2
x z x z
   

Bài 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng
1
1 1
:
2 1 1
x y z
d
 
 


2
2 1
:
1 1 1
x y z
d
 
 

. Viết phương trình mặt phẳng chứa
1
d
và hợp với
2
d
một góc 30
0
.
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      


mặt phẳng


P
có vtpt


; ;
P
n A B C- Trên đường thẳng
1
d
lấy 2 điểm
1;0; 1 , 1;1;0
M N 
Do


P
qua
,
M N
nên:
0 2
0
A C D C A B
A B D D A B
    
 

 
     
 

Nên
( ) : (2 ) 0
P Ax By A B z A B
     
.
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

12

- Theo giả thiết ta có
0
2 2 2 2 2 2
1. 1. 1.(2 )
1
sin30
2
1 ( 1) 1 . (2 )
A B A B
A B A B
  
 
     

2 2 2 2
2 3 2 3(5 4 2 ) 21 36 10 0
A B A AB B A AB B
        

Dễ thấy
0
B

nên chọn
1
B

, suy ra:
18 114
21
A


Vậy có 2 mặt phẳng thỏa mãn:
18 114 15 2 114 3 114
0
21 21 21
x y z
 
   

.
Bài 21: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm


1;2;0 , 0;4;0 , 0;0;3
A B C . Viết phương trình mặt
phẳng


P
chứa OA, sao cho khoảng cách từ B đến


P
bằng khoảng cách từ C đến


P

Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng :


2 2 2
0 0
Ax By Cz D A B C
      

- Vì


P
chứa OA suy ra


P
đi qua 2 điểm
0;0;0 1;2;0 .
O và A
0 0
2 0 2
D D
A B A B
 
 
 
 
   
 

Suy ra mp(P) có phương trình là:
2 0
Bx By Cz
   

- Theo giả thiết thì:
 
 
 
 
2 2 2 2
4 3
3
, , 4 3 4 3
4
5 5
B C
B
d B P d C P B C B C
C
B C B C
          
 

Chọn C = 4 suy ra B =  3
Vậy có 2 mp thoả mãn:
1 2
: 6 3 4 0 ; : 6 3 4 0.
P x y z P x y z
      

Bài 22: Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường
thẳng
2 0
:
2 6 0
x y
d
x z
  


  

sao cho giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt
cầu


2 2 2
: 2 2 2 1 0
S x y z x y z
      
là đường tròn có bán kính r = 1.
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

- Chọn hai điểm
2;0; 2 , 3;1;0
M N d
 

- Mặt phẳng


P
chứa d nên
 
 
.2 .0 . 2 0
,
2
.3 .1 .0 0
3
A B
A B C D
C
M N P
A B C D
D A B


    
 
 
  
 
     


Suy ra mặt phẳng có phương trình là
3 0
2
A B
Ax By z A B

    

- Mặt cầu
       
2 2 2
: 1 1 1 4
S x y z
     
có tâm


1;1; 1
I
 
và bán kính
2
R


Mặt phẳng cắt mặt cầu theo một đường tròn có bán kính
1
r


www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

13

   
2 2
2
2 2
. 1 .1 . 1 3
2
( ; ) 3 3
2
A B
A B A B
d I P R r
A B
A B

     
     

 
 
 
 

2 2
2 2
1
7 5
3 17 10 7 0
7
5 5 2
17
A
A B
B
A AB B
A
A B AB
B
      

 

 TH 1:
1
A
B

. Chọn
1
1 1, 4 ( ) : 4 0
A B C D P x y z
           

TH 2:
7
17
A
B
 
. Chọn
2
7, 17 5, 5 ( ) : 7 17 5 4 0
A B C D P x y z
           

Bài 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng d lần lượt có
phương trình:


: 2 5 0
P x y z
   

1
: 1 3
2
x
d y z

   
. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường
thẳng d và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất
Giải:
Giả sử mặt phẳng


Q
có dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

- Chọn hai điểm
1; 1;3 , 1;0;4
M N d
  

- Mặt phẳng


Q
chứa d nên
 
. 1 . 1 .3 0
1
,
7 4
.1 .0 .4 0
A B C D
C A B
M N Q
D A B
A B C D
     

  


  
 
 
   
Suy ra mặt phẳng có phương trình là


2 7 4 0
Ax By A B z A B
      
và có vtpt


; ; 2
Q
n A B A B
  


- Mặt phẳng (P) có vtpt


1;2; 1
P
n
 

. Gọi

là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) ta có
2 2
3
cos
6
5 2 4
A B
A B AB 
. Xét hai trường hợp
TH 1:
0
A

khi đó
2
3 3
cos
2 6
6
2
B
B

 
   

TH 2:
0
A

khi đó
2
1
3
cos
6
5 2 4
B
A
B B
A A 
 
 
 
. Đặt
B
x
A
2
cos
f x


Xét hàm số
 
2
2
9 2 1
.
6
5 2 4
x x
f x
x x
 

 
, khảo sát hàm số này ta thấy
 
0 cos 0
2 6
Min f x
 
 
     

Vậy chỉ có TH 1 thỏa mãn, tức là
0
A

, chọn


1 1, 4 : 4 0
B C D P y z
       

Chú ý:
Ta có thể xét trường hợp
0
B

,
0
B

hoặc
0
A B
 
,
0
A B
 

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

14

Bài 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1
: 2
2
x t
d y t
z t
 


  

Viết phương trình mặt phẳng


P
chứa đường thẳng d và tạo với trục Oy một góc lớn nhất
Giải:
- Giả sử mặt phẳng


P
có dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

- Chọn hai điểm
1; 2;0 , 0; 1;2
M N d
  

- Mặt phẳng


P
chứa d nên
 
 
 
.1 . 2 .0 0
,
2
.0 . 1 .2 0
2
A B
A B C D
C
M N P
A B C D
D A B


    

 
  
 
      


Suy ra mặt phẳng có phương trình là
2 0
2
A B
Ax By z A B

    
và có vtpt ; ;
2
P
A B
n A B

 

 
 


Gọi

là góc giữa hai mặt phẳng


P
và Oy ta có
2 2 2
2 2
2
sin
5 5 2
2
B B
A B AB
A B
A B

 
 

 
 
 
 

TH 1:
0
0 sin 0 0
B
 
    

TH 2:
2
2
0 sin
5 5 2
B
A A
B B

  
 
 
 
 
. Đặt
A
x
B
2
sin
f x


 
2
4
5 2 5
f x
x x

 
, khảo sát hàm số này ta được
 
5 1
6 5
Maxf x x
  

Hiển nhiên trong trường hợp này
0
0Vậy TH 2 thỏa mãn tức là
1
5
A
B

. Chọn


1, 5 2, 9 : 5 2 9 0
A B C D P x y z
          

Chú ý:
Có thể làm TH 2 bằng tam thức bậc hai như sau như sau
2 2
2 2 2 5 1
0 sin
5
24
1 24
5 5 2 5
5 5
B x
A A
x
B B

      
   
   
   
   

Bài 25: (ĐH – A 2008) Trong không gian với toạ độ Oxyz, cho điểm A(2;5;3) và đường thẳng
1 2
:
2 1 2
x y z
d
 
  . Viết phương trình mặt phẳng () chứa d sao cho khoảng cách từ A đến () lớn nhất.
Giải:
Giả sử mặt phẳng


P
có dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      


mặt phẳng


P
có vtpt


; ;
P
n A B Cwww.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

15

- Đường thẳng d đi qua điểm


1;2;0
M và có vtcp


2;1;2
d
u 


- Vì


P
chứa d , nên nói riêng chứa điểm (1,0,2) vậy có
2 0 1
M P A C D     . 0 2 2 0 2
P d
n u A B C    
 

Từ (1) và (2) ta được
2
2
A B
C
D A B


  suy ra mặt phẳng
: 2 2 2 2 2 0
P Ax By A B z A B
     

TH 1:
0
B

thì


: 2 2 2 0 1 0
P Ax Az A x z
      
(vì
0
A

)
Khi đó
 
 
2 2
2 3 1
, 0
1 1
d A P
 
 

(loại)
TH 2:
0
B

. Chọn
1
B

thì
: 2 2 2 1 2 2 0
P Ax y A z A
     

Khi đó
 
 
2 2 2
4 10 6 3 2 2
9 9 9 2
,
3
8 4 5 8 4 5
1 3
2 2
2 2
A A A
d A P
A A A A
A
    
   
   
 
 
 
 

Vậy
 
 
1 1
, 2 0
2 4
Max
d A P A A
     

Với
 
1 1 3
, 1 , : 4 3 0
4 4 4
A B C D P x y z
           

Bài 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm


10;2; 1
A

và đường thẳng d có
phương trình
1 2
1 3
x t
y t
z t
 

 

. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P)
là lớn nhất.
Giải:
- Giả sử mặt phẳng


P
có dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      


mặt phẳng


P
có vtpt


; ;
P
n A B C- Đường thẳng d đi qua điểm


1;0;1
M và có vtcp


2;1;3
d
u 


- Mặt phẳng đi qua điểm
10;2; 1 10 2 0 1
A A B C D     
- Mặt phẳng (P) song song với đường thẳng d nên


. 0 2 3 0 2
P d
n u A B C    
 

Từ (1) và (2) ta được
2 32 7
,
3 3
A B A B
C D
 
  
Vậy mặt phẳng (P) có phương trình


3 3 2 32 7 0
Ax By A B z A B
     

 
 
 
 


 
2 2 2
2 2
3 .1 3 .0 2 1 32 7
33 6
, ,
13 10 4
9 9 2
A B A B A B
A B
d d P d M P
A B AB
A B A B
    

  
 
  

www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

16

Xét hai trường hợp
0
B

hoặc
0
B

ta được phương trình


: 7 5 77 0
P x y z
   

…Bạn đọc tự giải

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm cho trước

Bài 27: (SGK – Ban Cơ Bản T80) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz .Viết phương trình mặt phẳngđi
qua ba điểm M


3;0;0
 ;


0; 2;0
N  và


0;0; 1
P


Giải:
Giả sử mặt phẳngcó dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳngđi qua M


3;0;0

. 1 .0 .0 0 1
A B C D     
- Mặt phẳngđi qua


0; 2;0
N 
.0 . 2 .0 0 2
A B C D     
- Mặt phẳngđi qua


0;0; 1
P

.0 .0 . 1 0 3
A B C D     
Giải hệ (1), (2) và (3) ta được A = 2, B = 3, C = 6 và D = 6 .
Vậy mặt phẳngcó phương trình là
2 3 6 6 0
x y z
   


Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳngchứa hai đường thẳng
1


2

cắt nhau hoặc song song với
nhau
Nhận xét:
Thực chất đây là bài toán viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt trong đó lấy hai điểm thuộc
đường thẳng này mà một điểm thuộc đường thẳng kia (dạng 4)

Bài 28: (ĐH – D 2005) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai đường thẳng
1
1 2 1
:
3 1 2
x y z
d
  
 


2
2 0
:
3 12 0
x y z
d
x y
   


  

. Chứng minh d
1
và d
2
song song với nhau .Viết phương trình
mặt phẳngchứa cả hai đường thẳng d
1
và d
2

Giải:
- Chứng minh d
1
và d
2
song song với nhau ,ta có
d
1
đi qua điểm


1; 2; 1
M
 
và có vtcp
1
u

= (3;-1;2)
d
2
có vtcp
2
u

= (3;-1;2) =
1
u

và M
1


d
2
vậy d
1
// d
2

- Viết phương trình mặt phẳngchứa cả d
1
và d
2

Chọn hai điểm
2
3;5;0 12;0;10
N và Q d
 
.
Mặt phẳngchứa d
1
// d
2


mặt phẳngđi qua ba điểm M, N và Q
Giả sử mặt phẳngcó dạng
2 2 2
0 ( 0)
Ax By Cz D A B C
      

- Mặt phẳngđi qua


1; 2; 1
M
 


.1 . 2 . 1 0 1
A B C D      
- Mặt phẳngđi qua


3;5;0 . 3 .5 .0 0 2
N A B C D      
- Mặt phẳngđi qua
12;0;10 .12 .0 .10 0 3
Q A B C D    
Giải hệ (1), (2) và (3) ta được
15, 11, 17
A B C
   

10
D
 
.
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

17

Vậy mặt phẳngcó phương trình là
15 11 17 10 0
x y z
   


Bài tập áp dụng:

Bài 1:
a. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 3 điểm


3;4;1 , 2;3;4 , 1;0;2 .
M N E Viết
phương trình mặt phẳngđi qua điểm E và vuông góc với MN.
(Đề thi tốt nghiệp BTTHPT lần 2 năm 2007)
b. Viết phương trình mặt phẳngđi qua


1; 2;1
K  và vuông góc với đường
thẳng
1
: 1 2
1 3
x t
d y t
z t
  


 


  

.
(Đề thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2007)
Đs: a.


: 3 5 0
x y z

   
b.


: 2 3 8 0
x y z

   

Bài 2: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm


1; 1;0
M   và mặt phẳng (


P
có phương trình:
2 4 0.
x y z
   
Viết phương trình mặt phẳngđi qua M và song song với


P

Đs:


: 2 2 0
x y z

   

(Đề thi tốt nghiệp THPT hệ phân ban năm 2007)
Bài 3: Viết phương trình mặt phẳngđi qua điểm


2;3;1
M  và vuông góc với hai mặt phẳng
: 2 2 5 0 và : 3 2 3 0
P x y z Q x y z
       

(Sách bài tập nâng cao hình học 12)
Đs:


: 3 4 19 0
x y z

   

Bài 4: Lập phương trình mặt phẳng


P
đi qua
1; 1;3 , 1;0;4
M N  và tạo với mặt phẳng


: 2 5 0
Q x y z
   
một góc nhỏ nhất .
Đs:


: 4 0
P y z
  

Bài 5: Viết phương trình mặt phẳngđi qua hai điểm
1;2;3 , 2; 2;4
M N  và song song với Oy.
(Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2009)
Đs:


: 2 0
x z

  

Bài 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng


: 2 3 7 0
P x y z
    
. Viết phương trình mặt
phẳng (

) đi qua
1;1;0 , 1;2;7
A B  và vuông góc với


P

(Tài liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2009)
Đs:


:11 8 2 19 0
x y z

   

Bài 7: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng d có phương trình
3
1
2
1
1
2

zyx
và mặt
phẳng


: 3 2 0
P x y z
   
. Viết phương trình mặt phẳngchứa d và vuông góc với


P

(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007)
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498

18

Đs:


: 3 5 0
x z

  

Bài 8: Viết phương trình mặt phẳngchứa
1 1 2
:
2 1 5
x y z
d
  
  sao cho khoảng cách từ


5;1;6
A đếnlớn nhất.
Đs:


: 2 1 0
x y z

   

Bài 9: Trong các mặt phẳng đi qua điểm


2; 1;0
A  và song song với đường thẳng
1 2 1
:
1 1 1
x y z
d
  
 

.
Viết phương trình mặt phẳngtạo với mặt phẳng


xOy
một góc nhỏ nhất
Đs:


: 2 1 0
x y z

   

Bài 10: Trong các mặt phẳng đi qua


1;1; 1
A

và vuông góc với mặt phẳng


: 2 2 0
x y z

   
. Viết
phương trình mặt phẳng tạo với Oy một góc lớn nhất.
Đs:
   
5 1
: 0; : 3 0
2 2
y z x y z
 
     

Bài 11: Trong các mặt phẳng đi qua các điểm
1;2; 1 , 1;1;2
A B  , viết phương trình mặt phẳngtạo với
mặt


xOy
một góc nhỏ nhất.
Đs:


: 6 3 5 7 0
x y z

   

Bài 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d’ lần lượt có phương trình :
2
:
1
y
d x z

 


2 5
’: 3
2 1
x z
d y
 
  

. Viết phương trình mặt phẳng )(

đi qua d và tạo với d’ một góc
0
30
Đs:
2 4 0 ; 2 2 0
x y z x y z
       


LỜI KẾT:

Chuyên đề gồm 28 bài tập giải mẫu và 12 bài tập tự giải có đáp số tuy chưa minh họa hết các dạng
bài tập nhưng cũng minh họa được một cách tối ưu phương pháp dùng PTTQ của mặt phẳng

Tôi không có tư tưởng của một nhà viết sách hay gì cả, tôi chỉ viết lên những dòng suy nghĩ và
những mạch cảm xúc của mình và chỉ mong các em học tốt hơn, nhưng tôi mong rằng khi ai đó đọc tài
liệu này và sử dụng nó để giảng dạy… hãy nhớ tới tôi như một người bạn… Chào thân ái

Mọi yêu cầu thắc mắc, bổ sung xin gửi theo địa chỉ Email: Loinguyen1310@gmail.com
Hoặc địa chỉ:
Nguyễn Thành Long: Số nhà 15 – Khu phố 6 – Phường ngọc trạo – Thị xã bỉm sơn – TP. Thanh hóa
Tôi sẽ trả lời cho bạn

Vẫn biết rằng “ Biển học vô bờ “ nhưng đừng lo nhé, tôi luôn ở bên cạnh bạn, nào chúng ta hãy cùng
nắm tay nhau nhé các bạn
www.MATHVN.com
www.mathvn.com

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×