Tải bản đầy đủ

Bộ Giáo án điện tử Tin học 11


Ch¬ngI
Ch¬ngII
Ch¬ngIII
Ch¬ngIV
Menu
Giíi thiÖu
Giíi thiÖu
T¸c gi¶
T¸c gi¶
GI¶I ®¸p
GI¶I ®¸p
H íng dÉn
H íng dÉn
Lêi tùa
Lêi tùa

Bộgiáoángồm:4chơng16bàivớinhiềuhìnhảnhvàđoạnphimminh
hoạphongphú,sinhđộng.Cácthuậttoánđợcmôphỏngrõràng,dễhiểu
vàgâyhứngthúchohọcsinh.
Trang chủ


Bộgiáoánnàychúngtôisoạnchủyếutrên
phầnmềmPOWERPOINT2003,vìvậyđể
sửdụnghiệuquảbộgiáoánnàymáytính
củacácbạncần:

CàihệđiềuhànhWindowsXP.

SửdụngbộofficeXP,2003.

Bạncóthểsửdụngtrựctiếptrên
đĩaCDhoặccàivàoổđĩacứng.
Trongquátrìnhcàiđặtvàsửdụngnếugặpkhó
khănhãyliênhệvớichúngtôitheomộttrong
nhữngđịachỉsau:
namtuocbongdem2009@gmail.com
thptdaphuc2010@gmail.com
Chúc các bạn thành công!
Trang chủ

Nhóm tác giả gồm các giáo viên
Tr ờng THPT Đa phúc - sóc sơn - Hà Nội
1. Nguyễn Đức THịnh
2. Nguyễn Văn Phúc
Trang chủ

Nhóm tác giả xin chân thành
cảm ơn
-
Ban giám hiệu tr ờng THPT Đa phúc - sóc sơn - Hà Nội
-
Tổ toán tin tr ờng THPT Đa phúc - sóc sơn - Hà Nội
Đã ủng hộ và khích lệ để
chúng tôi hoàn thành bộ giáo
án này.
Trang chủ

Hớngdẫn
Để sử dụng một cách hiệu quả các mô phỏng
thuật toán, trò chơi vui học, cấu trúc liên kết
mở và đảm bảo tiến trình bài giảng phù hợp
với thiết kế trong giáo án, giáo viên nên l u ý
duyệt qua giáo án và xem kĩ các h ớng dẫn trong
cuốn sách tham khảo (kèm theo đĩa CD) tr ớc khi
giảng dạy.
Trang chủ

Một số ph ơng pháp đổi mới
đ ợc áp dụng trong đề tài
1. Đổi mới cách tổ chức tiết học
2. Ph ơng pháp dạy học nêu vấn đề
3. Ph ơng pháp Gợi ý câu hỏi và khung thông tin
cho tr ớc
4. Ph ơng pháp thể hiện phi ngôn ngữ
Trang chủ

01 cuèn s¸ch ® îc biªn so¹n nh mét cuèn gi¸o ¸n gi¶ng d¹y


Trang chñ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x