Tải bản đầy đủ

toan 4 On tap ve so tu nhienPhòng gd&ĐT huyện hoài đức
Tr ờng tiểu học Sơn đồng
Ngờithựchiện: Trung Thị Thanh Ph ơng


Tr êng TiÓu häc S n ngơ Đồ
Giáo viên thực hiện:
Giáo viên thực hiện:
Trung ThÞ Thanh Ph
Trung ThÞ Thanh Ph
¬ng
¬ng


Ki m tra b i cể à ũ
?


Quãng đường từ bản A đến bản B dài 12km.

Trên bản đô tỉ lệ 1:100 000,
quãng đường đó dài mấy cm?
BÀI 1
10 cm
12 cm
100 cm
120 cm


BÀI 2
80 cm
50 cm 80m
8 m
Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học
lớp em đo được 4cm. Tính chiều dài thật
của phòng học đó.


Đọc số Viết số Số gồm có
Hai mươi tư nghìn ba
trăm linh tám
Một trăm sáu mươi nghìn
hai trăm bảy mươi tư
24 308
1 237 005
2chục nghìn,4nghìn,
3 trăm,8 đơn vò
8 triệu, 4 nghìn,
9 chục


Đọc số Viết số Số gồm có
Hai mươi tư nghìn ba
trăm linh tám
Một trăm sáu mươi nghìn
hai trăm bảy mươi tư
Một triệu hai trăm
ba mươi bảy nghìn
không trăm linh năm
Tám triệu không trăm
linh bốn nghìn không
trăm chín mươi
24 308
160 274
1 237 005
8 004 090
chục2 nghìn,4nghìn,
3 trăm,8 đơn vò
1 trăm nghìn,
6 chục nghìn, 2trăm,
7 chục,4 đơn vò
1 triệu,2 trăm nghìn,
3 chục nghìn,7 nghìn,
5 đơn vò
8 triệu, 4 nghìn,
9 chục


67 358 ; 3 205 700 ; 195
080 126
103; 13 064; 3 265 910
a)Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc
hàng nào, lớp nào:


Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn
(hoặc kém) nhau mấy đơn vò?
1
3
2
4
Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn
(hoặc kém) nhau :


Số tự nhiên bé nhất là số nào?
1
2
0
Không có số nào
Số tự nhiên bé nhất là số


CủNG Cố :
- Nêu cách đọc và viết số tự nhiên trong hệ thập phân ?
- Hai số tự nhiên liền kề nhau hơn , kém nhau bao
nhiêu đơn vị ?


Dặn dò:
- Ôn lại cách đọc ,viết số trong hệ thập
phân


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×