Tải bản đầy đủ

Đăng ký khai tử cho người bị toà án tuyên bố là đã chết ppt

Đăng ký khai tử cho người bị toà
án tuyên bố là đã chết
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hành chính tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng tử

Các bước
Tên bước

Mô tả bước


1.

Đăng ký
khai tử
Trong trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì
UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử căn cứ vào quyết định
của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để đăng ký khai tử

2.

Cấp Giấy
chứng tử
Tại UBND cấp xã

3.


Trong trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, đã
đăng ký khai tử, nhưng sau đó còn sống trở về, được Toà án
huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết, thì UBND cấp xã, nơi đã đăng
ký khai tử căn cứ vào quyết định của Toà án đã có hiệu lực
pháp luật, xoá tên người đó trong Sổ đăng ký khai tử và thu hồi
lại Giấy chứng tử đã cấp.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.

Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
2.


Số bộ hồ sơ:
01

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:


Nội dung Văn bản qui định

1.

Việc đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố
là đã chết được thực hiện khi bản án, quyết định
của Toà án có hiệu lực pháp luật.
Nghị định số
158/2005/NĐ-CP


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×