Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP 9

Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
Ngày soạn: / /2008
Ngày dạy : / /2008
Tháng 9+10+11
Bài 1
ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề
có cơ sở khoa học; định hớng phát triển kinh tế,
xã hội của đất nớc và địa phơng và
thế giới nghề nghiệp quanh ta
I. Mục tiêu bài dạy: HS cần nắm đợc:
1. Kiến thức:
- HS biết đợc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa
học.
- HS biết đợc một số thông tin cơ bản về phơng hớng phát triển kinh tế - xã
hội của đất nớc và địa phơng.
- HS biết đợc một số kiến thức về thế giới nghề nghiệp rất phong phú, đa
dạng và xu thế phát triển hoặc biến đổi của nhiều nghề.
- HS biết cách tìm hiểu thông tin nghề.
- Giáo dục ý thức chủ động của HS trong việc tìm hiểu thông tin nghề.
2. Kĩ năng:
- Nêu đợc dự định ban đầu về lựa chọn hớng đi sau khi tốt nghiệp THCS.

- HS kể ra đợc một số nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế phổ biến ở địa phơng.
- HS biết quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển.
- Kể đợc một số nghề đặc trng minh hoạ cho tính đa dạng, phong phú của thế
giới nghề nghiệp.
3. Thái độ:
- Bớc đầu có ý thức chọn nghề có cơ sở khoa học;
- Bết quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển
- Có hứng thú và khuynh hớng chọn nghề đúng đắn;
- Có ý thức, chủ động tìm hiểu thông tin nghề;
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Gv: Nghiên cứu SGV và một số tài liệu hớng nghiệp.
Hs: - Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ hoặc mẩu chuyện ca ngợi lao động ở
một số nghề hoặc ca ngợi những ngời có thành tích trong lao động.
- Tìm hiểu một số nghề đang phát triển ở địa phơng.
III. Tiến trình các hoạt động tổ chức chủ đề:
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
A. Chủ đề 1: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu ba nguyên tắc
chọn nghề.
- Cho hs đọc đoạn Ba câu hỏi đựơc đặt ra
khi chọn nghề.
- Yêu cầu hs thảo luận trả lời câu hỏi:
? Mối quan hệ chặt chẽ giữa ba câu hỏi đó
thể hiện ở chỗ nào. Trong chọn nghề có
cần bổ sung câu hỏi nào khác không.
- GV gợi ý HS tự tìm ra ví dụ để chứng
minh rằng không đợc vi phạm ba nguyên
tắc chọn nghề
- GV bổ sung một số mẩu chuyện về vai
trò của hứng thú và năng lực nghề nghiệp.
- GV khẳng định thêm: Trong cuộc sống,
nhiều khi tuy không hứng thú với nghề,
nhng do giác ngộ đợc ý nghĩa và tầm quan
trọng của nghề thì con ngời vẫn làm tốt
công việc.
VD: Một ngời không thích nghề chữa
bệnh, cũng không thích sống ở vùng cao,
nhng thấy cán bộ y tế ở vùng đồng bào


thiểu số còn thiếu nên vẫn học nghề chữa
bệnh và tình nguyện suốt đời ở vùng núi
để chữa bệnh cho đồng bào.
Cũng có ngời học trờng s phạm, do
không đuợc hớng nghiệp nên khi đi thực
tập đạt kết quả không cao, lại mặc tật nói
ngọng, may mà ngời ấy phấn đấu rèn
luyện công phu nên đã trở thành một nhà
giáo giỏi .
- GV treo bảng phụ phần ghi nhớ (SGV)
yêu cầu HS chép vào vở.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của
- HS đọc đoạn Ba câu hỏi đựơc đặt
ra khi chọn nghề.
- HS thảo luận trả lời câu hỏi của
GV.
- HS tìm các ví dụ để chứng minh.
VD: - Cao cha quá 1,6m nhng lại
muốn làm cầu thủ chuyên nghiệp về
bóng chuyền hoặc bóng rổ.
- Có chất giọng không hay nhng lại
muốn làm ca sĩ.
- Bị mù màu đỏ nhng lại muốn lái xe
ô tô hoặc máy bay.
- Tính nóng nảy, thiếu bình tĩnh,
thiếu kiên định nhng lại thích công
tác quản lí nhân sự.
- Tính đãng trí nhng lại thích công
tác văn phòng.
- Thiếu kiên trì nhng lại muốn
nghiên cứu khoa học.
- HS chép phần ghi nhớ vào vở
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
việc chọn nghề có cơ sở khoa học.
- GV trình bày tóm tắt 4 ý nghĩa của việc
chọn nghề.
- GV yêu cầu từng tổ cử ngời trình bày và
cho phép ngời trong tổ đợc bổ sung.
- GV đánh giá phần trả lời của từng tổ và
xếp loại.
- GV nhấn mạnh lại nội dung cơ bản, cần
thiết.
Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi
- GV cho HS thi hát những bài hát, nói về
sự nhiệt tình lao động xây dựng đất nớc
của những ngời trong các nghề khác nhau.
- GV bầu ra ban giám khảo, có đánh giá,
xếp loại.
Kiểm tra:
- GV đặt câu hỏi cho HS:
Câu hỏi:
- Em nhận thức đợc những điều gì qua
buổi giáo dục hớng nghiệp này?
- Hãy nêu ý kiến của mình:
+ Em yêu thích nghề gì?
+ Những nghề nào phù hợp với khả năng
của em?
+ Hiện nay ở quê hơng em, nghề nào đang
cần nhân lực?
- GV tổng kết buổi học, nhận xét ý thức
của HS trong quá trình học tập.
- Mỗi tổ rút thăm phiếu trình bày ý
nghĩa chọn nghề.
- HS tham gia trò chơi thi hát.
- HS trả lời các câu hỏi.
B. Chủ đề 2: Định hớng phát triển KT-XH của đất nớc và địa phơng.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
- Mời một cán bộ địa phơng nói chuyện
với HS về phơng hớng và chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội ở huyện Gia Lộc, đặc
biệt là xã Đồng Quang.
(Có thể mời PCT xã sang giảng bài cho cả
khối 9)
Hoạt động 2: Giải thích khái niệm công
nghiệp hoá.
- GV giải thích thế nào là công nghiệp hoá
(nh trong sgv). Đặc biệt nhấn mạnh các ý
sau:
- HS nghe một cán bộ địa phơng nói
chuyện.
- HS lắng nghe GV giải thích thế
nào là công nghiệp hoá.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
+ Quá trình công nghiệp hoá đòi hỏi phải
ứng dụng những công nghệ mới để làm
cho sự phát triển kinh tế - xã hội đạt đợc
tốc độ cao hơn, tăng trởng nhanh hơn và
bền vững hơn.
+ Quá trình công nghiệp hoá tất yếu dẫn
đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sự phát
triển kinh tế - xã hội ở địa phơng phải theo
xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Gv đánh giá việc tìm hiểu nền kinh tế thị
trờng của học sinh. Trên cơ sở đó giáo viên
thuyết trình cho học sinh thấy đợc mục
tiêu xây dựng CNH- HĐH đất nớc đến
năm 2010
Hoạt động 3: Tìm hiểu 4 lĩnh vực công
nghệ trọng điểm.
- GV trình bày 4 lĩnh vực công nghệ trọng
điểm (nh trong sgv). Nhấn mạnh ý nghĩa
phát triển các lĩnh vực này để tạo ra những
bớc nhảy vọt về kinh tế, tạo điều kiện để
đi tắt, đón đầu sự phát triển chung của
khu vực và thế giới.
- Sau khi giải thích, GV cho HS ghi vở nội
dung phần đóng khung trong sgv.
Kiểm tra.
- GV cho HS trả lời câu hỏi sau đây:
- Thông qua buổi sinh hoạt hôm nay, em
cho biết vì sao chúng ta cần nắm đợc ph-
ơng hớng phát triển kinh tế - xã hội của địa
phơng và của cả nớc.
- GV tổng kết buổi học, nhận xét ý thức
của HS trong quá trình học tập.
Hs nêu sự thay đổi của quê hơng từ
năm 2000 - 2008
- HS nghe để tìm hiểu 4 lĩnh vực
công nghệ trọng điểm là:
1. Công nghệ thông tin.
2. Công nghệ sinh học.
3. Công nghệ vật liệu mới.
4. Công nghệ tự động hoá.
- HS ghi vở.
- HS viết bài theo yêu cầu.
C. Chủ đề 3: Thế giới nghề nghiệp quanh ta.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu tính đa dạng của
thế giới nghề nghiệp
- GV yêu cầu HS viết tên của 10 nghề mà
các em biết.
- GV chia lớp thành những nhóm nhỏ và
cho HS thảo luận, bổ sung cho nhau những
nghề không trùng với những nghề mà các
em đã ghi.
- HS viết tên của 10 nghề mà các em
biết.
- HS về vị trí nhóm và thảo luận theo
yêu cầu của GV.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
- GV kết luận về tính đa dạng của thế giới
nghề nghiệp: Thế giới nghề nghiệp rất
phong phú và đa dạng; thế giới đó luôn
luôn vận động, thay đổi không ngừng nh
mọi thế giới khác. Do đó, muốn chọn nghề
phải tìm hiểu thế giới nghề nghiệp, càng
hiểu sâu thì việc chọn nghề càng chính
xác.
VD: (nh trong sgv).
Hoạt động 2: Phân loại nghề thờng gặp
? Có thể gộp một số nghề có chung một số
đặc điểm thành một nhóm nghề đợc
không. Nếu đợc, các em hãy lấy ví dụ.
- GV phân tích một số cách phân loại nghề
(nh trong sgv).
- Tổ chức trò chơi:
GV treo 2 bảng phụ ghi: Những nghề tiếp
xúc với con ngời.
Chia hai nhóm chơi, yêu cầu nhóm nào
ghi đợc nhiều nghề thuộc lĩnh vực đó nhất
thì nhóm đó sẽ thắng.
Nếu còn thời gian GV tiếp tục cho các
nhóm khác thi viết về những nghề theo các
cách phân loại khác.
Hoạt động 3: Tìm hiểu những dấu hiệu cơ
bản của nghề, bản mô tả nghề.
- GV giới thiệu những dấu hiệu cơ bản của
nghề. Nội dung bản mô tả nghề (nh trong
sgv).
- Nếu đợc, GV có thể cho HS xem một số
bản mô tả nghề.
- GV tổng kết các cách phân loại nghề, chỉ
ra những nhận thức cha chính xác về vấn
đề này của một số HS trong lớp (nếu có).
- Tổng kết, nhận xét, đánh giá buổi học.
- Nghe giảng.
- HS trả lời câu hỏi trên giấy.
- Nghe giảng.
- HS tham gia trò chơi theo sự điều
hành của GV.
- HS nghe giảng.
- Tham khảo một số bản mô tả nghề
các em su tầm đợc hoặc do GV giới
thiệu.
Ngày soạn: / /2009
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
Ngày dạy : / /2009
Tháng 12+1+2
Bài 2
tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phơng;
thông tin về thị trờng lao động và tìm hiểu
năng lực bản thân và truyền thống
nghề nghiệp của gia đình
I. Mục tiêu bài dạy: HS cần nắm đợc:
- HS biết đợc một số thông tin cơ bản của một số nghề gần gũi với các em trong
cuộc sống hàng ngày.
- HS biết cách thu thập thông tin nghề khi tìm hiểu một nghề cụ thể.
- HS có ý thức tích cực và chủ động tìm hiểu thông tin nghề để chuẩn bị cho lựa
chọn nghề tơng lai.
- HS hiểu đợc thị trờng lao động, việc làm và biết đợc những lĩnh vực sản
xuất thiếu nhân lực, đòi hỏi sự đáp ứng của thế hệ trẻ.
- HS biết cách tìm thông tin về một số lĩnh vực nghề cần nhân lực.
- Chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp.
- HS tự xác định điểm mạnh và điểm yếu của năng lực lao động, học tập của bản
thân và những đặc điểm truyền thống nghề nghiệp của gia đình mà mình có thể kế
thừa, từ đó liên hệ với những yêu cầu của nghề mà mình yêu thích để quyết định
việc lựa chọn.
- HS hiểu đợc thế nào là sự phù hợp nghề nghiệp.
- Bớc đầu biết đánh giá đợc năng lực bản thân và phân tích đợc truyền thống
nghề của gia đình.
- HS có đợc thái độ tự tin vào bản thân trong việc rèn luyện để đạt đợc sự phù
hợp với nghề định chọn (có tính đến truyền thống nghề nghiệp gia đình).
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Gv: - Nghiên cứu SGV và một số tài liệu hớng nghiệp.
- Su tầm trên báo chí về một số nghề đang phát triển mạnh.
Hs: - Tìm hiểu một số nghề đang phát triển ở địa phơng
- Tìm hiểu một số nghề truyền thống và yêu cầu của nghề đó với ngời
lao động.
III. Tiến trình các hoạt động tổ chức chủ đề:
A. ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học
I. Mục tiêu bài dạy:
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
Gv: Nghiên cứu sgv và một số tài liệu hớng nghiệp.
Su tầm trên báo chí về một số trắc nghiệm nghề nghiệp để HS tự kiểm tra.
Hs: Tìm hiểu một số nghề truyền thống và yêu cầu của nghề đó với ngời lao
động.
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
45
ph
Tiết 1 + 2
Hoạt động 1: Tìm hiểu một số nghề
trong lĩnh vực trồng trọt
- GV yêu cầu 1 HS đọc bài Nghề làm v-
ờn.
- GV chia lớp thành những nhóm nhỏ và
cho HS thảo luận về: vị trí, vai trò của
sản xuất lơng thực và thực phẩm ở Việt
Nam. Liên hệ đến lĩnh vực nghề nghiệp
này ở địa phơng: có những lĩnh vực
trồng trọt nào đang phát triển (trồng lúa,
trồng rau, cây ăn quả, cây làm thuốc ).
- GV nhận xét, tổng hợp.
- Yêu cầu HS viết một bài theo chủ đề:
Nếu làm nông nghiệp thì em chọn
công việc cụ thể nào.
Tiết 3 + 4
Hoạt động 2: Tìm hiểu những nghề ở
địa phơng
- GV cho HS kể tên những nghề thuộc
lĩnh vực dịch vụ ở địa phơng.
- GV cho HS mô tả một nghề mà các em
biết theo các mục sau:
+ Tên nghề.
+ Đặc điểm hoạt động của nghề.
+ Các yêu cầu của nghề đối với ngời lao
động.
+ Triển vọng phát triển của nghề.
- Chỉ định khoảng 5 HS giới thiệu
những nghề có ở địa phơng.
- Cho HS trả lời câu hỏi:
- Để hiểu về một nghề chúng ta nên chú
ý đến những thông tin nào?.
- 1 HS đọc to bài Nghề làm vờn.
- HS về vị trí nhóm để thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến.
- HS viết ra giấy.
- HS kể tên những nghề thuộc lĩnh vực
dịch vụ ở địa phơng nh: may mặc; cắt
tóc, ăn uống; sửa chữa xe đạp, xe máy;
chuyên chở hàng hoá; bán hàng thức
phẩm, lơng thực và các loại hàng để tiêu
dùng.
- HS mô tả một nghề mà các em biết.
- 5 HS giới thiệu những nghề có ở địa
phơng.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
- GV tổng kết lại các mục cần có trong
bản mô tả nghề.
Ký duyệt của BGH
Ngày tháng 12 năm 2007
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1
Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm việc
làm và nghề
- GV nêu câu hỏi thảo luận, yêu cầu
HS trở về vị trí nhóm để trao đổi trả lời.
Câu hỏi:
+ Có thực ở nớc ta quá thiếu việc làm
không? Vì sao ở một số địa phơng có
việc làm mà không có nhân lực?
+ ý nghĩa của chủ trơng mỗi thanh
niên phải nâng cao năng lực tự học, tự
hoàn thiện học vấn, tự tạo ra đợc việc
làm.
- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi
GV đa ra.
- Đại diện các nhóm lần lợt trình bày ý
kiến của mình.
- Các nhóm trao đổi, thống nhất ý kiến
từ đó đa ra khái niệm việc làm và nghề.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
- Sau khi các nhóm trình bày ý kiến,
thảo luận chung toàn lớp để thống nhất,
GV đa ra kết luận chung và hoàn thiện
về khái niệm (nh trong sgv), GV có thể
phân tích sâu hơn tuỳ tình hình cụ thể
của lớp đó.
Tiết 2 + 3
Hoạt động 2: Tìm hiểu thị trờng lao
động
- GV nêu ý nghĩa của việc nắm thị tr-
ờng lao động (sgv/tr 52; 53)
- Cho HS thảo luận tiếp câu hỏi:
Tại sao việc chọn nghề của con ngời
phải căn cứ vào nhu cầu của thị trờng
lao động.
- GV giải thích cho HS đặc điểm của
thị trờng lao động thờng thay đổi khi
khoa học và công nghệ phát triển.
- Yêu cầu HS thảo luận tiếp câu hỏi:
Vì sao mỗi ngời cần nắm vững một
nghề và biết làm một số nghề?.
- GV tổng hợp các ý kiến của các
nhóm từ đó đa ra ý kiến thống nhất.
Tiết 4
Hoạt động 3: Tìm hiểu nhu cầu lao
động của một số lĩnh vực hoạt động
sản xuất, kinh doanh của địa phơng
- Yêu cầu 4 nhóm lần lợt lên trình bày
kết quả nhu cầu lao động của một nghề
nào đó các em đã chuẩn bị.
- GV hớng dẫn HS cách tìm hiểu thị tr-
ờng lao động.
- GV đánh giá mức độ hiểu chủ đề của
HS, bổ sung nếu cần.
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến.
- HS nghe giảng.
- Các nhóm tiếp tục thảo luận đa ra ý
kiến.
- HS nghe giảng.
- HS thảo luận nhóm, sau đó đại diện 2
nhóm lên trình bày, các nhóm còn lại
nhận xét, bổ sung.
- 4 nhóm lần lợt trình bày các nội dung
đã chuẩn bị.
- Cá nhân HS tự rút ra kết luận về việc
chuẩn bị đi vào lao động nghề nghiệp.
- HS tìm hiểu thị trờng lao động.
Ký duyệt của BGH
Ngày tháng 01 năm 2008
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
Ngày soạn: 18/01/2008
Ngày dạy:
Tháng 2
tìm hiểu năng lực bản thân và
truyền thống nghề nghiệp của gia đình
III. Tiến trình các hoạt động tổ chức chủ đề:
T
G
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Tiết 1
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm năng lực
và năng lực nghề nghiệp
- Yêu cầu HS tìm những ví dụ về những con
ngời có năng lực cao trong hoạt động lao
động sản xuất.
- Từ những ví dụ đó GV hớng dẫn HS xây
dựng khái niệm năng lực: Năng lực là sự t-
ơng xứng giữa một bên là những đặc điểm
tâm lí và sinh lí của một con ngời với một
bên là những yêu cầu của hoạt động đối với
con ngời đó. Sự tơng xứng ấy là điều kiện để
con ngời hoàn thành công việc mà hoạt
động phải thực hiện.
- Sau đó GV tiếp tục phân tích để HS hiểu
khái niệm năng lực nghề nghiệp (nh trong
sgv/tr 61).
Lu ý chốt cho HS nắm đợc: Năng lực không
có sẵn trong mỗi ngời mà nó hình thành nhờ
có sự học hỏi và tập luyện. Một ngời thờng
có nhiều năng lực khác nhau
Tiết 2
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự phù hợp nghề
- GV giải thích thế nào là sự phù hợp nghề
(sgv/tr 62).
- Cho HS thảo luận: Làm thế nào để tạo ra
sự phù hợp nghề?
Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi
- GV cho 2 nhóm tham gia trò chơi đố vui,
- HS
- HS cùng GV hoàn thiện khái niệm
năng lực và năng lực nghề nghiệp.
- HS nghe giảng để hiểu sâu hơn
khái niệm.
- HS nghe giảng.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và
đa ra ý kiến, trao đổi giữa các nhóm
để đi đến sự thống nhất.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
cử ban giám khảo đánh giá, chấm điểm.
Câu đố: Một thanh niên muốn trở thành ng-
ời lái xe tải thì cần có những phẩm chất gì
để phù hợp với nghề ấy?
Tiết 3 + 4
Hoạt động 4: Tìm hiểu nghề truyền thống
gia đình
- GV tổ chức cho HS thảo luận: Trong trờng
hợp nào thì nên chọn nghề truyền thống gia
đình.
- Từ nội dung thảo luận của các nhóm, GV
có thể bổ sung và lấy các ví dụ thực tế của
việc chọn nghề truyền thống.
Hoạt động 5: Làm trắc nghiệm
- GV cho HS làm một số dạng trắc nghiệm
để xác định năng lực bản thân từ đó bớc đầu
hiểu đợc mức độ phù hợp nghề.
- GV tổng kết, đánh giá buổi học.
- HS tham gia trò chơi.
- Đại diện các nhóm lần lợt trình bày
ý kiến của mình.
- Các nhóm trao đổi, thống nhất ý
kiến.
- HS làm một số dạng bài trắc
nghiệm.
Ký duyệt của BGH
Ngày tháng 02 năm 2008
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
Ngày soạn: 26/01/2010
Tháng 1- Chủ đề 5
TèM HIU H THNG GIO DC PH THễNG V GIO DC NGH
NGHIP CA TRUNG NG V A PHNG
( Tuyn sinh trỡnh THCS)
I. Mục tiêu
- HS biết một cách khái quát về các trờng THCN và các trờng dạy nghề trung
ơng và địa phơng ở khu vực.
- HS biết cách tìm hiểu hệ thống giáo dục THCN và Đào tạo nghề.
- HS có thái độ chủ động tìm hiểu thông tin về hệ thống trờng THCN và dạy
nghề để sẵn sàng chọn trờng trong lĩnh vực này.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
Gv: Nghiên cứu sgv và một số tài liệu hớng nghiệp.
Tìm hiểu một số trờng nghề đóng trong huyện.
Su tầm hình ảnh của một số trờng dạy nghề.
Hs: Tìm hiểu một số trờng dạy nghề ở địa phơng.
III. Tiến trình các hoạt động tổ chức chủ đề:
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm lao
động qua đào tạo và không qua đào tạo
- GV giải thích khái niệm lao động qua
đào tạo và lao động không qua đào tạo.
Hoạt động 2: So sánh lao động qua đào
tạo và lao động không qua đào tạo
- GV cho HS thảo luận: Lao động qua đào
tạo có vai trò quan trọng nh thế nào đối
với sản xuất? Lao động qua đào tạo có
điểm nào u việt hơn so với lao động không
qua đào tạo?
- GV nhận xét, thống nhất ý kiến và chốt
lại.
Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu đào tạo
của hệ thống giáo dục trung học chuyên
nghiệp - dạy nghề và tiêu chuẩn xét tuyển
vào trờng
- HS nghe giảng.
- HS thảo luận, sau đó các nhóm cử
đại diện trình bày. Thảo luận chung
cả lớp để thống nhất ý kiến.
- HS nghe giảng, nắm đựoc mục tiêu
đào tạo của hệ thống giáo dục
THCN - dạy nghề.
Gv: H Thanh Phng
Trng THCS Lao Bo Hng nghip 9
- GV giải thích nh trong sgv đã nêu.
Hoạt động 4: Tìm hiểu trờng THCN và tr-
ờng dạy nghề
- GV giới thiệu cho HS các nguồn t liệu
(lấy trong sgv/tr73->75), sau đó yêu cầu
HS tìm hiểu:
a) Trờng THCN
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và viết nội dung
theo các mục sau đây:
+ Tên trờng, truyền thống của trờng.
+ Địa điểm của trờng.
+ Số điện thoại của trờng.
+ Số khoa và tên từng khoa trong trờng.
+ Đối tợng tuyển vào trờng.
+ Các môn thi tuyển.
+Khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp.
b) Đối với các trờng dạy nghề
- Yêu cầu HS tìm hiểu và viết nội dung
theo các mục sau:
+ Tên trờng, truyền thống của trờng.
+ Địa điểm của trờng.
+ Số điện thoại của trờng.
+ Các nghề đợc đào tạo trong trờng.
+ Đối tợng tuyển vào trờng.
+ Bậc tay nghề đợc đào tạo.
+Khả năng xin việc sau khi tốt nghiệp.
- Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu thêm về tr-
ờng: Trung tâm giáo dục thờng xuyên
huyện Giao Thuỷ, trung tâm dạy nghề
huyện Giao Thuỷ (cạnh trờng dân lập
Giao Thuỷ)
- GV tổng kết, đánh giá buổi học.
- HS dựa vào nguồn t liệu GV cung
cấp, kết hợp với các hiểu biết của
mình để viết nội dung tìm hiểu một
số trờng THCN và trờng dạy nghề.
Gv: H Thanh Phng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×