Tải bản đầy đủ

de thi sinh 10 cuc hay co dap an

đề kiểm tra học kì 2 năm học 2009- 2010
Môn : sinh học - lớp 10
Thời gian làm bài :45 phút
Câu 1: trình bày kháI niệm cấu trúc của vi rút
Câu 2: nêu các giai đoạn xâm nhập của vi rút
Câu 3; nêu các giai đoạn của HIV
đáp án :
Câu 1:kháI niệm
Sừ phát hiện ra vi rút
Trớc công nguyên , đã có nhiều tài liệu về 1số bệnh mà sau này ngời ta đã xác định là do
một loại vi rút gây nên nh bệnh : bại liệt đậu mùa năm 1892 một nhà khoa học ngời nga
đã lấy dịch ép của một cây thuốc lá bị bệnh khảm lọc trên nến lọc vi khuẩn rồi cho dịch
ép này nhiễm vào cây thuốc lá không bị bệnh thì thấy cây cũng mắc bênh . Soi dới kính
hiển vi không thấy mầm bệnh, nuôI trên thạch không thấy có khuẩn lạc . Ông cho rằng
mầm bệnh là do một loại vi sinh vật còn nhỏ hơn cả vi khuẩn .Năm 1898 ngời ta gọi đó là
vi rút và cũng năm này ngời ta đã tìm thấy vi rut ở động vật (gây bệnh lở mồm long móng
) .Năm 1915 phát hiện ra vi rut ở vi khuẩn và gọi đó là thể thực khuẩn
KháI niệm
Vi rut là một thực thể sống cha có cấu tạo tế bào , kích thớc rất nhỏ bé trung bình từ 10-
100nm .Chúng gồm 2 phần chính lõi là axit nucleic và vò là protein .do virut cha có cấu
tạo hoàn chỉnh nên virut kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ . virut ở ngoài tế bào chủ đợc

gọi là hạt vi rut hay virion
Cấu trúc
Hình tháI
Dựa vào hình tháI của vi rút ngời ta chia làm 3 dạng : cấu trúc xoắn, khối, trụ cấu trúc
hình khối : vr HIV
Vr adno
Hình xoắn: khảm thuốc lá
Hỗn hợp : vi rut ở vi khuẩn ( phago T2)
Cấu tạo
Gồm hai phần chính là
Lõi axit nucleic là bộ gen .Vi rut chỉ chứa AND hoặc ARN .ADN,ARN có thể là mạch
đơn hay kép
Vỏ là protein gồm các đơn vị hình tháI (capsome) kích thớc vi rut càng lớn thì capsome
cáng nhiều vỏ còn chứa các thành phần kháng nguyên có tác dụng bảo vệ lõi
Câu2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×