Tải bản đầy đủ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH HIỆU QUẢ CÁC
HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
I.Lý do chọn đề tài:
1.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.
Đảng ta khẳng định: giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động
lực đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Song, muốn quản lý GDĐT có hiệu quả thì
cán bộ quản lý nhất thiết phải có năng lực, phải được mọi người tín nhiệm. Trong
nhà trường, hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà
nước về chất lượng giáo dục toàn diện. Do vậy, người đảm nhiệm chức vụ hiệu
trưởng phải có đầy đủ năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường.
Đặc biệt hiện nay, khi đất nước ngày một phát triển, yêu cầu của giáo dục ngày
một nâng cao thì nhiệm vụ, năng lực của hiệu trưởng cũng phải đạt đến tầm cao
mới. Đúng vậy, hiệu quả và chất lượng công việc một đơn vị thành đạt hay
không phụ thuộc rất lớn vào khả năng điều hành của người đứng đầu. Trong giáo
dục cũng vậy, hiệu quả và chất lượng giáo dục ở bậc học phổ thông phụ thuộc
vào nhiều yếu tố như: nội dung chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ cán bộ
quản lý và giáo viên, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, sự phối hợp của các
lực lượng xã hội, sự quan tâm của cha mẹ học sinh, môi trường giáo dục và công

tác xã hội hóa giáo dục… Trong đó, đội ngũ quản lý và giáo viên là yếu tố quyết
định chất lượng và hiệu quả giáo dục rõ nét nhất.
Chính vì thế, mà Ban bí thư Trung ương Đảng có chỉ thị 40/CT-TW ngày
15/6/2004 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; Thủ
tướng chính phủ có quyết định 09/QĐ-TTG ngày 01/01/2005 về xây dựng nâng
cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt chủ đề của
năm học 2012-2013 là: Năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất
lượng giáo dục”.
1
Song đổi mới cái gì? Đổi mới như thế nào? Ai là người thực hiện việc đổi mới
ấy? Thì các cấp quản lý chưa có những tiêu chí cụ thể, những nội dung cụ thể,
những cách làm mới nhằm đem lại hiệu quả cao nhất theo chủ đề năm học. Trong
khi đa số cán bộ quản lý trưởng thành đang trực tiếp quản lý tại các trường hầu
hết làm việc theo kinh nghiệm vừa học, vừa làm. Hoạt động quản lý nói chung và
điều hành hoạt động trường học nói riêng của chúng ta còn mang tính kinh
nghiệm và linh hoạt theo phương pháp quản lý của người đứng đầu, những hiện
tượng người lãnh đạo sau hủy bỏ kế hoạch của người lãnh đạo trước cũng đã
xảy ra. Đó là bởi vì chúng ta thiếu kế hoạch chiến lược và thiếu các chuẩn trong
quản lý. Trong công việc, mọi người thường có xu hướng: Bắt tay ngay vào công
việc và thường dành (hoặc có) rất ít thời gian cho sự chuẩn bị. Đó là những cách
làm đưa tới hậu quả làm chúng ta tốn thời gian vào việc khắc phục sự cố hoặc
sửa sai, có khi phải làm đi, làm lại một công việc tưởng chừng như đơn giản.
Chính vì vậy, phương pháp quản lý theo qui trình sẽ giúp minh bạch hóa công tác
quản lý. Phương thức này sẽ mang lại sự tường minh đối với mỗi cán bộ trong tổ
chức về thủ tục trình tự thực hiện và kết quả cần đạt của mỗi công việc, giúp tiết
kiệm thời gian của mỗi người, bởi họ có thể làm đúng ngay từ đầu.Việc thực hiện
theo qui trình không những có tác dụng thúc đẩy và cải thiện cách thức tiến hành
công việc mà còn là một sự chuẩn bị tốt cho công việc kiểm tra, thanh tra của các
cơ quan quản lý cấp trên.
1.2/ Câu châm ngôn: “Một người lo bằng kho người làm” đã nói lên vai trò to lớn
cũng như nhiệm vụ quan trọng của người quản lý-Mà người quản lý các trường
học phổ thông hiện nay là hiệu trưởng (người đại diện chức trách hành chính cao
nhất trong nhà trường). Cũng chính vì nhiệm vụ quan trọng đối với người quản
lý giáo dục như vậy mà Phó thủ tướng Chình phủ Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng
định: sự nghiệp đổi mới giáo dục có thành công hay không một phần quan trọng
phụ thuộc ở năng lực quản lý điều hành của hiệu trưởng”
1.3/ Trong thực tế, đội ngũ cán bộ quản lý của huyện nhà hầu hết có tư tưởng
chính trị vững vàng, đạo đức tốt, số đông cán bộ quản lý có năng lực quản lý điều
hành, năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với công
việc.


2
Tuy nhiên, vẫn còn một số ít CBQL chưa thực sự năng động sáng tạo trong
công tác, chưa nắm bắt và vận dụng tốt lý luận quản lý vào thực tiễn, một số ít
chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của người CBQL. Trong khi, yếu tố quyết
định làm nên chất lượng và thành quả các mục tiêu giáo dục đã đặt ra là đội ngũ
nhà giáo nói chung, trong đó yếu tố đóng vai trò điều hành các hoạt động dạy học
và đưa ra quyết định đó là hiệu trưởng. Vậy, thực trạng cán bộ quản lý trường
học hiện nay thế nào? Hiệu trưởng có phải là một nghề, là một nghề cần có chuẩn
không? Thế nào là một hiệu trưởng giỏi? Muốn trở thành một hiệu trưởng giỏi
thì cần có chuẩn gì? Hiệu trường phải học tập những gì để phấn đấu trở thành
người quản lý giỏi? Hiệu trưởng phải làm thế nào để tiếng nói của mình đi vào
lòng mỗi CBGVCNV trong đơn vị, làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác.
Qui trình để thực hiện các công việc mang lại hiệu quả cao nhất bắt đầu từ đâu?
Qua những năm tháng đã làm công tác quản lý, trăn trở với những suy nghĩ
trên, hòa chung với nhịp đập của chủ đề năm học đã thôi thúc bản thân tôi mạnh
dạn chia sẽ đề tài: Một số biện pháp giúp nâng cao công tác quản lý và điều
hành hiệu quả các hoạt động trong trường học.”
II/Giới hạn đề tài:
Đề tài này đượcnghiên cứu và áp dụng thử nghiệm tại trường tiểu học Tôi đang
công tác từ năm học:2011-2012 cho đến nay.
III/Mục đích đề tài:
Nghiên cứu tình hình thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, những khó khăn trong
quá trình quản lý và những giải pháp khắc phục có hiệu quả tại đơn vị.
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I/ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐƠN VỊ:
Trường tiểu học… Tôi đang công tác là nột trong những nơi khởi đầu của sự
nghiệp giáo dục Huyện nhà, với biết bao khó khăn các thầy cô đã cống hiến cả
đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Đây là một ngôi trường có bề dày về thành tích
chuyên môn cũng như phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục- thể thao…
3
Từ tháng 12 năm 2008 đến nay trường có nhiểu sự biến đổi, uy tín ngôi trường
ngày một nâng lên trong lòng nhiều phụ huynh học sinh, tình hình đội ngũ, cơ sở
vật chất có nhiều thuận lợi.
1/ Về cơ sở vật chất:
Cho đến thời điểm tháng 11/2012 trường có 14 phòng học cho 14/14 lớp học 2
buổi/ngày. Có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định của trường chuẩn Quốc
gia. Có được cơ sở vật chất như vậy là nhờ vào Đề án xây dựng trường chuẩn
Quốc gia và công tác xã hội hóa giáo của nhà trường tương đối tốt.
2/Về tình hình đội ngũ:
Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 87%. Trình độ chuẩn
nghề nghiệp tương đối đồng đều, Nhiều giáo viên còn trẻ rất năng động và sáng
tạo. Song vẫn còn một số giáo viên có thói quen lên lớp mang tính chất đối phó,
không có sự sáng tạo đầu tư cho công tác giảng dạy của mình.
3/ Về đội ngũ quản lý:
Đến ngày 26/8/2013. Nhiều cán bộ quản lý đã hết nhiệm kì, phải bổ nhiệm lại
có thể luân chuyển công tác mỗi người một nơi mặc dù trong thời gian quản lý tại
trường các đồng chí này luôn chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng giáo
dục, tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì
khi được cấp trên giao phó v.v… Song, việc nghiên cứu kỹ các văn bản, công tác
xây dựng kế hoạch quản lý các mặt hoạt động hầu như ít quan tâm, việc lưu trữ
văn bản không khoa học, một số việc thì có làm nhưng lại không có hồ sơ lưu trữ
theo thứ tự thời gian, kế hoạch công tác không mang tính chiến lược, qui trình
thực hiện không tường minh, tốc độ phát triển cơ sở vật chất còn chậm.
3/Về công tác phối kết hợp với địa phương:
Địa phương chưa thực sự quan tâm tới nhà trường, do điều kiện kinh tế của một
xã thuần nông dẫn đến việc xây dựng cơ sở vật chất còn chậm. Nếu không có sự
đầu tư xây dựng của Nhà nước thì chắc chắn hiện nay trường không đủ cơ sở vật
chất phục vụ cho việc dạy và học.
4/Với ban đại diện cha mẹ học sinh
Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo điều lệ. Trẻ, nhiệt
tình, năng động nhưng kinh nghiệm còn ít.
4
II/ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN
1/Giải pháp 1. Củng cố niềm tin với lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể
địa phương,
Xác định mối quan hệ với chính quyền địa phương là mối quan hệ phối hợp,
đặc biệt với lãnh đạo Đảng lãnh đạo trực tiếp chi bộ trường học. Nếu không có sự
hỗ trợ địa phương thì mọi hoạt động nhà trường sẽ gặp biết bao khó khăn, từ việc
bảo vệ an ninh trật tự, công tác phối kết hợp với đoàn thể, việc huy động sức
người sức của trong dân để xây dựng nhà trường…Việc đầu tiên trình bày thẳng
thắn quan điểm của bản thân với Đảng ủy trong công tác quản lý trường
học( trình bày trên tinh thần của một số văn bản chỉ đạo). Lắng nghe các phản
ánh của cử tri qua các lần tiếp xúc tại địa phương để trả lời thỏa đáng trước kỳ
họp hội đồng nhân dân cho nhiều cử tri hiểu từ đó mà ủng hộ nhà trường.
Đống thời, phô tô một số văn bản của ngành gửi lãnh đạo địa phương nghiên
cứu kịp thời,thấu đáo.
Một vài lần trình bày không thấy sự xoay chuyển tiếp đến phải chứng tỏ bằng khả
năng của mình, lời nói đi đôi với việc làm, khắc phục mọi khó khăn củng cố cơ
sở vật chất, đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục, làm thật tốt công tác dân chủ
hóa trong trường học. Sau khi đã củng cố được niềm tin sẵn sàng tham gia bất cứ
việc gì khi địa phương, các đoàn thể yêu cầu phối hợp. Cùng với các ban ngành
đoàn thể xây dựng tốt mối quan hệ.
Mạnh dạn tham gia vào ban chấp hành Đảng ủy khi được tín nhiệm để có thêm
điều kiện trình bày ý tưởng, kế hoạch phát triển của nhà trường nói riêng và sự
nghiệp giáo dục địa phương nói chung.
2/ Giải pháp 2. Thường xuyên vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Đã được địa phương ủng hộ, việc củng cố lại ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt
động theo đúng điều lệ là việc đã có nhiều thuận lợi. Bản thân vì không phải
người địa phương thì không thể rành rõi ai là người quan tâm cho con em, ai là
người nắm được nhiều chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác
giáo dục. Củng cố niềm tin với lãnh đạo địa phương đã nan giải, việc chọn người
để hỗ trợ nhà trường lại càng phức tạp hơn. Trong khi học sinh, giáo viên thì
hàng ngày tiếp xúc có thể nhận biết được, còn phụ huynh thì mỗi người một nơi
5
biết đâu mà tìm. Phải tranh thủ đi trường sớm, về trễ quan sát từng hành động,
cử chỉ lời nói của phụ huynh học sinh khi đưa con em tới trường một thời gian.
Sau đó gần gũi tiếp xúc với một số phụ huynh khi có cơ hội để thăm dò qua ánh
mắt, sự đồng cảm của họ. Khi đã để ý được một số phụ huynh học sinh có thiện
chí với giáo dục, phải tiếp tục điều tra lý lịch của họ qua lý lịch học sinh xem
trình độ văn hóa, công việc nghề nghiệp họ thế nào. Thông qua cuộc họp hội phụ
huynh học sinh cấp lớp đầu năm, tiếp tục cho giáo viên chủ nhiệm quan sát xem
cách họ phát biểu, uy tín họ với phụ huynh trong lớp ra sao. Cũng thông qua việc
bầu ban đại diện cấp lớp, tranh thủ đi một số lớp trình bày rõ quan điểm của
mình, hướng phát triển của nhà trường, lắng nghe nguyện vọng phụ huynh và yêu
cầu phụ huynh chọn lựa được ban đại diên cha mẹ học sinh từ cấp lớp là những
người có thể chung lưng đấu cật để cùng xây dựng nhà trường.
Khi đã được phụ huynh các lớp ủng hộ, đến kỳ Đại hội cấp trường mạnh dạn đưa
ra những tiêu chí cụ thể gợi ý phụ huynh chọn lựa ban đại diện cấp trường là
những người có trình độ văn hóa, quan tâm tới việc học hành con cái, có điều
kiện kinh tế gia đình ổn định, có thời gian tham gia hoạt động xã hội tốt nhất là
những người đã và đang làm một công việc, một chức vụ gì đó trong xã hội nắm
được các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác giáo dục.
Sau khi đã có được Ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự là những người tâm
huyết, bản thân Hiệu trưởng phải phối hợp xây dựng được kế hoạch hoạt động
trong năm cho họ sát với sự phát triển của nhà trường tránh để cho họ hoạt động
tự phát mà phải tự giác.
Hàng tháng giao ban đều đặn báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của nhà
trường trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, không tiếc lới khen,
khen những học sinh có nhiều tiến bộ.Nâng cao chất lượng giáo dục một cách rõ
nét với chất lượng thực để tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh. Thực hiện hoạt
động công khai minh bạch theo đúng điều lệ, không để cho phụ huynh học sinh
hiểu lầm, hãy sẵn sàng nhận lỗi trước phụ huynh khi cần, không xử lý một chiều,
thành tâm lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh, phải tạo được sự đồng thuận
ủng hộ trong toàn hội viên phụ huynh học sinh.
6
3/Giải pháp 3. Xây dựng đội ngũ vững về chuyên môn, gương mẫu trong đạo
đức nghề nghiệp, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường vững mạnh.
Xây dựng kế hoạch khảo sát toàn thể giáo viên qua dự giờ thăm lớp, phỏng vấn,
điều tra sở thích, năng lực cá nhân, kiểm tra đột xuất, thường xuyên để phân loại
trình độ, năng lực, ý thức tổ chức của từng cán bộ giáo viên để xây dựng kế
hoạch quản lý điều hành một cách phù hợp.
Lên kế hoạch thanh tra toàn diện giáo viên nhưng phải sắp xếp theo thứ tự người
nào yếu kiểm tra trước, người nào khá giỏi kiểm tra sau đế phát hiện uốn nắn
giúp đỡ sửa sai kịp thời ngay từ đầu nhằm nâng cao chất lượng của từng học sinh
trong lớp nói riêng và toàn trường nói chung một cách kịp thời.
Tổ chức thao giảng, trao đổi chuyên đề bằng những hình thức phong phú, thiết
thực, có hiệu quả.Chú trọng chuyên đề về công tác chủ nhiệm bởi công tác chủ
nhiệm tốt nghĩa là các lớp tự quản tốt từ đó chất lượng học tập sẽ tốt, nề nếp lớp
học, trường học, các mặt khác nhờ đó sẽ tốt theo.
Đầu năm học, làm phiếu thăm dò nguyện vọng của từng giáo viên để nghiên cứu
sắp xếp phù hợp nếu thấy đó là nguyện vọng chính đáng. Đồng thời, cũng thông
qua đó đánh giá được tinh thần cầu tiến của từng cán bộ, giáo viên, công nhân
viên mình quản lý. Căn cứ vào đó để sắp xếp phân công chuyên môn phù hợp với
khả năng, nguyện vọng của từng cá nhân nhằm tạo không khí vui vẻ thoải mái,
phấn khởi khi nhận nhiệm vụ mới.
Ví dụ:Một người có trình độ đào tạo cao, trình độ chuyên môn năm trước xếp
loại tốt mà đầu năm học sau chỉ ghi nguyện vọng xin làm dự trữ thì chắc chắn
giáo viên này không có tinh thần cầu tiến nữa vì một lý do nào đó đã bất mãn,
trường hợp này trước hết gặp riêng thăm dò thái độ để xem động cơ họ thế nào,
từ đó nghiên cứu lựa chọn cách sắp xếp êm đẹp nhất làm cho họ phải tâm phục,
khẩu phục.
Ngược lại, một giáo viên đạt chuẩn. Trình độ chuyên môn xếp loại trung bình
nhưng có nguyện vọng vươn lên thì tạo mọi điều kiện cho họ thử sức, tạo mọi
điều kiện cho họ cống hiến, hết lòng giúp đỡ họ.
Chọn lựa đội ngũ tổ khối trưởng thực sự vững vàng về chuyên môn uy tín cao
trong đồng nghiệp(thông qua phiếu tín nhiệm) để giúp hiệu trưởng quản lý tốt
7
từng nhóm nhỏ. Từng nhóm, từng tổ tốt, từng tổ đoàn kết, thì cả trường tốt, cả
trường đoàn kết. Mỗi khối trưởng phải thực sự là cánh tay nối dài của hiệu
trưởng.
Xây dựng kế hoạch tự học tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nói chung để
nâng cao năng lực sư phạm, chuẩn đào tạo cũng như chuẩn nghề nghiệp.Tạo mọi
điều kiện về tinh thần, thời gian để giáo viên có điều kiện tham gia các lớp học .
Chẳng hạn:Đối với các lớp học đại học từ xa thì ưu tiên sắp xếp cho các đồng
chí theo học các lớp này không phải trực hè trùng lịch học, với các lớp liên
thông học vào thứ bảy, chủ nhật thì giảm bớt hội họp, tranh thủ họp vào các
buổi chiều ít tiết, hoăc bằng thống báo hàng ngày kịp thời.
Cần thường xuyên hỗ trợ, bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên, tỏ ra độ
lượng khoan dung, đến với từng niềm vui, nỗi buồn của giáo viên để động viên
chia sẽ kịp thời.
Tạo mọi điều kiện để giáo viên và ban đại diện Cha mẹ học sinh đi học tập
tham quan một số trường tiên tiến trong, ngoài tỉnh để mở rộng tầm nhìn từ đó
chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung của ngành, của đơn vị.
4/Giải pháp 4. Nâng cao hiệu quả giao tiếp trong quản lý để tạo được bầu không
khí sư phạm thoải mái, tạo môi trường thân thiện trong đơn vị:
Để giữ được nội bộ: trong ấm, ngoài êm, khi tiếp xúc với cấp dưới phải tạo
được sự thiện cảm ở chỗ phải thể hiện là người có tấm lòng vị tha, trong sáng và
ngay thẳng không thiên vị. Trong giao tiếp thể hiện được sự tế nhị, nhẹ nhàng,
lịch sự có văn hóa, hòa đồng tạo ra tâm lý gần gũi, thân mật với nhau trong sinh
hoạt và trong công việc.
Phải biết động viên, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho
cấp dưới yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chẳng hạn: Khi thấy giáo viên đi trễ không nên gọi vào hỏi lý do liền ngay lúc
đó cứ để cho họ lên lớp dạy hết buổi mới gặp riêng để hỏi lý do.
Thực hiện tốt phương châm: Khen trước đám đông nhưng chê thì chỉ
một người đó biết, có như vậy mới không làm tổn hại đến lòng tự trọng của họ,
không làm cho họ thui chột ý chí, phải làm sao để họ thấy ngôi trường là chỗ dựa
tinh thần vững chắc nhất của họ. Phải làm sao để tập thể sư phạm thật sự ấm
8
cúng, đoàn kết để mọi người gửi tâm hồn vào đó mà ra sức cống hiến. Phải biết
khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của họ để phát huy được hiệu quả giáo dục cao
nhất.
Chẳng hạn, những nhân viên lương ít nên dành một số việc vặt trong trường cho
họ làm không nên thuê mướn người ngoài. Khi huy động các khoản đóng góp
nên miễn đóng góp cho những nhân viên hợp đồng…
Phải thể hiện được sự công tâm, dân chủ trong công việc, biết chăm chú lắng
nghe ý kiến đóng góp của cấp dưới và tôn trọng những ý kiến dù đó là đúng là
sai. Điều quan trọng là phải làm thế nào để kích thích để họ thấy được rằng lãnh
đạo và tập thể rất cần và tin tưởng vào khả năng chuyên môn của họ để họ phấn
khởi, tích cực tham gia ý kiến về bản thân và công việc một cách đầy đủ.
Phải thể hiện sự điềm tĩnh, không nên nổi nóng hay tranh luận gay gắt hoặc tỏ
ra khó chịu với bất kỳ ý kiến thẳng thắn nào trước tập thể. Không vội ngắt lời khi
đối tượng giao tiếp đang tham gia phát biểu ý kiến mà để cho họ phát biểu một
cách thỏa thích. Luôn luôn bảo đảm được không khí vui tươi, thoải mái, tự nhiên
khi thực hiện giao tiếp đặc biệt là lúc chủ trì các cuộc họp.
Biết tỏ ra sự can đảm sẵn sàng nhận những thiếu sót trong công việc trước tập
thể, phải biết khôn khéo ứng xử sao cho mọi người hiểu được rằng ý kiến họ là
đúng, hợp lý và cũng không nên tự cho mình là tài giỏi hơn người, tự nhận những
điều hay, lẽ phải thuộc về mình khi tiến hành giao tiếp dù đó là ai.
Biết tỏ ra sự đồng cảm, cảm thông với những mong ước của anh chị em trong
đơn vị về các vấn đề trong cuộc sống, trong sinh hoạt, phải khêu gợi được lòng
tự trọng, danh dự của anh em khi giao tiếp trong việc thực hiện theo suy nghĩ của
mình mà không gặp khó khăn nào.
Luôn biết tự đặt mình vào đúng vị thế của đối tượng giao tiếp để thấu hiểu
được việc làm của họ trong trạng thái có sai lầm từ đó có sự đánh giá hợp lý với
thái độ ôn tồn, nhẹ nhàng, khách quan nhưng hết sức nghiêm túc, không biểu
hiện chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa trong động cơ góp ý. Không được có thái độ
kiêu căng trong cử chỉ, dáng điệu, ngôn ngữ với đối tượng giao tiếp và không nên
tỏ ra mệnh lệnh, khinh miệt lẫn nhau mà phải chân thành khuyên bảo nhau.
9
Phải tạo cho họ niềm tin, thấy được viễn cảnh tương lai tươi sáng trong công
việc để có sự cố gắng tiếp tục công hiến hết sức lực, trí tuệ của mình cho công
việc chung của cơ quan, đơn vị.
Phải tạo được môi trường thân thiện giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa
giáo viên và học sinh, giáo viên với phụ huynh, học sinh với học sinh trong các
mối quan hệ.
5/Giải pháp 5: Nâng cao nghệ thuật quản lý bằng những phẩm chất của người
quản lý:
Bởi “Quản lý là một cuộc thử nghiệm gắt gao trong cuộc đời mỗi cá nhân,và
điều đó sẽ mài giũa họ trở thành các nhà lãnh đạo”. Người quản lý phải là người
có: tâm, tầm và tài. Dù bất cứ ở cương vị lãnh đạo nào người quản lý cũng phải
luôn nêu cao sáu phẩm chất của người quản lý như sau:
+ Phẩm chất của một vị tướng giỏi.
+Phẩm chất của một thuyền trưởng bản lĩnh.
+Phẩm chất của một vận động viên tự tin và giàu nghị lực.
+Phẩm chất của một huấn luyện viên có năng lực.
+ Phẩm chất của một nhà lãnh đạo thực thụ.
+Phẩm chất của một người chủ gia đình mẫu mực.
Bên cạnh đó, quản lý trường học là hệ thống các kỹ năng về hoạch định tổ chức
điều hành và tổ chức công việc. Hoạch định là quá trình thiết lập các mục tiêu,
xây dựng các chiến lược và kế hoạch để thực hiện mục tiêu.Trong quá trình này,
người quản lý phải dự kiến được những khó khăn, trở ngại, những biến động của
môi trường và sẵn sàng có kế hoạch dự phòng cũng như tiên liệu được kết quả
xảy ra trong tương lai.
Hiệu trưởng là người có phẩm chất, có hiểu biết, có năng lực quản lý và điều
hành, Hiệu trưởng giỏi cụ thể phải đạt các yêu cầu sau (xin tạm được phân làm ba
loại) phải có, phải biết, phải làm:
+Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tin yêu, có hiểu
biết cơ bản về pháp luật, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý vững
vàng, có khả năng và năng lực về công tác quản lý, có hiểu biết về tâm lý học trẻ
em và tâm lý sư phạm, có tâm lý vững, tác phong làm việc khoa học, cung cách
10
làm việc linh hoạt, có khả năng tham mưu tốt, diễn đạt bằng ngôn ngữ rõ ràng, có
sức khỏe và khả năng chịu áp lực về công việc từ nhiều phía.
+Biết xây dựng kế hoạch phù hợp với yêu cầu và thực tiễn, biết sử dụng và phát
huy nguồn nhân lực hiện có một cách tối ưu, chia sẻ công việc cho cấp dưới và
khuyến khích giáo viên tham gia vào các chương trình phát triển nghề nghiệp,
biết chọn lọc đưa ra những quyết định đúng mỗi khi giải quyết sự việc, biết xây
dựng tập thể đoàn kết và nhân điển hình tiên tiến, biết thực hiện tự chủ về công
tác tài chính, biết áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và cao hơn
nữa là biết một ngoại ngữ.
+Phải là thủ lĩnh tin cậy của tập thể, là chỗ dựa tin cậy về chuyên môn cũng như
các hoạt động xã hội cho đội ngũ giáo viên-nhân viên, phải lắng nghe tập thể và
thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan nhà nước, phải tạo lập được mối quan
hệ giữa nhà trường và cộng đồng và các cấp quản lý, phải đặt lợi ích của người
học và giáo viên, nhân viên lên trên lợi ích của bản thân, phải công tâm với học
sinh và công bằng với đội ngũ thầy cô giáo, phải biết dự báo, phán đoán những
kết quả sẽ xảy ra trong tương lai và phải biết điều chỉnh các biện pháp một cách
linh hoạt để đạt được kết quả mong muốn, phải biết xây dựng kế hoạch tự học, tự
bồi dưỡng về khả năng và năng lực quản lý cũng như hiểu biết về cuộc sống…
Hiệu trưởng phải biết chuẩn bị tâm lý để đưa ra các quyết định thay đổi cũng
như giải quyết những sự đổi thay, bởi mỗi năm học đều phải xây dựng chương
trình công tác có những thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ năm học, thay đổi
phù hợp với công tác tại địa phương, thay đổi để tiến bộ và hòa nhập với các
nước trong khu vực cũng như phù hợp với tình hình đội ngũ…
Hiệu trưởng cũng cần có tâm lý vững vàng để quản lý xung đột, giải quyết sự
xung đột, các mâu thuẫn trong nhà trường –bởi mâu thuẫn là động lực của phát
triển.
6/Giải pháp 6: Hãy tự hoàn thiện mình trước bằng việc tự học để đạt chuẩn một
hiệu trưởng giỏi:
Như chúng ta đã biết: chỗ toàn vẹn của con người không phải ở nơi quyền lực,
mà ở nơi sự hoàn thiện chính mình.”
11
Cũng như giáo viên, người hiệu trưởng cũng phải không ngừng tự học, tự rèn để
đạt các chuẩn của Hiệu trưởng.
-Chuẩn của Hiệu trưởng là gì? Chuẩn Hiệu trưởng là hệ thống các yêu cầu và
tiêu chí về khả năng và năng lực quản lý. Nói một cách đơn giản, khả năng là đầu
ra đối với tiêu chuẩn tối thiểu cụ thể nào đó(những chuẩn đã có trong điều lệ),
năng lực là yếu tố đầu vào mà người quản lý áp dụng vào công việc đem lại hiệu
quả tốt. Khả năng quản lý trường học là những việc làm mà hiệu trưởng giải
quyết trong một tình huống nhất định, thể hiện ở phẩm chất cần thiết theo luật để
thực hiện công việc quản lý nhà trường. Năng lực của Hiệu trưởng là đặc điểm
bên trong cho phép một người làm việc hiệu quả hơn trong nhiều tình huống luôn
biến đổi và thường xuyên mang lại kết quả cao.Vì thế một người Hiệu trưởng
giỏi là người có năng lực quản lý và đều hành( năng lực quản lý bao hàm khả
năng quản lý)
Mặt khác, như đã nói ở trên, để khi ban hành mọi quyết định đều mang lại kết
quả như dự tính ban đầu, không phải mất công sửa đi, sửa lại tốn công sức thì
người Hiệu trường phải xây dựng kế hoạch theo một qui trình tường minh bài
bản, phù hợp với thực tế địa phương và đơn vị. Mà muốn làm được điều đó thì
mỗi cá nhân cần đánh giá thực tế về khả năng hiện tại của bản thân để có thể san
lấp những khoảng cách về năng lực hiện có với năng lực cần thiết trong tương lai.
Điều này, bao gồm việc thiết lập kế hoạch phát triển riêng cho bản thân và kế
hoạch hành động. Thực tế đã chứng minh trên thế giới có nhiều nhà nhà khoa học
thành công bằng con đường tự học. Ở nước ta tấm gương tự học thành công nhất
đó là Bác Hồ kinh yêu mà chúng ta hiện đang phát động phong trào học tập và
làm theo tấm gương đạo đức của Người. Muốn trở thành nhà quản lý giỏi phải có
ý thức: “Học tập suốt đời” đó là phẩm chất quan trọng của người quản lý. Học
không nhất thiết từ nhà trường mà có thể từ tất cả mọi nơi như tự học, học từ bạn
bè, học từ kinh nghiệm, học từ các khóa bồi dưỡng…
Học cái gì? Hơn ai hết là một người quản lý năng động trong hội nhập với khu
vực và thế giới trước hết phải tự đánh giá được mình thiếu cái gì, bản thân nên
học nội dung gì? Mỗi người quản lý đều phải nhận thức có hai thứ giáo dục, một
thứ là do kẻ khác truyền cho (thầy cô dạy, người lớn hướng dẫn) có một thứ quan
12
trọng hơn là do bản thân tự tạo lấy (tự học ,tự đúc kết…). Cuộc sống vốn phong
phú và biến động, các phát minh khoa học xảy ra hàng ngày, nhất là chúng ta
đang sống trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu, kinh tế thị trường mang tính toàn
cầu. Mọi biến động trên thế giới đều ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nước ta.Vì vậy,
muốn tiến bộ Hiệu trưởng nhà trường luôn dành thời gian để học tập, bổ sung
kiền thức và kỷ năng nghề nghiệp cho mình.
Ví dụ: Học về khoa học quản lý, tin học, ngoại ngữ….
Vì sao phải học: Mỗi người quản lý là chỗ dựa vững chắc về chuyên môn cho
giáo viên, mỗi thủ lĩnh cần phải có uy tín đối với đối tượng mình quản lý. Uy tín
cán bộ có hai loại; uy tín cấp phát và uy tín tự tạo. Uy tín cấp phát là quyết định
của cấp lãnh đạo bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, uy tín tự tạo chỉ có được bằng sức
lao động và qua một quá trình lao động và tự học dài ngày đạt được những thành
quả tốt thì mới tạo nên. Uy tín cấp phát mang tính nhất thời còn uy tín tự tạo mới
là cái cần thiết của Hiệu trưởng, bởi có uy tín thì tập thể mới kính nể và tin tưởng.
Trong thời đại kinh tế tri thức như hiện nay, mọi việc quản lý đều dựa trên nền
tảng thông tin.Nhiều phát minh mới cũng như cách giải quyết các vấn đề về xã
hội, tự nhiên và con người luôn được thay đổi.Vì vậy Hiệu trưởng cần thường
xuyên học tập nhằm cập nhật các thông tin trên toàn thế giới để bổ sung nguồn
vốn kiến thức về tự nhiên, xã hội và con người cho bản thân. Nếu người quản lý
không học tập để cập nhật các thông tin thì không thể giải quyết tốt được các
công việc diễn ra hằng ngày tại nhà trường một cách khoa học và nhạy bén
được .Ví dụ Hiệu trưởng không học tin học thì làm sao giúp giáo viên sử dụng vi
tính để trình chiếu các nội dung cần thực hiện khi giảng dạy trình chiếu trên
projector.
Học ở ai: Để học được nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý
điều hành thì nhà quản lý phải học và nên học ở ai . Theo tôi mỗi người quản lý
giáo dục đều có những ưu khuyết điểm của họ.Vì vậy, chúng ta phát hiện được
cái gì mình chưa tốt mà đồng nghiệp tốt thì mạnh dạn trao đổi để học hỏi và rút
kinh nghiệm thực hiện. Đối tượng thứ hai mà chúng ta cần trao đổi để học tập đó
là các chuyên viên và cán bộ ngành giáo dục cấp trên như lãnh đạo, cán bộ
chuyên môn Phòng giáo dục và Sở giáo dục. Lãnh đạo các cấp luôn sẵn sàng chia
13
sẻ với thầy cô Hiệu trưởng về mọi mặt trong công tác giáo dục và mỗi Hiệu
trưởng cần phải biết chọn lọc để học tập những điều hay từ đội ngũ cán bộ giáo
viên do mình trực tiếp quản lý.
Học ở đâu: Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của thông tin, ngoài việc học tập ở đồng
nghiệp. Nhà quản lý giáo dục cần phải biết cập nhật thông tin qua đài phát thanh,
đài truyền hình, qua sách báo, trên các trang web…hiện nay thông tin trên mạng
thường được cập nhật rất phong phú. Có thể nói cả thế giới gói gọn vào trong
máy tính hoặc điện thoại di động khi chúng ta nối mạng internet. Xin giới thiệu
một số địa chỉ cần thiết như sau; home.vn., tìm kiếm thông tin trên google.com,
đọc báo trên địa chỉ www.vietbao, hiểu về lịch sử, phong tục tập quán Việt Nam
trên địa chỉ caydavietnam.vn, tìm hiểu thông tin quản lý và khoa học quản lý trên
địa chỉ www.khoahocquanly.vn, hoặc tìm hiểu về những nội dung liên quan đến
giáo viên thì có địa chỉ www.giaovien.vn,tìm hiểu các thông tin về giáo dục trên
địa chỉ www.edu.net.vn,catlinhschooll, tìm hiểu về công nghệ thông tin trên
websitepcword.com.vn; 911.com.vn; thiet kewebsite.com.vn, đề thi học sinh giỏi
thì tìm thông tin trên www.thuathienhue.edu.vn/khaothi/dethi/hocsinhgioi.htm Đề
thi học sinh giỏi. Muốn tìm nơi chứa các hình ảnh phục vụ soạn giáo án tìm
trên http://tvtl.bachkim.vn hoặc http://baigiang.bachkim.vn là nơi chứa các giáo
án và các hồ sơ liên quan đến giảng dạy.
Học khi nào: Để nhận được các thông tin về chuyên môn, về quản lý nghiệp vụ,
tin tức thời sự…mỗi ngày chúng ta dành 10-15 phút nghe bản tin buổi tối hay bản
tin cuối ngày của đài truyền hình Việt Nam. Mỗi ngày nên đọc từ 5-10 trang sách
mình thích hoặc dùng thời gian rãnh rỗi đọc sách trên mạng gồm nhiều địa chỉ có
nội dung rất hay và rất phong phú. Dành thời gian đọc sách, đọc báo và các thông
tin hàng ngày chắc chắn sẽ làm cho chúng ta tốt hơn, cuộc sống bản thân thêm
phong phú và tạo được niềm tin yêu về thiên nhiên, con người và cuộc sống….
Bởi hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia.Trong
đó việc xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục hiện đại, có đầy đủ phẩm chất, hiểu
biết và năng động trong quản lý là một yêu cầu hết sức to lớn của ngành giáo dục.
Người quản lý không có đủ phẩm chất và kỷ năng thì khó lòng cùng với đội ngũ
giáo viên mình đào tạo ra thế hệ học sinh sẵn sàng hội nhập cùng thế giới tốt
14
được. Vì vậy, muốn công việc chung thực hiện tốt thì Hiệu trưởng phải biết xây
dựng kế hoạch thực hiện công việc của cá nhân của bản thân thật hiệu quả. Hiệu
trưởng phải biết phân bổ nguồn lực cá nhân và thời gian cho các công việc sự
việc hàng ngày(dự giờ thăm lớp,xử lý các văn bản, hội họp, bồi dưỡng đội
ngũ…)cho đầu tư phát triển( học tập , nghiên cứu), thư giản, giải trí, phải biết sắp
xếp thời gian cho gia đình và xã hội một cách hợp lý. Bởi mất cân đối trong việc
bố trí nguồn lực cá nhân sẽ làm giảm hiệu năng của người làm quản lý.
Trường học tự chủ là xu thế trong tương lai về hội nhập quốc tế. Hiện nay
chúng ta mới thực hiện năm đầu tư tự chủ về kinh tế. Trong tương lai sẽ thực
hiện hiệu trưởng tự chủ với đầy đủ ý nghĩa của nó.Thực tế hiện nay tất cả hiệu
trưởng trường phổ thông đều có máy tính riêng, các trường học đều nối mạng
intenet là một thuận lợi lớn. Do vậy, mỗi ngày Hiệu trưởng phải dành thời gian
hoạt động cùng máy tính như truy cập thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tra cứu tài
liệu, tự học tập bồi dưỡng, đọc sách báo, thư giản….
7/ Giải pháp 7: Lên sơ đồ qui hoạch tổng thể, huy động xã hội hóa giáo dục,
khắc phục sự thiếu và yếu về cơ sở vật chất, từng bước xây dựng môi trường
sư phạm xanh sạch đẹp:
Trước thực trạng cơ sở vật chất không thể đáp ứng cho những nhu cầu tối thiểu
của việc dạy, học cũng như các hoạt động của nhà trường. Việc đầu tiên là kêu
gọi sức mạnh tổng hợp của thầy, trò trong nhà trường, tiếp đến là Phụ huynh học
sinh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể một cách toàn diện vừa tinh
thần, vừa vật chất. Bởi ngoài sự lãnh đạo, giúp đỡ của cơ quan chủ quản cấp trên,
chỉ có chủ trương xã hội hóa mới khắc phục nhanh những khó khăn trước mắt.
Phải xác định sức mạnh ở trong dân, tiền của ở trong dân, sự ủng hộ ở trong dân,
chỉ có huy động sức dân mới đem lại thắng lợi. Nó vừa đáp ứng yêu cầu trước
mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài trong sự phát triển bền vững của nhà
trường. Xác định vậy, bản thân mạnh dạn tham mưu với lãnh đạo địa phương cho
huy động đóng góp quỹ xã hội hóa giáo dục.
Song để chủ trương xã hội hóa giáo dục nhận được sự đồng thuận của mọi
người, mọi Phụ huynh học sinh, trước hết phải báo cáo cụ thể huy động để làm
gì? Ai đứng ra làm? Kinh phí cụ thể bao nhiêu? phục vụ lợi ích cho ai? Phải xây
15
dựng kế hoạch cụ thể rõ ràng theo sơ đồ qui hoạch tổng thể, phù hợp tình hình
kinh tế của địa phương trước khi tham mưu với lãnh đạo xin chủ trương.
- Vừa huy động xã hội hóa vừa làm tờ trình chủ động tích cực tham mưu với lãnh
đạo các cấp, giải phóng nhanh các phòng đã xuống cấp để tránh hậu quả xảy ra
không mong muốn, tranh thủ sự hỗ trợ của các dự án dành cho giáo dục giải
phóng các phòng tạm. Mạnh dạn xin Uỷ ban nhân dân huyện số tiền thanh lý
được để giải quyết những khó khăn trước mắt.
-Khi sơ đồ qui hoạch tổng thể đã được lãnh đạo phê duyệt, phô tô phóng to trình
cho toàn thể cán bộ giáo viên, Phụ huynh học sinh biết để góp ý, xây dựng những
bước đi thích hợp, phân vùng thực hiện theo hướng cắt ngang, mổ dọc theo tình
hình kinh phí thực tế của đơn vị.
-Tổng hợp ý kiến góp ý, sàng lọc, lên kế hoạch sửa chữa, xây dựng cho từng giai
đoạn, từng phần việc.
-Bàn bạc với Phụ huynh học sinh kế hoạch thực hiện từng phần việc theo sơ đồ,
ưu tiên những công trình bức xúc nhất như sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh thông
qua kế hoạch trình Đại hội ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm.
-Lên dự toán thật chi tiết kinh phí thực hiện từng công việc sau đó phô tô dự trù
thu chi từng khoản mục cho từng giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ động phối
hợp với ban đại diện Cha mẹ học sinh lớp mình thông qua cho tất cả các thành
viên trong lớp biết, thảo luận góp ý, nhà trường tổng hợp ý kiến, bổ sung chỉnh
sửa phù hợp với nguyện vọng của Phụ huynh học sinh trình Uỷ ban nhân dân xã
xin chủ trương vận động.
-Sau khi vận động được tổng hợp kinh phí báo cáo kịp thời với ban đại diện cha
mẹ học sinh để phối hợp thực hiện.
-Công khai rộng rãi kịp thời chi tiết cho toàn thể Cán bộ giáo viên, Phụ huynh
học sinh biết từng phần việc đã làm, dự định làm, kế hoạch chiến lược ngắn hạn,
dài hạn cho từng giai đoạn thông qua các buổi họp giao ban định kỳ.
- Chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp tuy nhiên, việc tham mưu
cũng phải có kế hoạch chuẩn bị, không tham mưu lặt vặt theo vụ việc, mỗi lần
được bố trí làm việc phải chuẩn bị kỹ nội dung để trình bày một cách toàn diện,
16
trọng tâm. Sau khi được lãnh đạo chấp thuận, thực hiện xong phải báo cáo lại
liền.
-Tạo được nhiều cơ hội để cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật
chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường.
-Không nên báo cáo gặp gỡ lãnh đạo các cấp vào lúc họ đang phải tập trung lo
những việc lớn.
PHẦN III: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
I/KẾT QUẢ:
1/ Đối với bản thân:
–Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, học tập của bản thân khoa học, bố trí nguồn
lực cá nhân phù hợp nên thực hiện công việc quản lý nhà trường, hiệu quả, bản
thân thoải mái khi thực hiện công việc và được cấp quản lý dưới quyền và tập thể
hội đồng nhà trường ủng hộ.
–Được làm việc trong môi trường thân thiện lành mạnh, sống và làm việc cùng
với tập thể đoàn kết, cán bộ giáo viên luôn biết quan tâm, thương yêu và giúp đỡ
nhau trong công tác.
- Được đồng nghiệp tôn trọng khả năng chuyên môn, tin tưởng về phong cách và
năng lực điều hành, được cấp dưới hỗ trợ tích cực trong công tác, cán bộ giáo
viên, công nhân viên hiểu rõ được nhiệm vụ của mình và tự giác thực hiện hoàn
thành tốt công việc.
Vốn kiến thức tin học dần dần được bổ sung, năng lực quản lý ngày càng hoàn
thiện.
2/ Đối với học sinh và giáo viên
a/ Học sinh
Chất lượng học sinh đại trà tăng so với các năm học trước, tham gia đầy đủ và
có kết quả các hội thi do ngành tổ chức.
Năm học Tỷ lệ học
sinh tiên
tiến,giỏi
HỌC SINH
GIỎI CẤP
HUYỆN
HỌC
SINH
GIỎI CÂP
TỈNH
HỌC
SINH
GIỎI
CẤP
Tỷ lệ lên
lớp thẳng
Tỷ lệ
học sinh
bỏ học
17
QUỐC
GIA
2010-2011 50.2 10 1 0 96.3% 0
2011-2012 50.8 15 4 01 97% 0

b/ GIÁO VIÊN:
Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao. Qua đợt kiểm tra toàn diện cho
thấy hiện nay không còn giáo viên xếp loại đạt yêu cầu, giáo viên giỏi các cấp
ngày càng tăng. Trình độ đào tạo và trình độ chuẩn nghề nghiệp tăng vượt trội.
Tất cả giáo viên đã chuyển từ thiết kế bài dạy theo phương pháp truyền thống
sang thiết kế bài dạy theo phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh. Hầu hết
giáo viên đã soạn giảng bằng máy vi tính.
Qua nối mạng intenet giáo viên đã tích cực trong việc truy cập thông tin phục
vụ cho bài giảng, qua địa chỉ tìm kiếm với google cán bộ nhà trường đã thu được
nhiều dữ liệu và thông tin phục vụ cho các hoạt động của nhà trường tạo được
các hình thức sinh hoạt mới mẻ, phong phú và hấp dẫn học sinh.
Giáo viên đã tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học hiện có trong nhà trường,
ngoài ra giáo viên đã tích cực làm thêm nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng
dạy cũng như làm đồ dùng hỗ trợ cho các hội thi đạt kết quả tốt.
BẢNG SỐ LIỆU MINH CHỨNG
NĂM HỌC Tỷ lệ giáo viên trên
chuẩn
Tỷ lệ giáo viên giỏi các
cấp
2011-2012

87% 50.0%
* Đối với tổ chức đoàn thể xã hội địa phương;
Trong hai năm trở lại đây nhà trường có nhiều tiến bộ rõ nét về nhiều mặt(cơ sở
vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng học sinh, chất lượng giáo viên, hoạt
động xã hội ) đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của đa số phụ huynh học
sinh trong địa bàn. Hai năm trở lại đây Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp
chặt chẽ với nhà trường được hội đồng giáo dục tuyên dương. Các đoàn thể
phối hợp nhịp nhàng với đoàn thể địa phương cũng như phối hợp hoàn thành tốt
18
công việc trong đơn vị. Lãnh đạo địa phương phấn khởi quan tâm nhiều hơn cho
sự phát triển của nhà trường.Trường đã được lãnh đạo ngành, lãnh đạo huyện
chọn đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Tháng 12 năm 2012
Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc
gia mức độ I.
* Cụ thể về việc huy động xã hội hóa giáo dục như sau:
Năm học Tổng số tiền huy động Kết quả xây dựng
2010- 2011

42.205.000 Đ Làm được 450m
2
sân bê
tông
2011-2012 53.960.000Đ Làm được 532m
2
sân bê
tông và đường vào cổng
2012-2013 72 .000.000 Đ Nâng cấp 3 phòng học

Xếp loại chi bộ:
Năm 2010: Chi bộ được huyện ủy khen “Chi bộ tiêu biểu xuất sắc 3 năm liền
Năm 2011; năm 2012: Chi bộ luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững
mạnh.
II/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Cuộc sống và xã hội luôn biến đổi và phát triển, đòi hỏi người làm công tác
quản lý giáo dục luôn phải đổi mới để thích ứng và hội nhập, để đáp ứng được
yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của đất nước và của địa phương, đòi hỏi mỗi người quản lý giáo dục
tại các trường phải không ngừng học tập và rèn luyện về phẩm chất và đặc biệt là
năng lực điều hành. Bởi năng lực điều hành là những vần đề kỹ năng, đặc điểm
mà Hiệu trưởng áp dụng trong công việc về các tình huống, các quyết định quản
lý và điều hành để thường xuyên mang lại một kết quả tốt đẹp.
“Học tập suốt đời” phải trở thành phẩm chất quan trọng của người Hiệu trưởng.
Học tập không nhất thiết từ nhà trường mà có thể từ tất cả mọi nơi như tự học,
học từ bạn bè, học từ kinh nghiệm thành công và thất bại, học từ các khóa huấn
luyện cũng như học từ chính đội ngũ giáo viên mà mình đang quản lý….
19
Tự động viên là một kỷ năng cần thiết của Hiệu trưởng để bản thân luôn có tinh
thần lạc quan và thái độ tích cực đối với công việc của mình. Là Hiệu trưởng
không nên chờ sự công nhận và động viên từ người khác, chính Hiệu trưởng phải
nhìn thấy những điểm mạnh, những đóng góp, những thay đổi, những tiến bộ,
những thành công của mình dù đó là những thành công nhỏ nhất. Người quản lý
giáo dục trưởng thành phải biết kết hợp cái tâm của chính mình với cái tầm của
xã hội để có cái nhìn toàn diện về những kết quả và mức độ thành công của quyết
định mà mình đã ban hành.
Hiệu trưởng phải biết chia sẽ công việc cho cấp dưới, tạo điều kiện cho cấp
dưới thực hiện tốt nhiệm vụ, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cấp dưới cũng
như của tập thể và thực hiện việc động viên khen thưởng kịp thời.
Mất niềm tin là mất tất cả, vì vậy phải củng cố niềm tin của mọi người bằng
những việc làm thiết thực mới nhận được sự ủng hộ, đồng thuận.
Có được sự đồng thuận mới xây dựng được khối đoàn kết, có đoàn kết mới có
thành công.
Khi hoạch định chiến lược lâu dài (5-10 năm) Hiệu trưởng phải dự báo và tiên
liệu được kết quả trong tương lai, cũng như phải chuẩn bị tốt các phương án điều
chỉnh khi môi trường thay đổi mà vẫn đem lại kết quả như dự định. Một ngôi
trường cần phải xây dựng chiến lược lâu dài của trường, trong đó chú trọng phải
tìm ra hướng đúng đắn để hình thành mục tiêu và sứ mạng của nhà trường, qua
đó Hiệu trưởng phải đánh giá được sự đổi thay của nhà trường qua từng năm và
từng giai đoạn.
PHẦN THỨ TƯ: KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
Những năm qua, công tác quản lý của Hiệu trưởng vẫn được Phòng giáo dục
huyện chỉ đạo thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy nhiệm vụ dạy và học. Qua các
cuộc họp Hiệu trưởng, qua các đợt thanh tra, phúc tra các Hiệu trưởng có dịp
được gặp nhau, học hỏi nhau, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Mong rằng những năm tiếp theo phòng giáo dục huyện nhà tiếp tục có những
hoạt động giao lưu, để các trường có điều kiện học tập được các biện pháp quản
20
lý của mỗi trường nhằm thúc đẩy công tác quản lý và điều hành có hiệu quả của
các nhà trường ngày một cao hơn.
Đề nghị Phòng giáo dục và đào tạo cần tham mưu tốt hơn nữa với Uỷ ban nhân
dân huyện để tạo điều kiện cho các nhà Quản lý được đi tham quan, học hỏi kinh
nghiệm về công tác giáo dục ở trong và ngoài nước.
Krông Păk, ngày 20 tháng 10 năm 2012
Người viết


CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
+ Điều lệ trường tiểu học.
+ Nghiệp vụ công tác tác thanh tra do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
+ Thông tư 30/BGD Về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.
+ Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá xếp loại học
sinh tiểu học.
+Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban
hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công
lập.
21
MỤC LỤC
STT NỘI DUNG TRANG
1
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Phần mở đầu. 1
I- Lý do chọn đề tài. 1-2
II- Giới hạn đề tài. 3
III-Mục đích đề tài 3
22
2
PHẦN THỨ HAI : NỘI DUNG
I. Nghiên cứu thực trạng đơn vị 3
II. Những giải pháp khắc phục khó khăn 4-13
3
PHẦN THỨ BA : KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH
NGHIỆM
I.Phần kết quả 14-15
II. Bài học kinh nghiệm 16
4
PHẦN THỨ TƯ: KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT
17
- Tài liệu tham khảo 18
- Mục lục 19


23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×