Tải bản đầy đủ

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư của tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài lựa chọn hình thức thuê đất potx

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất
thực hiện dự án đầu tư của tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài lựa chọn hình thức thuê đất
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài chính, Cục Thuế.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không tính các ngày nghỉ theo chế độ qui
định, không tính thời gian xác định giá thuê đất).
Đối tượng thực hiện:

Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất
100.000
đồng/1 giấy
Quyết định số 93/2007/QĐ-
UBND

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước
Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:
Tổ chức (cá nhân) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả -
Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 186, Đại lộ Bình
Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Tên bước

Mô tả bước

để được hướng dẫn, lấy mẫu đơn và các loại tờ khai.
2.

Bước 2:
Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả, Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ viết
biên nhận hồ sơ.


+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận
sẽ hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ để tiếp nhận hồ sơ.

3.

Bước 3:
Đến ngày hẹn trong Biên nhận hồ sơ, Tổ chức (cá nhân) đến Bộ
phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả nhận giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất được cấp.

4.

Ghi chú:
Trong quá trình chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ
tài chính, khi có thông báo thuế của cơ quan thuế thì Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo người sử dụng đất thực
hiện nghĩa vụ tài chính


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)

2. Tờ khai tiền thuê đất (theo mẫu)

3. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu)

4.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu) (đối với trường hợp cá nhân
chuyển nhượng quyền sử dụng đất)

5. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (còn hiệu lực) (bản chính).

6. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính).

7.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất
đai năm 2003 (nếu có) (bản chính).

8.
Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (đối với tổ chức kinh tế)
(bản chính).

Thành phần hồ sơ

9. Bản đồ địa chính (kèm theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất) (bản chính).

10.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy
chứng nhận đầu tư (chứng thực sao y).

Số bộ hồ sơ:
04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ chứng thực sao y)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định

1.

Tờ khai tiền thuê đất Thông tư số 60/2007/TT-BTC ng
2.

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất Thông tư số 60/2007/TT-BTC ng
3.

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
4.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Thông tư số 62/2009/TT-BTC ng

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×