Tải bản đầy đủ

Triển khai Nghị quyết đại hội VI-Hội LHTN Việt Nam

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC HỘI LHTN VIỆT NAM
LẦN THỨ VI - NHIỆM KỲ 2010-2015.
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 35 năm giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước; 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; hướng tới Đại lễ
1000 năm Thăng Long – Hà Nội; được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại
biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã chính
thức diễn ra từ ngày 26 đến 27/4/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà
Nội (khai mạc lúc 8 giờ ngày 27/4/2010).
Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung
ương ĐCS Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính
Phủ Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Nguyên
Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú
Trọng gửi lẵng hoa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng Đại hội. Đến dự Đại hội
còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Trần Quốc Vượng, Viện trưởng
VKSND Tối cao; đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng,
nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí
Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Nội vụ; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao
và Du lịch; đồng chí Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; đồng chí Đặng Ngọc
Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch
Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Lưu Hải, Phó Ban tổ chức Trung ương Đảng. Đồng chí
Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội LHTN

Việt Nam Lê Quang Vịnh, Hà Quang Dự, Nông Quốc Tuấn. Đại hội còn được đón các đồng chí
lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao
động; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng
chí nguyên Bí thư Trung ương Đoàn; Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội
LHTN Việt Nam qua các thời kỳ.
Tham dự Đại hội có 995 đại biểu có mặt trên tổng số 1.000 đại biểu được triệu tập, là
những cán bộ, hội viên xuất sắc và thanh niên (TN) tiêu biểu trong các lĩnh vực ở mọi miền Tổ
quốc của 54 dân tộc anh em; đại biểu đại diện cho các chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang,
doanh nhân, trí thức, công nhân, nông dân, TN Việt Nam đang học tập, công tác và sinh sống ở
nước ngoài. Bên cạnh đó, có khoảng 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các bộ - ngành – đoàn thể trung ương, lãnh
đạo Hội các thời kỳ và một số cá nhân tiêu biểu.
Đại hội có nhiệm vụ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội – phong trào TN nhiệm kỳ
V, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội – phong trào
TN nhiệm kỳ V; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội – phong trào TN
nhiệm kỳ VI (2010-2015); thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh
niên (LHTN) Việt Nam sửa đổi; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
nhiệm kỳ VI.
Đại hội chọn bài hát “Khi Tổ quốc cần” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương làm bài hát
chính thức của Đại hội với mong muốn khơi dậy tình cảm và hành động yêu nước của TN như
lời bài hát “Khi Tổ quốc cần, TN lên đường. Khi Tổ quốc cần, TN hành động”.
*Đánh giá chung về kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên khóa V: Chương
trình công tác của Hội nhiệm kỳ V đã được các cấp bộ Hội triển khai toàn diện, đi vào cuộc
sống của hội viên, thanh niên và thu được kết quả nhiều mặt. 5 cuộc vận động được triển khai
với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, tập trung chăm lo, hỗ trợ và phát huy thanh niên, đạt được
những kết quả nổi bật. Tổ chức Hội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, hoạt động ngày càng
hiệu quả, gần gũi với thanh niên, thực sự là chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Mặt trận đoàn kết,
tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. Uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao,
phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất
nước.
*Mục tiêu công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010-2015:
Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi
các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên,
cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp; phát huy tài năng và
sức trẻ của thanh niên trong hội nhập quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh
tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh.
*Phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 -2015: Nâng
cao chất lượng tổ chức Hội, trên cơ sở đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên tập thể theo lĩnh vực nghề nghiệp và


thành phần thanh niên. Đa dạng hóa các loại hình và phương thức tập hợp phù hợp với nhu cầu,
nguyện vọng và xu hướng vận động của thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục
của Hội, định hướng, hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức và tự rèn luyện; vận động thanh niên
nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; giáo dục
thanh niên thông qua các gương điển hình tiên tiến. Tạo môi trường để thanh niên học tập,
nghiên cứu, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc
phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế. Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, huy động
nguồn lực xã hội chăm lo cho thanh niên.
*Khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2010-2015 : “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn,
chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”
*Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ: (10 Chỉ tiêu cơ bản)
- Vận động và triển khai xây dựng 5000 Nhà Nhân ái.
- Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 1.000.000 đơn vị máu.
- Vận động xây dựng 1000 bến đò ngang an toàn.
- Vận động và xây dựng 2000 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng
xa.
- Vận động và xây dựng 100 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo.
- Liên kết với các cơ quan liên quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho
1.000.000 thanh niên.
- Liên kết giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính giải ngân 1.000 tỷ
đồng cho thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế.
- 100% cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên đều có giải thưởng “Thanh niên làm theo lời
Bác - sống đẹp vì cộng đồng”.
- Phấn đấu phát triển 2.000.000 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 8,5 triệu hội
viên. Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thành viên tập thể tập hợp trên 60% thanh niên
Việt Nam vào tổ chức.
- Phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân.
Thành lập Hội Công nghệ và Tin học trẻ, Hội Kiến trúc sư và Xây dựng trẻ, Hội Thanh niên
khuyết tật. 100% cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên có Câu lạc bộ Huấn luyện viên. 100%
Tỉnh, Thành phố có từ 5 đến 10 tổ chức thành viên tập thể hoặc Câu lạc bộ thanh niên theo
thành phần, nghề nghiệp.
Hội sẽ triển khai 03 cuộc vận động lớn: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” , “Thanh
niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” , “Thanh niên lập thân, lập nghiệp,
làm giàu chính đáng” và 02 chương trình “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng, phát triển tổ chức
Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.
-Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” . Mục tiêu: Cổ vũ thanh niên sống
có ước mơ, hoài bão, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc.
-Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”. Mục
tiêu: Khơi dậy, cổ vũ và phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên
tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn
khó khăn; nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi thái độ và hành vi tự giác của hội viên, thanh
niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
-Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”. Mục tiêu: Cổ vũ
thanh niên học tập, nghiên cứu, rèn luyện, chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò
xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.
-Chương trình “Khi Tổ quốc cần” nhằm mục tiêu: khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của
tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua các công trình, phần việc thanh niên và
nhiều hình thức hoạt động xã hội. Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc trong thanh niên; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc’’,
phong trào "Vì người bạn tòng quân", "Vì các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo"; nâng cao chất
lượng hiệu quả hoạt động các đội thanh niên xung kích an ninh, dân quân tự vệ;
-Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp
thanh niên” nhằm mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi
của thanh niên trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức thành viên của Hội, đa dạng loại hình tập hợp thanh
niên; tăng cường kết tập các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên.
-Công tác chỉ đạo của Hội tiếp tục thực hiện phương châm: tăng cường hướng dẫn cơ sở và
chủ động tổ chức xây dựng các mô hình mang tính định hướng, đồng thời bám sát mục tiêu,
phương hướng của nhiệm kỳ để triển khai các nhiệm vụ công tác; củng cố, phát triển tổ chức cơ
sở Hội, hội viên và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ở cơ sở. Phát huy mạnh mẽ vai trò
nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên cùng cấp và sự chủ động, sáng tạo của cơ sở, đảm bảo
sự thống nhất, đồng bộ, dân chủ và hiệu quả trong toàn hệ thống; phát triển và nâng cao chất
lượng hoạt động của các thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam.
*KẾT QUẢ HIỆP THƯƠNG NHÂN SỰ ỦY BAN HỘI KHÓA VI
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết Đại hội đã hiệp thương chọn cử 155 anh, chị tham gia Ủy
Ban Trung ương Hội khóa VI tiêu biểu cho khối đoàn kết, cho trí tuệ của thanh niên Việt Nam
và tại Hội nghị Ủy Ban Trung ương Hội LHTN khóa VI, lần thứ nhất cử gồm: 35 anh, chị tham
gia Đoàn chủ tịch Trung ương Hội khóa VI; anh Nguyễn Phước Lộc đã được tín nhiệm cử giữ
chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI và cử 7 anh, chị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội
Anh Nguyễn Phước Lộc Sinh ngày: 31/01/1970-Dân tộc: Kinh-Quê quán: Vĩnh Bình
Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam-Trình độ học vấn: Cử nhân
Kinh tế, Cử nhân Chính trị-Chức vụ hiện công tác hiện nay: UV.BTV TW Đoàn, Chủ tịch Hội
LHTN Việt Nam khóa VI.
*Các Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI: 1. Anh Phạm Huy Giang, Ủy viên
Ban Thường vụ TƯĐoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn TƯ Đoàn. 2. Anh Nguyễn
Quang Trường, Ủy viên Ban Thường vụ TƯĐoàn, Trưởng ban Kiểm tra TƯĐoàn. 3. Anh
Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng ban Đoàn kết, tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. 4. Anh Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ
Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tâm. 5. Anh Tăng Chí Thượng, Giám đốc
Bệnh viện Nhi đồng I, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. 6. Chị Nguyễn Thanh Hải, Phó
Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 7. Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập
Báo Thanh Niên.
*Nhân dịp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội LHTN Việt Nam, thay mặt Ban
chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh trao tặng thanh niên Việt Nam và
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bức trướng với nội dung: “THANH NIÊN VIỆT NAM
XÂY DỰNG HOÀI BÃO LỚN, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, XUNG KÍCH VÌ SỰ NGHIỆP
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”
*20 GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG TẠI
ĐẠI HỘI
1*PGS, TS Bùi Thế Duy (1978)-Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công
nghệ (ĐHQG Hà Nội)-Trí thức trẻ-Là Phó giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam hiện nay. Đạt giải
thưởng Nhà khoa học trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2008, giải thưởng Quả cầu vàng CNTT
năm 2007. Là HLV đội tuyển trường ĐH Công nghệ đạt giải nhất kỳ thi lập trình sinh viên quốc
tế ACM/ICPC khu vực Châu Á vào năm 2006, 2007, 2008 và lọt vào chung kết toàn cầu. Là 1
trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009.
2*Anh Nguyễn Công Hùng (1982)-Giám đốc Công ty Cổ phần tầm nhìn và giải pháp
công nghệ-Thanh niên khuyết tật tiêu biểu-Có thành tích xuất sắc trong việc phổ cập công nghệ
thông tin và dạy Tin học miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Anh là một trong top 15 hiệp sĩ CNTT
với biệt danh “Một ngón tay mở ra thế giới”. Được nhận giải thưởng Mãi mãi tuổi 20; Giải
thưởng Chiến thắng nỗi đau của Bộ LĐ-TB-XH và Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi.
Huy hiệu “Vì sự nghiệp khoa học và CNTT”. Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
năm 2006
3*PGS. TS Dương Tấn Nhựt (1967)- Viện Phó Viện Sinh học Tây Nguyên- Tài năng
trẻ - Anh đã nghiên cứu thành công việc phục tráng, lai tạo giống hoa Được Trung tâm Tiểu sử
quốc tế đề xuất đưa vào danh sách 2.000 nhà khoa học xuất sắc của thế kỷ 21. Được ghi tên vào
kỷ yếu 2006-2007 của Who’s Who vì những đóng góp xuất sắc cho khoa học. Anh đã có 18
chương sách in trong sách chuyên ngành cùng những nhà khoa học tên tuổi trên thế giới, 120
công trình khoa học được công bố trong và ngoài nước. Hiện là thành viên phản biện của hơn
10 tạp chí quốc tế chuyên ngành.
4*Tiến sĩ Mai Hữu Tín- PCT Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư U&I - Doanh nhân trẻ- Là Đại biểu Quốc hội khóa
XII, là tổng giám đốc của 27 công ty con trên nhiều lĩnh vực. Là người sáng lập Quỹ học bổng
tài năng trẻ Bình Dương.
5*Anh Trần Ngọc Toản (1980)- Đội phó đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an huyện
Than Uyên – Lai Châu - Thanh niên công an tiêu biểu- Khám phá 157 vụ án ma túy bắt giữ
khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, 187,19g heroin, 1.324,74 gam nhựa thuốc phiện.
Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 năm 2009. Là 1
trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009.
6*Thượng tọa: Thích Thanh Phong- Phó Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật Giáo Việt
Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm- Chức sắc tôn giáo trẻ tiêu biểu - Mỗi năm vận động trên 15
tỷ đồng để làm công tác từ thiện, là điển hình trong công tác vận động phật tử tham gia hoạt
động Hội LHTN Việt Nam
7*Anh Lê Hồng Thủy (1983)- Hà Triệu, Ba Bể, Bắc Cạn - Thanh niên nông thôn, dân tộc
thiểu số sản suất kinh doanh giỏi- Từ một khe núi hoang vu, anh lập nghiệp với 20ha rừng, nuôi
2.000 gà thịt tạo việc làm cho 10 người với thu nhập ổn định. Thuỷ tham gia sáng lập hai CLB
thể dục thể; điều hành và giảng dạy cho 200 cụ tập dưỡng sinh, hơn 100 em tập aerobic, 30 em
tập võ thuật và 20 em tập múa lân. Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2008
8*Anh Nguyễn Xuân Nghiễm (1982) - Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn Dự bị động viên,
Binh đoàn 16 Bộ Quốc phòng- Thanh niên quân đội tiêu biểu - Năm 2007, đã cùng đồng đội
vượt qua khó khăn, nguy hiểm cứu được 41 người dân của huyện Ea súp – Đắc lắc trong cơn
bão số 2 tại miền Trung và Tây Nguyên- Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm
2007. Đã được nhận kỷ niệm chương “Vinh quang Việt Nam” của Hội đồng thi đua khen
thưởng trung ương và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.
9*Chị Vũ Minh Châu (1991)- Sinh viên khối chuyên hóa Đại học Khoa học tự nhiên - Đại
học quốc gia Hà Nội - Học sinh, sinh viên điển hình- Hai năm liên tiếp đoạt HCV Olympic hóa
học quốc tế lần thứ 40 năm 2008 và lần thứ 41 năm 2009 Là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt
Nam tiêu biểu năm 2009.
10*Anh A Ting Tinh (1984)- Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị trấn Prao, Đông Giang,
Quảng Nam - Cán bộ Hội làngười dân tộc thiểu số tiêu biểu - Là thanh niên dân tộc, tuy không
có điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học nhưng đã sáng chế ra nhiều công cụ lao động giúp bà
con dân tộc vượt qua đói nghèo như: Máy tuốt lúa bằng gỗ, máy giã gạo tự động, loa bằng trái
bầu khô, bộ diêm quẹt thắp lửa đèn dầu, hệ thống tự đông đo khối lượng nước, hệ thống tự động
xác định hướng gió và độ mạnh của gió, máy đo độ sâu của nước, máy thu tiếng và hình ti vi
Được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Giải thưởng “Thanh niên
sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam
11*Anh Nguyễn Xuân Bắc (1976) - Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam Nghệ sỹ trẻ tiêu
biểu-Là Phó Chủ tịch Hội nghệ sỹ trẻ Hà Nội. Là người sáng lập chương trình biểu diễn nghệ
thuật phục vụ miễn phí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hà Nội. Là 1 trong 10
gương mặt trẻ Thủ đô Hà Nội tiêu biểu năm 2009- Có nhiều sáng kiến đóng góp cho việc triển
khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” của Hội LHTN Việt Nam.
12*Anh Nguyễn Hữu Thuận (1974)- Tổ thu phí đậu ô tô thuộc Lực lượng Thanh tra xây
dựng Quận 1, Tp Hồ Chí Chính - Thanh niên sống đẹp tiêu biểu -68 lần hiến máu tình nguyện
với mỗi lần từ 250ml đến 450ml máu- 2 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
13*PGS, TS Nguyễn Đức Khương- 32 tuổi-Giảng viên tài chính tại Học viện Thương Mại
Paris- Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu-Có nhiều đóng góp cho công tác Hội Sinh
viên Việt Nam ở nước ngoài. Là đại biểu tiêu biểu dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam năm 2009.
14*Anh Phạm Viết Khiết (1981)-Trưởng ca Nhà máy bê tông dự lạnh, xí nghiệp Sông Đà
508, Công ty Sông Đà 5- Thanh niên công nhân tiêu biểu - Tham gia nghiên cứu, đề xuất sáng
kiến để điều hành nhà máy hoạt động sản xuất hiệu quả, an toàn, mang lại năng xuất cao, góp
phần đưa công trình thủy điện Sơn La vượt tiến độ, làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đô la, nhà
máy được đánh giá là một trong những nhà máy sản xuất bê tông RCC năng xuất, hiệu quả nhất
thế giới- Năm 2008, được nhận giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu toàn quốc của Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
15*Anh Vũ Văn Huyện (1983)- Đội thể thao Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt
Nam- Vận động viên trẻ tiêu biểu -Liên tiếp giành Huy chương vàng điền kinh 10 môn phối
hợp các kỳ SEGAMES 23, 24, 25. Được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3
năm 2009.
16*Chị Ngô Thị Thúy Hằng (1976)- Trung tâm Thông tin về liệt sĩ MARIN Thanh Xuân,
Hà Nội -Thanh niên tình nguyện tiêu biểu - Tham gia điều hành trang
www.nhantimdongdoi.org từ tháng 10 năm 2004 là cầu nối cho hàng ngàn thân nhân liệt sĩ tìm
kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ, về nơi hy sinh của liệt sĩ, về những đồng đội còn sống của
liệt sĩ sau chiến tranh.
17*Anh Nguyễn Ngọc Sơn 1979-Khu 3 xã Thanh Vinh thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ-
Giáo viên thỉnh giảng Trường Trung học Công nghiệp Quốc phòng - Phú Thọ- Thanh niên vượt
khó sống đẹp tiêu biểu - Là người mắc bệnh nan y suy thận và phải chạy thận nhân tạo cách
đây 15 năm. Là một tấm gương áng về nghị lực vượt lên chính mình, khát vọng được sống và
cống hiến cho xã hội. Đã có 02 bằng đại học chính quy, trong đó có một bằng loại giỏi. Đầu
năm 2008 đã cho xuất bản cuốn “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” được nhiều bạn trẻ và những người
kém may mắn trong cuộc sống trân trọng, học tập và noi theo Được nhận giải thưởng “Thanh
niên sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
tặng bằng khen về thành tích nghiên cứu khoa học.
18*Anh Nguyễn Vĩnh Tiến (1974)- Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư xây dựng công nghiệp
và đô thị Việt Nam (VCCo) thuộc Bộ Xây dựng Kiến trúc sư trẻ tiêu biểu - Là kiến trúc sư,
nhạc sỹ, giảng viên. 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005. Huy chương tuổi
trẻ sáng tạo. Là 1 trong 4 người đương thời tiêu biểu được khán giả bình chọn năm 2006. Là 1
trong 10 gương mặt văn hóa nghệ thuật nổi bật năm 2009 về lĩnh vực kiến trúc.
19*Anh Nguyễn Văn Duy (1987) - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thụy Liên
huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình - Cán bộ Hội là thanh tín đồ tôn giáo tiêu biểu- Có mô hình tổ
chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao giữa thanh niên tín đồ và thanh niên địa phương tăng
cường nhận thức của thanh niên về các chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Là đảng
viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Thái Bình. Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng
khen năm 2007
20*Chị Thị Sóc Kha (1979)- Hội viên Hội LHTN Việt Nam xã Hàm Ninh, huyện Phú
Quốc tỉnh Kiên Giang - Thanh niên dân tộc là thầy thuốc tiêu biểu - Là người dân tộc Khmer
sống trên huyện đảo tận tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân.Tích cực tham gia xây dựng tổ
chức Hội trên địa bàn. Được UBND huyện tặng giấy khen.
THÔNG ĐIỆP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH
NIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ VI GỬI THANH NIÊN CẢ NƯỚC
Sinh thời Bác Hồ đã từng nói “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước
nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên”. Làm theo lời Bác, biết bao thế hệ
thanh niên Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân tộc,
thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương yêu dấu. Đất nước đang trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin
ở thế hệ thanh niên ngày nay, coi thanh niên là “rường cột của nước nhà”. Từ Đại hội đại biểu
toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, với tinh thần “Thanh niên xây hoài bão lớn, chung
sức vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, với tình cảm và trách nhiệm trước đất nước và nhân
dân, chúng tôi kêu gọi hội viên, thanh niên cả nước và các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và
lao động ở nước ngoài cùng quyết tâm:
1. Đoàn kết một lòng, yêu nước, yêu đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phấn
đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2. Xây hoài bão lớn, học tập và làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài, trang bị kỹ năng và
kiến thức xã hội để sống đẹp, sống có ích.
3. Mang nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ tình nguyện bảo vệ môi trường, hỗ trợ vùng sâu,
vùng xa, tham gia xây dựng cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội.
4. Sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, có ý chí học tập, nghiên cứu vươn lên làm chủ
khoa học công nghệ, chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức, chủ động lập thân, lập nghiệp.
5. Sẵn sàng đi đến mọi nơi, dù là biên cương hay hải đảo, dù miền xuôi hay miền ngược,
cống hiến cho Tổ quốc.
6. Xây dựng tình hữu nghị, hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước trên thế giới vì
hòa bình và tiến bộ xã hội.
Khi Tổ quốc cần, Thanh niên ta tiến lên, tiến lên, tiến lên!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×