Tải bản đầy đủ

Bài Giảng Diện Tích Hình Thoi - toán 4


DIỆN TÍCH
HÌNH THOI
Bài dạy:
Tiểu học Lộc Châu 2 – Bảo Lộc, Lâm Đồng
Giáo viên: Võ Thị Phương Yến

2
n
2
n
2/n
2
n
Giới thiệu cách tính diện tích hình thoi

Cách 1:

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và tam giác COD


Ghép 2 tam giác vừa cắt với tam giác ABC

Ta được hình chữ nhật MNCA (hình vẽ)

Nhận xét

Ta còn cách tính nào khác

2
n
2
n
2
n
Giới thiệu cách tính diện tích hình thoi

Cách 2:

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Chia đôi hình thoi ABCD được 2 hình tam giác ABC
và ACD

Ghép 2 tam giác vừa cắt với nhau ta được hình bình
hành MNCA (hình vẽ)

Nhận xét

Quy tắc

Công thức:
o
Diện tích của hình thoi bằng tích của độ
dài 2 đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị
đo)
o
Nếu gọi S là diện tích, m và n là độ dài 2
đường chéo, ta có công thức tính diện
tích hình thoi:

Luyện tập

Luyện tập

2
n
2
n
2
n
Luyện tập

Chân thành cám ơn sự theo
dõi của quý thầy cô

Giáo viên: Võ Thị Phương Yến

Trường: Tiểu học Lộc Châu 2
© Kỹ thuật iTrust Co.,Ltd

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×