Tải bản đầy đủ

bai giang dien tu am nhac lop 4/tiet 23


GV thực hiện: Nguyễn Thị H ng
GV thực hiện: Nguyễn Thị H ng
Nhiệt liệt Chào mừng các quý vị đại biêủ
cùng các thầy, cô giáo

Ki m tra b i cò:ể à
Ki m tra b i cò:ể à
Các em hãy lắng nghe một đoạn giai điệu sau và cho
Các em hãy lắng nghe một đoạn giai điệu sau và cho
cô biết đ
cô biết đ
©
©
y là giai điệu của bài hát nào mà các em đã
y là giai điệu của bài hát nào mà các em đã
được học?
được học?


T iết 23: Học hát bài: Chim

Sáo
Dân c a : khơ me (Nam Bộ)
S u t ầ m: Đặng Nguyễn
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2010
Âm nhạcTrong rừng cây xanh sáo đùa sáo
(Trong rừng cây) xanh sáo tìm trái
bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo
thơm. Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu
bay. Ngọt thơm đóm boong ơi, đàn chim vui
lo. Ngọt thơm đóm boong ơi, đàn chim vui
bầy la là la la. Trong rừng cây
bầy la là la la la.
Chia câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Đọc lời ca


Cùng tập hát


Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2010
Âm nhạc

Tiết 23: Học hát bài: Chim Sáo
Dân ca: Khơ me (Nam Bộ)
S u tầm: Đặng Nguyễn

Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo

bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo

bay. Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui

bầy la là la la.
Hát lời 1
Câu 1
Câu 2
Câu 3

(Trong rừng cây) xanh sáo tìm trái
thơm. Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu
lo. Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui
bầy la là la la.
Hát lời 2
Câu 1
Câu 2
Câu 3

Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo
(Trong rừng cây) xanh sáo tìm trái
bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo
thơm. Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu
bay. Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui
lo. Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui
bầy la là la la. Trong rừng cây
bầy la là la la la.
Hát cả bài

Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo đùa sáo bay.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *
Trong rừng cây xanh sáo tìm trái thơm.
* * * * * * * *
Trong rừng cây xanh tiếng đùa líu lo.
* * * * * * * *
Ngọt thơm đom boong ơi, đàn chim vui bầy la là la la.
* * * * * * * * * * * * *
Hát kết hợp vỗ đệm theo tiết tấu

T p bi u di nậ ể ễ
Bài hát

Qua bài hát chim sáo tác giả muốn gửi
tới các em : Lòng yêu thích dân ca và
mong tất cả các em cùng tìm hiểu và s u
tầm những nàn điệu dân ca mới để xây
dựng kho tàng dân ca 3 miền đ ợc phong
phú.

Bài đọc thêm
Tiếng sáo của ng ời tù
? Chàng Tiêu có những năng
khiếu đặc biệt gì?
?Trong nhà tù tinh thần ng ời
chiến sĩ nh thế nào?


N
h

c

s
ĩ
Đ

N
h
u

n
Sinh năm: 1922
Mất năm: 1991
Một số tác phẩm nổi tiếng:
- Chiến thắng Điện Biên
- Vui mở đ ờng
- Nhạc kịch Cô Sao,
- Việt Nam quê h ơng tôi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×