Tải bản đầy đủ

SEO BASIC - Buoi 6

Buổi 6
 15 kỹ thuật SEO Copywriting
 Robot.txt
 20 tiêu chí không phải từ khóa
 11 tiêu chí về liên kết
 10 tiêu chí về domain - hosting
*
1.Sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa để ước tính lưu lượng
truy cập.
2.Nội dung trên trang phải phù hợp với Title và Description.
3.Sử dụng H1: Chứa chính xác từ chúng ta cần trong bài viết
(chỉ chứa từ khóa).
4.H2, H3 là những từ mở rộng hơn của H1.
5. Sử dụng thêm các thuộc tính in đậm in nghiêng kết hợp
thêm H2, H3. (Heading + Anchor + Link).
6. Nên sử dụng từ có nghĩa để tạo liên kết.
7. Nếu sử dụng tài liệu ở trang khác thì nên ghi rõ nguồn.
8. Không sử dụng quá nhiều từ khóa trong 1 trang.


*

9. Nên để từ khóa ngay trong câu đầu tiên (150 ký tự)
10.Không sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn 8
11.Tránh để tình trạng lỗi font xảy ra
12.Viết nội dung mới và ko trùng lặp
13.Tăng lượng từ vựng để biến hóa từ khóa khôn khéo mà ko
phản cảm với người dùng
14.Nên sử dụng chữ xung quanh ảnh để SEO
15.Phân bổ đều từ khóa vào các yếu tố Title, Meta, Url, alt
ảnh, text body, heading*
*Dòng 1 là những loại spider đc phép index (* là tất cả)
*Chỉ sử dụng để cấm chứ ko dùng để cho phép: Disallow
*Dùng để xác định quyền truy cập của Spider khi vào 1 web
*File robot là file đầu tiên Spider sẽ đọc khi vào 1 website !*
1. Nội dung phải là duy nhất
2. Liên kết từ trang chủ tới trang con (5 ý dưới đây nằm trong
phần nội dung)
*Phải có link từ trang con về trang chủ giúp spider dễ dàng di
chuyển
*Từ bài chi tiết phải có link về cấp danh mục
*Trỏ tới sitemap
*Trỏ về tag
*Link đến các bài viết ngoài bài viết liên quan
3. Thường xuyên cập nhật nội dung website (đưa spider trở về)
4. Backlink nên trỏ đều các trang con của web
5. Định dạng Url tĩnh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×